FESTIVAL-U-OPOZICIJI, 31. oktobar – 02. november, 2019., u CK13, Novi Sad

Zvučna instalacija: iMstrument, Tomaž Grom

Zvučna instalacija: iMstrument, Tomaž Grom

PROGRAM / četvrtak / thursday / 31. oktobar 2019.: 22:15–23:00 iMstrument > prezentacija instalacije Tomaž Grom (Ljubljana) 17:00-24:00 četvrtak / thursday – subota/saturday Zvučna instalacija: iMstrument

Instalacija iMstrument Tomaž Grom, (Ljubljana)

 iMstrument Tomaž Grom: koncept

Ana Čigon: snimanje i montaža video zapisa

Vasja Progar: obrada, kodiranje

Tilen Sepič: dizajn

Sploh institut: produkcija,

www.sploh.si

Špela Trošt: izvršni producent

 

FESTIVAL-IN-OPPOSITION, October 31 – November 02, 2019., at CK13, Novi Sad

Kuda.org recommends a new book: The Art of Direct Action; Social Sculpture and Beyond

Kuda.org recommends a new book: The Art of Direct Action; Social Sculpture and Beyond

Kuda.org recommends a new book:

The Art of Direct Action
Social Sculpture and Beyond

 

Editors:
Karen van den Berg
Cara M. Jordan
Philipp Kleinmichel

 

Design by Patricia Reed
Sternberg Press, 2019
ISBN 987-3-956794-85-8

 

Kuda.org preporučuje novu knjigu: The Art of Direct Action; Social Sculpture and Beyond

Kuda.org preporučuje novu knjigu: The Art of Direct Action; Social Sculpture and Beyond

Kuda.org preporučuje novu knjigu:

The Art of Direct Action
Social Sculpture and Beyond

Umetnost direktne akcije
Socijalna skulptura i šire

 

Editors/urednici:
Karen van den Berg
Cara M. Jordan
Philipp Kleinmichel

 

Design/dizajn: Patricia Reed
Sternberg Press, 2019
ISBN 987-3-956794-85-8

 

Kuda.org preporučuje: Novosadski tekstualizam, Silvia Dražić, doprinos dugoročnom projektu Trajni čas umetnosti

Kuda.org preporučuje: Novosadski tekstualizam, Silvia Dražić, doprinos dugoročnom projektu Trajni čas umetnosti

Kuda.org preporučuje:

publikacija u izdanju Futura publikacije

Silvia Dražić / Novosadski tekstualizam

Edicija Kontrateg 6, Novi Sad 2018.

ISBN 987-86-7188-181-4

 

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

EXHIBITION: SIGNALS – Algorithms of Disobedience

13-24. May 2019.

Gallery SULUV,
Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Participants: Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Moderation: Darija Medic, Mihajlo Vujasin

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

IZLOŽBA: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti

13-24. maj 2019.

Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Učesnici: Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Modreacija: Darija Medic, Mihajlo Vujasin

 

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Darija Medic, Mihajlo Vujasin, Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Video from the panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

EXHIBITION: SIGNALS – Algorithms of Disobedience

13-24. May 2019.

Gallery SULUV,
Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Participants: Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Moderation: Darija Medic, Mihajlo Vujasin

 

The exhibition SIGNALS – Algorithms of Disobedience is an adaptation and interpretation of the international exhibition Berliner Gazette from Berlin, in the tradition of free and open source software culture and exchange. The exhibition presents artistic responses to one of the most important events in the recent history of digital rights and data privacy - the discovery of NSA and GHCQ files by Edward Snowden and his associates. The exhibition presents the works of renowned actors of the new media art scene, situating the historic leak in the context of civic appropriation. Foregrounded are artists who by
treating the documents, transform them into commons.

https://www.kuda.org/en/photo-ducumentation-exhibition-and-panel-discussion-signals-algorithms-disobedience-may-1314-2019 

 

 

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Darija Medic, Mihajlo Vujasin, Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Video dokument sa panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. Maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

IZLOŽBA: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti

13-24. maj 2019.

Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Učesnici: Evan LIght, Michael Prinzinger, Arandjel Bojanovic, Vladan Joler

Modreacija: Darija Medic, Mihajlo Vujasin

Izložba SIGNALI – Algoritmi neposlušnosti je adaptacija i svojevrsna interpretacija međunarodne izložbe kolektiva Berliner Gazette iz Berlina, u tradiciji kulture slobodnog softvera i razmene. Izložba predstavlja umetničke odgovore na jedan od najznačajnijih događaja u skorašnjoj istoriji digitalnih prava i privatnosti podataka - otkriće NSA i GHCQ fajlova od strane Edvarda Snoudena i njegovih saradnika. Izložba predstavlja radove svetski najpoznatijih aktera novomedijske umetničke scene i tretira problem kao polaznu tačku i postavlja Snoudene objave u širi kontekst građanske aproprijacije. Umetnici koji učestvuju na izložbi tretiraju fajlove kao radni materijal i time ih uspostavljaju kao zajedničko dobro.

Izložba SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti u Novom Sadu se realizuje u produkciji i organizaciji kuda.org iz Novog Sada, a u partnerskoj saradnji sa Berliner Gazette i umetnicima koji izlažu, uz podršku SULUV galerije, Akademije umetnosti Novi Sad, FMK-Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, Omladinskog centra CK13 Novi Sad i DELTA VIDEO d.o.o. iz Beograda koji su ustupili pravo za besplatnu projekciju filma i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Canada Council for the Arts. Stručna saradnica na projektu – Darija Medić (DiploFoundation).

 

Poziv na projekciju filmova i koncert na platou ispred prostorija kuda.org u petak 21.06.2019. od 19-22h, Detelinara, Braće Mogin 2.

Poziv na projekciju filmova i koncert na platou ispred prostorija kuda.org u petak 21.06.2019. od 19-22h, Detelinara, Braće Mogin 2.

kuda.org vas poziva na projekciju filmova Miloša Tomića i koncert na platou ispred prostorija kuda.org u petak 21.06.2019. od 19-22h, Detelinara, Braće Mogin 2.

 

Ovim događajem započinjemo saradnju sa Milošem Tomićem, umetnikom iz Beograda, na produkciji umetničkog rada "Simfonija Detelinare" koji nastaje u saradnji sa komšijama, lokalnim muzičarima i umetnicima, kao i naturščicima i autodidaktima, koji će rezultirati audio-video radom, tj. nizom minijatura, razrađenim po temama i zabeleženim različitim nizom asocijacijacija.

 

Program za petak:

SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, predavanje Evana Lajta/Evan Light, Archive In A Box, FMK, Maj 2019

SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, predavanje Evana Lajta/Evan Light, Archive In A Box, FMK, Maj 2019

Biography: 

Evan Lajt (Evan Light), Toronto/Kanada.
Umetnik Dr. Evan Lajt je i asistent profesor komunikacija na Glendon koledžu, Jork Univerzitet u Torontu, Kanada. On je kreator Snowden Archive-in-a-Box, autonomne arhive datoteka i instalacija Edvarda Snoudena, koji ima za cilj da edukuje publiku o masovnom nadgledanju i kontroli. Njegovi radovi izlagani su u Berlinu, Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Istraživanje Dr. Lajta ispituje savremena pitanja masovnog nadzora i međunarodnih graničnih prelaza. Član je Studija za medijski aktivizam i kritičku misao (Ryerson University, Toronto), Algoritamske medijske opservatorije i Centra za interdisciplinarna istraživanja u oblasti komunikacija (SSHRC). Njegova istraživanja i prevodi su se pojavili u časopisima Imaginations, Big Data and Society, Journal of Peer Production, Contraversias y Concurrencias Latinoamericanas, Journal of Latin American Communication Research, Commons: Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, Canadian Journal of Communication and Communication: Južnoafrički časopis za teoriju komunikacija i istraživanje. Evan je takođe improvizovani muzičar, svira bas i stare sintisajzere.

https://borderprobes.glendon.yorku.ca

https://www.glendon.yorku.ca/faculty-profile-details/?currentuserid=744198&lang=fr

Dr. Evan Light, umetnik i asistent profesor komunikacija na Glendon koledžu, Jork Univerzitet u Torontu, Kanada

Predavanje Evana Lajta/Evan Light na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, 16. maj 2019.

