Izložba "Medijska ontologija, Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" u medien.KUNSTLABOR, Grac, Austrija

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Izložba je otvorena od:
09.09. - 05.10. 2006. godine
medien.KUNSTLABOR, Lendkai 1

Izložba koju će Centar za nove medije_kuda.org postaviti u medien.KUNSTLABOR u Gracu predstavlja dijalog između prakse konceptualne umetničke prakse iz 1960-ih i 1970-ih godina i savremene prakse novih medija. Izložba je time podeljena u dva segmenta: jedan segment izložbe, putem "zidnih novina" predstavlja dokumentaciju umetničkih i političkih praksi iz 1960-ih i 1970-ih godina, dok drugi deo izložbe obuhvata praksu novih medija sa ovih prostora, s kraja 1990-ih godina i s početka 21. veka.

Umrežavajući dva aspekta umetničkog angažmana, Centar_kuda.org želi da ponovo utvrdi praksu koja je bila aktuelna 1960-ih i 1970-ih godina u Novom Sadu, povezujući ih sa savremenim umetničkim praksama, tesno povezanim sa lokalnim i globalnim društveno-političkim zbivanjima.

Iskustvo konceptualne umetnosti iz 1960-ih i 1970-ih
Deo izložbe koji mapira i ponovo otkriva umetničku i društvenu praksu novosadske neo-avangardne scene iz 1960-ih i 1970-ih godina je integralni deo istraživačkog projekta "Trajni čas umetnosti", koji vodi Centar_kuda.org. Za većinu predstavljenih praksi u okviru ovog projekta, umetničko delo, artefakt, nije bio od suštinske bitnosti, što je predstavljalo zajednički imenitelj konceptualne umetnosti u smislu ideje dematerijalizacije umetničkog dela. Važni su bili procesi, ideje, iskustva, društvene, političke, etičke i estetske pozicije kreativnosti kao takve, što korespondira sa istraživanjem i iskustvima tkzv. novomedijske umetničke prakse tokom 1960-ih i 1970-ih godina.

Umetnost novih medija i kritika industriji ideja
Izložba "Medijska ontologija - Mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada" takođe predstavlja savremene i novomedijske umetničke prakse, smatrajući da u post-industrijskoj informacijskoj ekonomiji, ideje postaju komodifikovani objekti koji konstituišu današnju kapitalističku razmenu. Izložba takođe pokreće pitanje tkzv. novih medija danas, ističući da istraživanje su kvalitativno identični problemima koje je imala neoavangarda šezdesetih i sedamdesetih dok je vršila eksperimente sa instalacijama, videom i elektronskim zvukom. Ovi se problemi tiču odnosa medija i sadržaja, tj. pitanja šta je novo u novim medijima? Istraživanje u oblasti medija je istorija istraživanja komunikacije, ektrovertnosti i traganja za kanalima za prenošenje poruke društvu. Želja avangarde da prodre u društvo i vodi ga u utopijskom projektu stvaranja pravednog društva je u tesnoj vezi sa savremenim medijskim istraživanjima.

Izložba je do sada bila predstavljena u Štutgartu tokom međunarodne izložbe
“On Difference #1” u Wuertembergischer Kunstverein Stutgart od 21.05. do 31.06. 2005., i u Beču u Galeriji Artpoint od 31.05. do 21.06.2006. u koprodukciji KulturKontakt, Austrija.

Urednik i produkcija izložbe:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Koprodukcija izložbe:
Muzej savremene umetnosti Novi Sad www.msluns.org.yu
WKV - Württembergischer Kunstverein Stuttgart www.wkv-stuttgart.de

Protagonisti umetničke scene tokom 1960-ih i 1970-ih godina bili su članovi grupe KôD (Slavko Bogdanović, Slobodan Tišma, Mirko Radojičić, Miroslav Mandić i povremeno Janez Kocijančić, Peđa Vranešević, Branko Andrić, Kiš-Jovak Ferenc), grupa (E (Čedomir Drča, Vladimir Kopicl, Ana Raković i povremeno Miša Živanović), grupa (E - KôD (Čedomir Drča, Vladimir Kopicl, Mirko Radojičić, Ana Raković i povremeno Slobodan Tišma i Peđa Vranešević). Njihov rad je utvrdio pionirske korake interdisciplinarnosti u prozimanju lingvistike, performansa, konceptualne umetnosti, estetike, politike.
Njihov rad je bio snažno iniciran radovima Ludwig Wittgenstein, Marshall Macluhan, Stéphane Mallarmé, Guy Debord, Duchamp, Malevich, OHO, Art & Language, Joseph Kosuth, Dejana i Bogdanke Poznanović. Poseban aspekt u pregledu tog perioda zauzima uloga producentske filmske kuce “Neoplanta” iz Novog Sada, koja je za ovu priliku simbolično prezentovana filmom “Rani radovi” (1969) autora Želimira Žilnika.

Spisak umetnika/ca i grupa:
Neoavangarda:
(E
(E - Kôd
Slavko Bogdanović
Čedomir Drča
Februar
Vladimir Kopicl
Januar
Kôd
Katalin Ladik
Miroslav Mandić
Bogdanka Poznanović
Mirko Radojičić
Slobodan Tišma
Tibor Varady
Pedja Vranešević
Želimir Žilnik

Novomedijska scena:
Eastwood
Apsolutno
Vladan Joler
Centar za nove medije_kuda.org

kuda.produkcija