Otvaranje OMLADINSKOG CENTRA CK13 u Novom Sadu

kuda.

PETAK, 13. APRIL, 2007. GODINE u 19:00
OMLADINSKI CENTAR CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ck13.org

“Omladinski centar CK13” je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mlađih generacija i njihovih nezavisnih političkih akcija.

“Omladinski centar CK13” su osnovale tri nezavisne organizacije iz Novog Sada: Kružok, AKO - Alternativna Kulturna Organizacija i Centar za nove medije_kuda.org. Ovaj projekat predstavlja nastavak zajedničkog rada tri organizacije na problemima desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Realizacija projekta je omogućena inicijalnom podrškom fondacije “Schueler Helfen Leben” iz Berlina, Nemačka (www.schueler-helfen-leben.de)

------------------------------------------------------------

PROGRAM OTVARANJA
PETAK, 13. APRIL, 2007. GODINE

u 19:00 h - Zvanično otvaranje Omladinskog centra CK13
Na otvaranju govore:

PETAR ATANACKOVIĆ, član Kružoka, Novi Sad, govoriće o idejama i razlozima za pokretanje Omladinskog centra u Novom Sadu.

BRANKA ĆURČIĆ, članica Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad, daće pregled razvoja i/ili devastacije prostora za mlade i kulturu u Novom Sadu, od 1970-ih godina do danas.

RUEDIGER RATSCH-HEITMANN, član odbora fondacije “SCHUELER HELFEN LEBEN”, Berlin, predstaviće rad fondacije u Jugoistočnoj Evropi.

TAMARA JOVANOVIĆ, članica AKO - Alternativne kulturne organizacije, Novi Sad, i CHRISTIAN THEUERL, član socijalnog centra InWole u Potsdamu, Nemačka, predstaviće “Prilog istraživanju položaja žena u Vojvodini u II svetskom ratu“, prvi projekat koji se dešava u okviru “Omladinskog centra CK13”.

Pomenuti istraživački projekat govori o životu ženske populacije u Vojvodini u toku II svetskog rata i predstavlja različite istorijske perspektive pozicije žena, ali takođe daje uvid u ratna dešavanja, desni ekstremizam u određenim istorijskim trenucima i u različite forme otpora iz perspektive žena, kao jedinstvene i emancipatorske pozicije. Istraživanje se zasniva na saradnji između omladinskih organizacija iz Novog Sada i Demokratskog omladinskog foruma Brandenburga, Nemačka.

------------------------------------------------------------

SUBOTA, 14. APRIL, 2007. GODINE
u 21:00 h -Koncert

- MUHA BLACKSTAZY & NS ALL STARS
– THE BOMBER
- GENERACIJA BEZ BUDUĆNOSTI

Ulaz: 100 dinara

------------------------------------------------------------

“Omladinski centar CK13” je pokrenut usled dramatičnog nedostatka alternativnih, van-školskih edukativnih i medijskih centara u Novom Sadu, koji konceptualno povezuju različite potrebe mlade populacije i koji su otvoreni i dostupni upravo mladima. Sistemska nebriga vladajućih struktura za razvoj javnih i nezavisnih kulturnih i omladinskih prostora u Novom Sadu od 1980-ih godina do danas, dovela je najpre do devastacije ovih prostora, a zatim i do marginalizacije političkog i društvenog angažmana mlađih generacija. Danas, bilo kakav oblik nezavisnog društvenog angažmana trpi značajan pritisak instrumentalizacije, gde se pod kapom neoliberalizma opravdava njegova veza sa specifičnim i vrlo uskim značenjem demokratizacije i sa nekritički prihvaćenim mehanizmima ekonomske normalizacije. Na taj način, svaki aktivizam u polju kulture, umetnosti, društva i politike postaje komodifikovan i otuđen od svog prvobitnog značenja, kao potencijala za pokretanje konkretnih i kontroverznih društvenih promena.

Upravo iz tog razloga je pokrenut “Omladinski centar CK13”, kako bi se kroz različite metode transdisciplinarnosti i umrežavanja, stvorio otvoren prostor namenjen javnim diskusijama, istraživačkim projektima, nezavisnom izdavaštvu, koncertima, radionicama i predavanjima. U tom smislu, CK13 predstavlja tačku integracije različitih društveno-političkih inicijativa i njihovog zajedničkog rada na istraživanju desnog ekstremizma u našem društvu, (anti)-rasizma, (anti)-fašizma i (anti)-nacionalizma, u okviru istraživačkog centra, biblioteke i arhiva Omladinskog centra.

kuda.produkcija