Predavanje je prateći program izložbe:

SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti

13-24. maj 2019.

Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Izložba SIGNALI – Algoritmi neposlušnosti je adaptacija i svojevrsna interpretacija međunarodne izložbe kolektiva Berliner Gazette iz Berlina, u tradiciji kulture slobodnog softvera i razmene. Izložba predstavlja umetničke odgovore na jedan od najznačajnijih događaja u skorašnjoj istoriji digitalnih prava i privatnosti podataka - otkriće NSA i GHCQ fajlova od strane Edvarda Snoudena i njegovih saradnika. Izložba predstavlja radove svetski najpoznatijih aktera novomedijske umetničke scene i tretira problem kao polaznu tačku i postavlja Snoudene objave u širi kontekst građanske aproprijacije. Umetnici koji učestvuju na izložbi tretiraju fajlove kao radni materijal i time ih uspostavljaju kao zajedničko dobro.

Foto dukumentacija sa izložbe i panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti.

Izložba SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti u Novom Sadu se realizuje u produkciji i organizaciji kuda.org iz Novog Sada, a u partnerskoj saradnji sa Berliner Gazette i umetnicima koji izlažu, uz podršku SULUV galerije, Akademije umetnosti Novi Sad, FMK-Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, Omladinskog centra CK13 Novi Sad i DELTA VIDEO d.o.o. iz Beograda koji su ustupili pravo za besplatnu projekciju filma i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Canada Council for the Arts. Stručna saradnica na projektu – Darija Medić (DiploFoundation)

 

 

SIGNALS – Algorithms of Disobedience, lecture by Evan Light, Archive In A Box, FMK, May 2019

SIGNALS – Algorithms of Disobedience, lecture by Evan Light, Archive In A Box, FMK, May 2019

Biography: 

Dr. Evan Light is a digital artist and assistant professor of communications at Glendon College, York University in Toronto, Canada. He is the creator and maintainer of the Snowden Archive-in-a-Box, an autonomous offline archive of the Edward Snowden files and installation that aims to educate audiences about mass surveillance. His work has been exhibited in Berlin, the United Kingdom, Canada and the United States. Dr. Light’s research examines the contemporary issues of mass surveillance and international border crossing. He is a member of the Studio for Media Activism and Critical Thought (Ryerson University, Toronto), the Algorithmic Media Observatory and the Centre de recherche interdisciplinaire sur l’information, la communication et le société (CRISIS). His research has been funded by York University, the Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) and the Fonds de recherche société et culture. In 2017, Light’s translation of Aimé-Jules Bizimana’s The Embedding Apparatus: Media Surveillance During the War in Iraq was published by Peter Lang. His research and translations have appeared in such journals as Imaginations, Big Data and Society, Journal of Peer Production, Contraversias y Concurrencias Latinoamericanas, Journal of Latin American Communication Research, Commons: Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, Canadian Journal of Communication and Communication: South African Journal for Communication Theory and Research. Evan is also an improvisational musician, playing bass and old synths and lives in Toronto with his partner, kids and cats.

https://borderprobes.glendon.yorku.ca

https://www.glendon.yorku.ca/faculty-profile-details/?currentuserid=744198&lang=fr

Dr. Evan Light is a digital artist and assistant professor of communications at Glendon College, York University in Toronto, Canada

Lecture by Evan Light at the Faculty of Media and Communication in Belgrade, May 16, 2019.

The lecture is the accompanying program of the exhibition:

SIGNALS – Algorithms of Disobedience

13-24. May 2019.

Gallery SULUV, Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

The exhibition SIGNALS – Algorithms of Disobedience is an adaptation and interpretation of the international exhibition Berliner Gazette from Berlin, in the tradition of free and open source software culture and exchange. The exhibition presents artistic responses to one of the most important events in the recent history of digital rights and data privacy - the discovery of NSA and GHCQ files by Edward Snowden and his associates. The exhibition presents the works of renowned actors of the new media art scene, situating the historic leak in the context of civic appropriation. Foregrounded are artists who by treating the documents, transform them into commons.

