"... TO NIJE SAMO PRIVATNA STVAR, ...", O RADU ŽELIMIRA ŽILNIKA

"... TO NIJE SAMO PRIVATNA STVAR, ...", O RADU ŽELIMIRA ŽILNIKA

 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.

U okviru projekta koji beleži rad Želimira Žilnika, od njegovog prvog nastupa na Beogradskom Festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma 1967. godine, pa do današnjih dana, u bioskopu Kulturnog centra Beograda, kao i u prostorima Studentskog kulturnog centra u Beogradu, održao se program prikazivanja filmova, diskusioni i muzički program, kao i prigodna izložba foto dokumentacije sa snimanja nekih od njegovih dokumentarnih filmova. Promocija rada Želimira Žilnika na festivalu “Kratkog metra” u Beogradu obeležava početak rada na realizaciji DVD izdanja o radu Želimira Žilnika.

Poziv na javnu diskusiju o prvom draftu srpske Creative Commons licence

Poziv na javnu diskusiju o prvom draftu srpske Creative Commons licence

kuda.

Creative Commons International, http://creativecommons.org/worldwide, je odobrio prvi draft srpske Creative Commons licence BY-NC-SA 2.5. Draft je objavljen na http://creativecommons.org/worldwide/rs/ na srpskom i engleskom jeziku, a diskusija o predloženom tekstu licence, prevedene sa engleskog na srpski jezik i usklađene sa srpskim pravom, odvijaće se na mejling listi http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-rs/

kuda.produkcija

The Critique of Clericalization of Serbia, Publication by Anti-fascists Action Novi Sad

The Critique of Clericalization of Serbia, Publication by Anti-fascists Action Novi Sad

 • kuda.
 • kuda.

The Critique of Clericalization of Serbia
Analysis of Socio-Political and Aesthetic Discourse of New Orthodox and Church Strategies

Publication “The Critique of Clericalization of Serbia” represents a set of research essays and a chronological study, dedicated to the analysis of expansion of Serbian Orthodox Church buildings during the past ten years on the territory of Novi Sad and its vicinity, as well as analysis of specific socio-political climate that enabled this urban planning based on the principles of exclusive domination of one code, language and ideology.

Kritika klerikalizacije Srbije, publikacija Antifašističke akcije Novi Sad

Kritika klerikalizacije Srbije, publikacija Antifašističke akcije Novi Sad

 • kuda.
 • kuda.

Kritika klerikalizacije Srbije
Analiza društveno-političkog i estetskog diskursa novih crkvenih i pravoslavnih strategija

Publikacija „Kritika klerikalizacije Srbije” predstavlja skup istraživačkih eseja i istraživačke hronološke studije posvećenih analizi ekspanzije građevina Srpske pravoslavne crkve (SPC) tokom prethodnih deset godina na teritoriji Novog Sada i njegove šire okoline, kao i specifičnog društveno-političkog ambijenta koji je omogućio ovakvo urbano planiranje zasnovano na principima dominacije isključivo jednog kôda, jezika i ideologije.

kuda.produkcija

REČNIK RATA, dvodnevni performans u kojem su učestvovali umetnici, naučnici, aktivisti i teoretičari

REČNIK RATA, dvodnevni performans u kojem su učestvovali umetnici, naučnici, aktivisti i teoretičari

kuda.

Rečnik rata, dvodnevni performans u kojem su učestvovali umetnici, naučnici, aktivisti i teoretičari
23. i 24. februara 2007. sa početkom u 17 i 14 časova
Sophiensaele Berlin, Sophienstrasse 18
http://dictionariofvar.org

PROMOCIJA KNJIGE, GIORGIO AGAMBEN: HOMO SACER - Suverena moć i goli život

PROMOCIJA KNJIGE, GIORGIO AGAMBEN: HOMO SACER - Suverena moć i goli život

kuda.


Promocija knjige:
Petak, 09. februar, 19:00
Kino sala Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
Muzej Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

Na promociji knjige govore urednici prevoda knjige i izdavačke edicije Past.forward Multimedijalnog instituta iz Zagreba:

Petar Milat, Tonči Valentić i Tomislav Medak

*** GIORGIO AGAMBEN: HOMO SACER - Suverena moć i goli život ***

kuda.produkcija

ZAHTEV ZA HITNO REŠENJE PROBLEMA “POZORIŠTA MLADIH” U NOVOM SADU

ZAHTEV ZA HITNO REŠENJE PROBLEMA “POZORIŠTA MLADIH” U NOVOM SADU

ZAHTEV ZA HITNO REŠENJE PROBLEMA “POZORIŠTA MLADIH” U NOVOM SADU

Ovim dopisom vam upućujemo zahtev za hitno rešenje problema “Pozorišta mladih” u Novom Sadu, čija je većina zaposlenih glumaca i radnika u štrajku već preko 100 dana, prevashodno zbog nemogućnosti nastavka profesionalne saradnje sa sadašnjim direktorom i, istovremeno, umetničkim direktorom ovog pozorišta.

