Kritika klerikalizacije Srbije, publikacija Antifašističke akcije Novi Sad

  • kuda.
  • kuda.

Kritika klerikalizacije Srbije
Analiza društveno-političkog i estetskog diskursa novih crkvenih i pravoslavnih strategija

Publikacija „Kritika klerikalizacije Srbije” predstavlja skup istraživačkih eseja i istraživačke hronološke studije posvećenih analizi ekspanzije građevina Srpske pravoslavne crkve (SPC) tokom prethodnih deset godina na teritoriji Novog Sada i njegove šire okoline, kao i specifičnog društveno-političkog ambijenta koji je omogućio ovakvo urbano planiranje zasnovano na principima dominacije isključivo jednog kôda, jezika i ideologije.

Činjenica je da je na teritoriji Novog Sada i njegove neposredne okoline tokom poslednje decenije sagrađeno (ili je započeto sa izgradnjom) više desetina pravoslavnih crkava različitih dimenzija i stilova. Ekspanzija gradnje pravoslavnih crkava se može povezati sa aktuelnim društveno-političkim zbivanjima, pri čemu se primećuje značajniji pomak ka „nezvaničnom” i „indirektnom” povezivanju i prožimanju srpske države i Srpske pravoslavne crkve. Istraživanje je pokazalo da su Zakon o crkvama, sistem povraćaja crkvene imovine, finansiranje rada SPC-a iz javnih fondova samo neki od primera ove, pre svega, negativne konvergencije crkve i države u savremenom srpskom društvu.

Publikacija „Kritika klerikalizacije Srbije” sadrži pet istraživačkih eseja, koji iz pozicije socioloških nauka, filozofije, istorije umetnosti i arhitekture analiziraju pojavu ekspanzije građevina Srpske pravoslavne crkve u Vojvodini. Istraživački eseji nose sledeće naslove:

- Kritika klerikalizacije Srbije, Analiza društveno-političkog i estetskog diskursa novih crkvenih i pravoslavnih strategija, Branka Ćurčić

- Savremeno srpsko crkveno graditeljstvo: Od tradicije do političke korektnosti, Vladimir Mitrović

- Od psihopatologije do političkog programa: crkvena ofanziva na pragu 21. veka, Petar Atanacković

- Kritika klerikalizacije Srbije: analiza odnosa crkve i moderne države, Miloš Perović

- Dnevnik crkvenih uvreda 2000 – 2006, Od desekularizacije ka klerikalizaciji, Zoran Petakov

Pored istraživačkih eseja, publikacija sadrži spisak novih srpskih pravoslavnih crkava u Novom Sadu i u okolnim naseljima i mapu Novog Sada i okolnih naselja sa ucrtanim novoizgrađenim objektima Srpske pravoslavne crkve.

Publikacija u PDF formatu se može besplatno preuzeti na dnu ove stranice (u attachment-u stranice.

Više o publikaciji

Naslov: Kritika klerikalizacije Srbije
Urednik: AFANS, Antifašistička akcija Novi Sad
Edicija anti-dogma
Prevod: Nebojša Pajić, Orfeas Skutelis
Lektura: Branka Ćurčić
Fotografija: Arhiv AFANS-a
Dizajn: AFANS
Prepress: Predrag Nikolić
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
Samizdat
Tiraž: 500
Godina izdanja: 2007.
Jezik: srpski i engleski
Broj stranica: 90
Font na koricama: Miroslavljeva latinica

Svako kopiranje i dalje korišćenje tekstova iz knjige je dobrodošlo (izuzev upotrebe u komercijalne svrhe i u okviru rasističkog, seksističkog, fašističkog i antisemitskog konteksta).

Publikacija “Kritika klerikalizacije Srbije” je objavljena u okviru šireg projekta osnivanja Omladinskog društvenog centra u Novom Sadu, koji će se zalagati za borbu protiv retrogradnih pojava nacionalizma, fašizma, rasizma i ksenofobije. Projekat osnivanja Omladinskog društvenog centra u Novom Sadu su podržali “Schueler Helfen Leben”, Nemačka i Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport AP Vojvodine (podrška objavljivanju publikacije).

kuda.produkcija