Photo ducumentation from the exhibition and panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience.

The exhibition SIGNALS - Algorithms of Disobedience in Novi Sad is realized in the production and organization of the New media center_kuda.org from Novi Sad in partnership with Berliner Gazette and artists who exhibit, with the support of SULUV Gallery, Academy of Arts Novi Sad, FMK-Faculty for Media and Communication, Belgrade, Youth Center CK13 Novi Sad and DELTA VIDEO d.o.o. from Belgrade who have given the right to free screening of the film and with the financial support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and Canada Council for the Arts. Associate on project – Darija Medić (DiploFoundation). 

 

 

Photo ducumentation from the exhibition and panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Photo ducumentation from the exhibition and panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV, Novi Sad

Photo ducumentation from the exhibition and panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, May 13/14, 2019., Gallery SULUV,  Novi Sad

EXHIBITION: SIGNALS – Algorithms of Disobedience

13-24. May 2019.

Gallery SULUV, Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Foto dukumentacija sa izložbe i panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Foto dukumentacija sa izložbe i panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. maj 2019., Galerija SULUV, Novi Sad

Foto dukumentacija sa izložbe i panel diskusije: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13/14. maj 2019., Galerija SULUV,  Novi Sad

IZLOŽBA: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti

13-24. maj 2019.

Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

kuda.org announces and recommends: Exhibition Kevin Jerome Everson, the abstract ideal, 24 May – 24 June 2019, MSUV, Novi Sad

kuda.org announces and recommends: Exhibition Kevin Jerome Everson, the abstract ideal, 24 May – 24 June 2019, MSUV, Novi Sad

Kevin Jerome Everson, the abstract ideal

 

Museum of Contemporary Art Vojvodina (Novi Sad, Serbia)

24 May – 24 June 2019

Opening: 24 May 2019, Friday, 19h

Exhibition tour with artist: 4 June 2019, 19h, MSUV, Novi Sad

Artist talk: 5 June 2019, 20h, Academic Film Center (AFC) at Students City Cultural Center, New Belgrade

Curator: Greg de Cuir Jr

kuda.org najavljuje i preporučuje: Izložba Kevin Džerom Everson, apstraktni ideal, 24. maja – 24. juna 2019. MSUV, Novi Sad

kuda.org najavljuje i preporučuje: Izložba Kevin Džerom Everson, apstraktni ideal, 24. maja – 24. juna 2019. MSUV, Novi Sad

Izložba: Kevin Džerom Everson, apstraktni ideal

24. maja – 24. juna 2019.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

 

Otvaranje: petak, 24. maj 2019. u 19.00h

Stručno vođenje kroz izložbu sa umetnikom: 4. jun 2019. u 19h, MSUV, Novi Sad

Razgovor sa umetnikom: 5. jun 2019. u 20h, Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd

 

Kustos: Greg de Cuir

New media center_kuda.org kindly invites you to the exhibition: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, 13-24. May 2019., Gallery SULUV, Mihajla Pupina 9, Novi Sad

New media center_kuda.org kindly invites you to the exhibition: SIGNALS – Algorithms of Disobedience, 13-24. May 2019., Gallery SULUV, Mihajla Pupina 9, Novi Sad

New media center_kuda.org kindly invites you to the exhibition:

 

SIGNALS – Algorithms of Disobedience

13-24. May 2019.

Gallery SULUV, Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Exhibition opening: Monday, May 13, 2019, at 6 pm

Screening of the film: Citizen4, Laura Poitras, May 13, 2019 at 19h, Gallery SULUV

 

Panel discussion and guided tour: May 14, 2019 at 6 pm, Gallery SULUV

Centar kuda.org vas poziva na izložbu: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13-24. maj 2019., Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

Centar kuda.org vas poziva na izložbu: SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti, 13-24. maj 2019., Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

Centar kuda.org vas poziva na izložbu:

SIGNALI - Algoritmi neposlušnosti

13-24. maj 2019.