Zahtev je upućen: Maji Gojković, gradonačelnici Novog Sada, Radovanu Jokiću, gradskoj upravi za kulturu i Zoranu Vučeviću, predesedniku Skupštine grada

kuda.produkcija

Promotion of the book "OMITTED HISTORY" and presentation of the project "Political Practices in (post-) Yugoslav Art"

Promotion of the book "OMITTED HISTORY" and presentation of the project "Political Practices in (post-) Yugoslav Art"

kuda.

Friday, 8. December 2006. in 19:00
Cinema room, Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Dunavska 37, Novi Sad (Former Museum of Soialists Revolution)

Promotion of the book OMITTED HISTORY
Promotion of the project: Political Practices in (post-) Yugoslav Art

Participants of the debate are members of:
Who, How and for Whom - WHW, Zagreb
SCCA/pro.ba, Sarajevo
PRELOM KOLEKTIV, Belgrade
New Media Center_kuda.org, Novi Sad

OMITTED HISTORY

Promocija knjige "IZOSTAVLJENA ISTORIJA" i prezentacija projekta "Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti"

Promocija knjige "IZOSTAVLJENA ISTORIJA" i prezentacija projekta "Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti"

Petak, 8. decembar 2006. u 19:00
Kino sala, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad
(Bivši Muzej socijalističke revolucije)

Pozivamo vas na
Promociju knjige: Izostavljena istorija
Promociju projekta: Uvod u Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti

Učesnici debate su članovi kolektiva:
Što, kako i za koga - WHW, Zagreb
SCCA/pro.ba, Sarajevo
PRELOM KOLEKTIV, Beograd
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Izostavljena istorija

kuda.produkcija

POLITIČKE PRAKSE (POST-) JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI

POLITIČKE PRAKSE (POST-) JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI

“Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti”

(Konceptualna umetnost, novi mediji, jugoslovenski i (post-) jugoslovenski film, post-socijalizam – istorijski revizionizam – socijalistički modernizam)

kuda.produkcija

POLITICAL PRACTICES OF (POST-) YUGOSLAV ART

kuda.

POLITICAL PRACTICES OF (POST-) YUGOSLAV ART

"Political practices of (post-) Yugoslav art” (Conceptual Art, New Media, Yugoslav and (post-)Yugoslav Film, Post Socialism-Historical Revisionism-Socialist Modernism...)

The book "Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions", author: Ned Rossiter

The book "Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions", author: Ned Rossiter

Book launch: 12.30pm, Friday 17 December
PostCS 11, Post CS Building, Amsterdam www.ilove11.nl

Organized Networks
Media Theory, Creative Labour, New Institutions

Ned Rossiter

Paperback, sewn, 250 pages, Size: 16 X 23 cm
ISBN 90-5662-526-8 / 978-90-5662-526-9, € 23.50

First publication in the series ‘Studies in Network Cultures’, published by NAi Publishers, Rotterdam and Institute of Network Cultures, Amsterdam.

Order online: https://www.naipublishers.nl/ordering.html
More information: http://www.networkcultures.org/naiseries

About the book

PROGLAS Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra, Svetskog Dana borbe protiv fašizma

PROGLAS Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra, Svetskog Dana borbe protiv fašizma

kuda.

P R O G L A S

Antifašističke akcije Novog Sada povodom 9. novembra
Svetskog Dana borbe protiv fašizma

kuda.produkcija

Marching Plague, Šesta knjiga grupe Critical Art Ensemble kao radikalno preispitivanje retorike biotehnološkog bojnog polja

Marching Plague, Šesta knjiga grupe Critical Art Ensemble kao radikalno preispitivanje retorike biotehnološkog bojnog polja

 • kuda.
 • kuda.

Naslov: Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health
Autor: Critical Art Ensemble
Izdavač: Autonomedia, 2006
ISBN: 1-57027-167-4, broj stranica: 152

kuda.produkcija

Marching Plague, The sixth Critical Art Ensemble book offers a radical reframing of the rhetoric surrounding germ warfare

Marching Plague, The sixth Critical Art Ensemble book offers a radical reframing of the rhetoric surrounding germ warfare

 • kuda.
 • kuda.

Title: Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health
Author: Critical Art Ensemble
Publisher: Autonomedia, 2006
ISBN: 1-57027-167-4, Pages: 152

Marching Plague, the long-awaited new book from Critical Art Ensemble, examines the scientific evidence and the rhetoric surrounding biological warfare, particularly the development of anthrax and other bio-weapons, and makes a strong case against the likelihood of such weapons ever being used in a terrorist situation.

Precarity = Prekarijat. Nova definicija na Wikipediji

Precarity = Prekarijat. Nova definicija na Wikipediji

kuda.

