LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Join the Lost Highway Expedition! 2006, July 30 - August 24

kuda.

A massive movement of individuals will pass through Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Belgrade, Skopje, Priština, Tirana, Podgorica and Sarajevo. The expedition will generate projects, art works, networks, architecture and politics based on the found knowledge. Projects developed from the expedition will lead to events in Europe and the US.

kuda.production

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

"ALMOST ARCHITECTURE", The first book in the kuda.nao series

kuda.

Author: Srdjan Jovanovic Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edition: kuda.nao, book 001
Published by Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Concept and design by Srdjan Jovanovic Weiss

Introductory essay by Yehuda Safran
Edited: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Print run: 800
Printed by Daniel Print, Novi Sad

kuda.production

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

"Almost Architecture", Prva knjiga u kuda.nao ediciji

kuda.

Autor knjige: Srđan Jovanović Weiss
What are the roles of architecture vis-a-vis emerging democratic processes and abrupt political transitions?

Almost Architecture sets out to propose an array of responses in form of essays and architectural proposals.

Edicija: kuda.nao, knjiga 001
Izdavač: Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Koncept i dizajn: Srđan Jovanović Weiss
Uvodni esej: Yehuda Safran
Urednici: Katherine Carl, Kimberly Bradley
Layout: Veljko Damjanović
Font: Isocpeur
Tiraž: 800
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
ISBN 978-3-937158-11-2

The Exhibition "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

The Exhibition "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

"I love you " is the first international exhibition devoted to the phenomenon of computer viruses. A unique feature of this exhibition is the idea of a wide range of possible meanings of computer viruses - from purely computer-related entities through inspiration to the means of artistic creative work. As part of the "I love you " exhibition, various inquiries into this matter are divided into historical, political, cultural and technical segments.

Izložba "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

Izložba "I love you [rev.eng]", Digitalcraft

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba "I love you " je prva izložba na svetskom nivou posvećena fenomenu kompjuterskih virusa. U umreženom društvu, bavljenje kompjuterskim virusima ili takozvanim "prikrivenim napadima" je postalo deo svakodnevnog života. Izložba "I love you " je eksperiment koji izaziva savremenu kulturu i ide dalje od današnjih debata o hakerisanju. Jedinstveno obeležje izložbe je ideja o širokom spektru značenja kompjuterskih virusa - od čisto kompjuterskih entiteta do inspiracije i sredstva umetničkog stvaralaštva.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

kuda.

Presentation and screening: "Between Dreams", Marcelo Expósito

Center for Cultural Decontamination
Birčaninova 21, Belgrade
Saturday, 17.06.2006, 19:00h

Museum of Contemporary Art Novi Sad
Cinema room, Dunavska 37
Monday, 19.06.2006, 19:00h

Gallery NOVA
Teslina 7, Zagreb
Tuesday, 20.06.2006, 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
Friday, 23.06.2006, 20:00h

kuda.production

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

Backyard Residencies!

Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog

Predavanje se održava povodom objavljivanja knjige "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za besplatan softver - Free and Open Source Software www.kuda.org/kudaread_ok.htm

Hakerski manifest

Hakerski manifest

Povodom izlaska hrvatskog izdanja knjige Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" u izdanju Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Mekenzi Vork će gostovati u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Knjiga Mekenzi Vorka "Hakerski manifest" rekonstruiše Marksovu političko-ekonomsku misao u kontekstu informacijskog doba, a na tragu Gi Debora i Žila Deleza, kojim nova proizvodna klasa tog doba - hakerska klasa - artikuliše vlastitu klasnu svest.

Pages