Galerija SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Otvaranje izložbe: ponedeljak 13. maj 2019. u 18h

Projekcija filma: Citizen4, Laure Poitras, 13. maj 2019. u 19h, Galerija SULUV

 

Panel diskusija i javno vođenje kroz izložbu: 14. maj 2019. u 18h, Galerija SULUV

Umetnička organizacija – slučaj Zagreb & Labin, februar/mart 2019.

Umetnička organizacija – slučaj Zagreb & Labin, februar/mart 2019.

Umetnička organizacijaslučaj Zagreb & Labin, februar/mart 2019.

Umetnička organizacija: razgovor sa članovima grupe IRWIN - Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

Umetnička organizacija: razgovor sa članovima grupe IRWIN - Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

Biography: 

Grupa IRVIN (IRWIN, NSK) razgovor je realizovan sa dva člana: Miran Mohar i Borut Vogelnik, umetnici aktivni u radu umetničke grupe IRVIN, predavači na Univerzitetu u Ljubljani i na privatnim univerzitetima u Sloveniji i regionu.

 

IRWIN je kolektiv pet slikara: Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek i Borut Vogelnik. Grupa je osnovana 1983. godine u Ljubljani. Do 1985. u kolektiv su bili i Marko Kovačič i Bojan Štokelj. Njegov glavni pristup opisan je kao naglašeni eklekticizam, zasnovan na metodi retro principa.

Početkom pomenute godine (1983) imenovali su grupu Rrose Irvin Selavi i napisali su program koji je utvrdio principe koji regulišu njihov rad: afirmaciju nacionalnih vizuelnih umetnosti zasnovanih na naglašenom eklekticizmu i na istodobnoj upotrebi različitih, često oprečnih stilova. Oni su svoju umetničku filozofiju saželi po principu retro principa. Za razliku od tada prevladavajućeg postmodernizma, oni su se oslanjali na tradiciju konceptualne umetnosti. Ubrzo nakon izložbe Back to the USA, održane početkom 1984. godine, IRWIN je započeo rad na nekoliko projekata koji su se fokusirali na različite slovenačke umetničke grupe ili pokrete koje je prepoznala kao ključne referentne tačke za definisanje sopstvene aktivnosti. Pored umetničke relevantnosti, postojala su još dva kriterijuma za izbor: suvremenost i bliska povezanost IRWIN-a sa ostalim grupama koje su iste godine osnovale NSK, i značaj slovenačkih impresionista i OHO grupe za razvoj slovenačke vizuelne umetnosti umetnosti i slovenačkog društva uopšte. Jedan od najvažnijih IRWIN projekata je serija pod nazivom Vas ist Kunst, koja se odnosi na grupu Laibach. Razvijajući se više od trideset godina, ova serija slika trenutno broji nekoliko stotina radova montiranih u teške, često crne okvire; ključna tema serije je istraživanje ideološkog konteksta umetnosti. Počelo je prisvajanjem, razvojem i transformacijom motiva koje je koristio Laibach Kunst, odnosno ikonografije socijalističkog realizma, nacističke propagande, religiozne umetnosti, umetnosti avangardnih pokreta i arhetipskih slovenačkih umetničkih dela. Drugi vodeći princip IRWIN-ove umetnosti je prioritet izabranog motiva nad umetničkim stilom, koji je opisan kao "diktat motiva" nad "diktat stila". Način izvođenja je, prema tome, sekundarni motiv. Autor je takođe sporedan, a dela su potpisana kolektivno, a slikar je smatran hroničarem svog vremena i kulture. Uz jasno formulisane samo-nametnute granice umetnici su obezbedili svoju autonomiju i uspostavili sopstvenu formu, zauzimajući kritički stav i prema formalističkom modernizmu i prema postmodernističkim formulama, prema usvajanju stilskih i kulturnih uticaja sa Zapada, kao i prema ideološkom slavlju različitih vrednosti odraženih u umetnosti na Istoku. IRWIN je razvio specifičnu strategiju institucionalne kritike, skrećući pažnju na isključenje istočnoevropske umetnosti iz međunarodnog umetničkog sistema, kao i snažno doprinoseći nastanku umetničkih istorija jugoslovenske i istočnoevropske umetnosti, o čemu svedoči Fra-Yu-Kult i Ambasada NSK u Moskvi, koje je realizovala u saradnji sa drugim grupama NSK-a.

grupa IRWIN, Miran Mohar i Borut Vogelnik

Razgovor sa članovima grupe IRWIN: Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

Grupa IRVIN (IRWIN, NSK) razgovor je realizovan sa dva člana: Miran Mohar i Borut Vogelnik, umetnici aktivni u radu umetničke grupe IRVIN, predavači na Univerzitetu u Ljubljani i na privatnim univerzitetima u Sloveniji i regionu.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

Umetnička organizacija: razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018.

