Omladinski društveni centar CK13 u Novom Sadu

PROJEKAT OSNIVANJA OMLADINSKOG DRUŠTVENOG CENTRA U NOVOM SADU

 

Projekat Osnivanje Omladinskog centra u Novom Sadu je pokrenut usled dramatičnog nedostatka alternativnih, van-školskih edukativnih i medijskih centara u Novom Sadu, koji konceptualno povezuju različite potrebe mlade populacije i koji su otvoreni i dostupni upravo mladima. Sistemska nebriga vladajućih struktura za razvoj javnih i nezavisnih kulturnih i omladinskih prostora u Novom Sadu od 1980-ih godina do danas, dovela je najpre do devastacije ovih prostora, a zatim i do marginalizacije političkog i društvenog angažmana mlađih generacija. Danas, bilo kakav oblik nezavisnog društvenog angažmana trpi značajan pritisak instrumentalizacije, gde se pod kapom neoliberalizma opravdava njegova veza sa specifičnim i vrlo uskim značenjem demokratizacije i sa nekritički prihvaćenim mehanizmima ekonomske normalizacije. Na taj način, svaki aktivizam u polju kulture, umetnosti, društva i politike postaje komodifikovan i otuđen od svog prvobitnog značenja, kao potencijala za pokretanje konkretnih i kontroverznih društvenih promena.

Upravo iz tog razloga je osnovan i pokrenut “Omladinski centar CK13” 2007. godine, kako bi se kroz različite metode transdisciplinarnosti i umrežavanja, stvorio otvoren prostor namenjen javnim diskusijama, istraživačkim projektima, nezavisnom izdavaštvu, koncertima, radionicama i predavanjima. U tom smislu, CK13 predstavlja tačku integracije različitih društveno-političkih inicijativa i njihovog zajedničkog rada na istraživanju desnog ekstremizma u našem društvu, (anti)-rasizma, (anti)-fašizma i (anti)-nacionalizma, u okviru istraživačkog centra, biblioteke i arhiva Omladinskog centra.
 

Omladinski centar CK13” je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mlađih generacija i njihovih nezavisnih političkih akcija. Omladinski centar CK13” u Novom Sadu u ulici Vojvode Bojovića 13, su osnovale tri nezavisne organizacije iz Novog Sada: neformalna grupa Kružok, AKO - Alternativna Kulturna Organizacija i Centar za nove medije_kuda.org.

Realizacija projekta “Osnivanje Omladinskog centra u Novom Sadu je omogućena inicijalnom podrškom fondacije SHL - Schueler Helfen Leben iz Berlina, Nemačka, koja je podržala projektnu ideju kroz finansiranje projekta sredstvima za kupovinu kuće (Omladinski centar CK13) i njenu adaptaciju, a u partnerskoj saradnji sa Demokratisches JugendFORUM Brandenburg iz Berlina.

Projekat Osnivanje Omladinskog centra u Novom Sadu“ predstavlja nastavak zajedničkog rada tri novosadske organizacije (kuda.org, Kružok, AKO - Alternativna Kulturna Organizacija) kroz projekat „Mapiranje desnog ekstremizma“ na problemima desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije, a u saradnji sa AFANS, Demokratic Youth of BrandenburgGermany, D-A-S-H, European Network against Exclusion and Xenophobia, JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. 

 

Projekat „Mapiranje desnog ekstremizma“ je započet kroz program razmene Vojvodina - Brandenburg, 2004/05

Prva radionica u okviru ovog programa razmene održana je u avgustu 2004. godine u Novom Sadu, u organizaciji kuda.orgD-A-S-H Evropske omladinske mreže Demokratskog omladinskog foruma iz Brandenburga. Kroz radionice i zajedničke akcije mladih iz Brandenburga iz Demokratskog omladinskog foruma Brandenburga i mladih iz Novog Sada, predočeni su problemi sa kojima se mladi iz bivše socijalističke Istočne Nemačke i bivše Socijalističke Jugoslavije suočavaju sa problemima podizanja nacionalizma u lokalnim sredinama. Trodnevna radionica pridružena je uličnoj akciji na glavnom gradskom trgu u Novom Sadu, nakon čega je usledila distribuciju letaka i direktna komunikacija sa građanima, predstavljanje filmova i javna rasprava u Studentskom kulturnom centru Novi Sad. Cilj radionice je bio međusobno horizontalno umrežavanje grupa, inicijativa i pojedinaca koji su već aktivni u svojim različitim lokalnim kontekstima.

U leto 2005. godine realizovan je program razmene - poseta mladih iz Vojvodine Brandenburgu u organizaciji kuda.org Demokratic Youth of Brandenburg, kada je oko 20 mladih iz Novog Sada u nedeljnoj poseti nemačkim gradovima predstavilo svoje organizacije i nastavilo da sarađuje sa inicijativama i organizacijom iz Demokratskog omladinskifog foruma Brandenburga. Tokom njihove posete Nemačkoj organizovano je niz radionica, javnih rasprava i prezentacija, što je omogućilo razmenu iskustava u borbi za tolerantnije i otvorenije lokalne zajednice. Pored predstavljanja sopstvenih aktivnosti u lokalnim zajednicama, mladi iz Novog Sada imali su jedinstvenu priliku da nauče o različitim pristupima samoorganizovanju i održivosti u uspostavljanju, vođenju i razvoju uspešnih omladinskih socijalnih centara i projekata održivog stanovanja (Gemeinschaftliches Wohnprojekt – projekti stanovanja u zajednici ), kao što su “Horte” u Strausbergu, Inwole” u Potsdamu, “K9” i “Größenwahn” u Berlinu. Takođe, jedinstveni deo ove razmene bila je prilika za razmenu znanja, iskustava i veština sa nemačkim kolegama o alternativnom korišćenju medija (razvijanje kolaborativnih veb platformi, omladinski radio, nezavisna video produkcija, štampani materijal), o istorijskom revizionizmu, o konceptima saveta tela za žrtve fašističkih napada i o istraživačkim projektima oko mapiranja desnog ekstremizma.