"Precarity" je opšti termin kojim se opisuje činjenica da je danas veliki deo stanovništva subjekt fleksibilne eksploatacije ili "flexoplotacije" (niske i nesigurne isplate, visoki stepen uslovljavanja-blackmailability, neredovni prihodi, itd), i egzistencijalnog prekarijata (visoki rizik društvenog isključenja zbog niskih primanja, visoki troškovi života, itd). Ovi uslovi prekarijata utiču na sve oblike rada koji se tiču servisne ekonomije u užem smislu i celokupno stanovništvo u širem smislu, ali posebno omladinu, žene i imigrante. http://en.wikipedia.org/wiki/Precarity

kuda.produkcija

Precarity. New Wikipedia Entry

Precarity. New Wikipedia Entry

kuda.

Precarity is a general term to describe the fact that large parts of the population are being subject to flexible exploitation or flexploitation (low and insecure pay, high blackmailability, intermittent income etc), and existential precariousness (high risk of social exclusion because of low wages, welfare cuts, high cost of living etc). This condition of precarity is said to affect all of service labor in a narrow sense, and the whole of society in a wider sense, but particulary youth, women, immigrants. http://en.wikipedia.org/wiki/Precarity

UMETNOST I REVOLUCIJA, Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka, Gerald Raunig

UMETNOST I REVOLUCIJA, Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka, Gerald Raunig

U knjizi "Umetnost i revolucija, Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka", Gerald Raunig analizira različite odnose komunikacije između umetnosti i aktivizma baziranog na postrukturalističkoj teoriji revolucije. Angažman Gistava Kurbea u Pariskoj komuni, nemački aktivizam 1910. godine, post-revolucionarna sovjetska umetnost Ejzenštajna i Tretjakova, Situacionistička internacionala u Parizu u maju 1968.

The Exhibition "Media Ontology, Mapping of Social and Art History of Novi Sad", medien.KUNSTLABOR, Graz

The Exhibition "Media Ontology, Mapping of Social and Art History of Novi Sad", medien.KUNSTLABOR, Graz

 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.

The exhibition is open from: 09.09 - 05.10, 2006, medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

Exhibition setup that New Media Center_kuda.org will realize in medien.KUNSTLABOR represents a dialogue between conceptual art practice from the 1960s and 1970s and contemporary new media art practice. One segment will be represented by wallpapers printed with documentation of artworks from 1960s and 1970s and other part belonged to the new media practice from the end of the 1990s and the beginning of the 21st century.

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

 • kuda.
 • kuda.
 • kuda.

Izložba je otvorena od:
09.09. - 05.10. 2006. godine
medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

kuda.produkcija

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

The Absolute Report, knjiga Asocijacije APSOLUTNO

kuda.

Asocijacija APSOLUTNO je konačno objavilo knjigu pod nazivom "The Absolute Report". Kraj 1990-ih godina je bilo vreme intenzivnih aktivnosti, umrežavanja i istok-zapad saradnje u okviru savremene umetničke prakse u Istočnoj Evropi. Otkrivanje novih polja umetničke prakse, redifinicija pozicije umetnika u klimi društvenih promena, političkog i kulturnog konteksta, utvrđenje novih sistema komunikacije i kolaboracije i pojava novih tehnologija u umetničkim praksama su obeležile taj period.

kuda.produkcija

The Absolute Report

The Absolute Report

kuda.

Association Apsolutno has finally published their book 'the absolute report'.

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

Open Content projekti u ne-Zapadnim zemljama

kuda.

Izveštaj o Open Content projektima u ne-Zapadnim zemljama
http://oc.openflows.org

Beč, 04.9.2006. Openflows.org je danas objavilo izveštaj o Open Content projektima u pet ne-zapadnih regiona: arapske zemlje, region jućne Sahare u Africi, Indija, Brazil i Jugoistočna i Istočna Evropa. Cilj ove studije je da istraži potencijal produkcije otvorenog sadržaja u oblastima i poljima koja su pod snaćnim uticajem komercijalnih igrača. Ova baza podataka omogućuje uvid u složene načine na koje ovaj sadržaj komunicira sa specifičnim kontekstima i u ogromne razlike koje se na ovaj način kreiraju.

kuda.produkcija

Open Content Projects in non-Western Countries

Open Content Projects in non-Western Countries

kuda.

Survey of Open Content Projects in non-Western Countries
http://oc.openflows.org

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

LOST HIGHWAY EXPEDITION, Pridružite se: Lost Highway Expedition! 2006, 30. jul - 24. avgust

kuda.

U okviru prve tematske celine realizovaće se regionalna ekspedicija "Lost Highway Expedition" od 30. jula do 24. avgusta 2006. godine, koja ima za cilj da obiđe sve veće centre u regionu i da utvrdi potencijale za moguću implementaciju ideja. "Lost Highway Expedition" je samoorganizovana ekspedicija koja podstiče razmenu znanja i resursa u svrhu iznalaženja novih i dinamičnih teritorija Zapadnog Balkana. Na tom putu ekspedicija će obići sledeće gradove: Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Beograd, Skoplje, Priština, Tirana, Podgorica i Sarajevo. http://europelostandfound.net

kuda.produkcija

Strane