Umetnička organizacija: razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018.

Biography: 

Zdenka Badovinac, teoretičarka i kustosica, direktorica Moderne Galerije i Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani (MG+MSUM). U svom dosadašnjem istraživanju obradila je veliki deo prakse savremene umetnosti u Sloveniji koji uključuje i rad umetničkih grupa.

Zdenka Badovinac

Razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018.

Zdenka Badovinac, teoretičarka i kustosica, direktorica Moderne Galerije i Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani (MG+MSUM). U svom dosadašnjem istraživanju obradila je veliki deo prakse savremene umetnosti u Sloveniji koji uključuje i rad umetničkih grupa.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta,

Umetnička organizacija: razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018.

Umetnička organizacija: razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018.

Biography: 

Marko Pogačnik, umetnik, osnivač pokreta i umetničke grupe OHO, Kranj-Ljubljana, nakon toga inicijator transformacije ove grupe u novu umetničku inicijativu Družina u Šempasu (Družina v Šempasu), danas je umetnik istraživač aktivan u internacionalnoj mreži.

Marko Pogačnik umetnik, osnivač pokreta i umetničke grupe OHO

Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018.

 

 

Marko Pogačnik umetnik, osnivač pokreta i umetničke grupe OHO, Kranj-Ljubljana, nakon toga inicijator transformacije ove grupe u novu umetničku inicijativu Družina u Šempasu (Družina v Šempasu), danas je umetnik istraživač aktivan u internacionalnoj mreži.

OHO grupa, slovenački umetnički kolektiv koji je aktivan u periodu 1966-1971 u Ljubljani. Članovi su bili Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen, Marjana Ciglič, Milenko Matanović, Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, David Nez, Matjaž Hanšek, Naško Križnar, Vojin Kovač Chubbi, Aleš Kermavner, Franci Zagoričnik, Marika Pogačnik, Zvona Ciglič, Nuša i Srečo Dragan.

Članovi OHO grupe razvili su različite strategije i pristupe koje su prvo nazvali „reizam“, vrsta arte povere, land art i bodi art, procesna i konceptualna umetnost. Oni su težili da „oslobode“ situacije i predmete i predstave ih javnosti izvan svojih fiksnih funkcija. Izraz "Oho" odnosi se na posmatranje oblika (okom, "oko" i uhom, "uho") u njihovoj neposrednoj prisutnosti, a takođe je uzvik iznenađenja, rekao je Marko Pogačnik, vođa grupe: "Zato kada otkrijemo suštinu neke stvari, to je kada uzviknemo "oho". " Specifičan pristup objektima, udaljen od težine smisla, očigledan je u Ediciji Oho (Oho izdanje), gde se književnost i vizuelna umetnost svode na objektivnost. Umetnici poput Pogačnika, Geistera, Hanžeka, Matanovića, Dreje i drugih stvorili su svoje „knjige“ štampanjem predmeta, crteža i rečenica na pojedinačnim stranicama postavljenim u male kutije. Te su knjige predmeti, na njihovim stranicama su različiti obrasci kojima se može rukovati, pomiješana slova koja moraju biti složena da formiraju rečenicu. Knjigu treba čuti, pogledati je. To je „otvoreno delo“, koje, pokazujući „realističnu“ tautologiju, sugeriše igru.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa) o ulozi umetničkih organizacija i uslovima umetničke produkcije u Sloveniji, Ljubljana, oktobar 2018.

Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa) o ulozi umetničkih organizacija i uslovima umetničke produkcije u Sloveniji, Ljubljana, oktobar 2018.

Pages