Poziv na javnu diskusiju o prvom draftu srpske Creative Commons licence

kuda.

Creative Commons International, http://creativecommons.org/worldwide, je odobrio prvi draft srpske Creative Commons licence BY-NC-SA 2.5. Draft je objavljen na http://creativecommons.org/worldwide/rs/ na srpskom i engleskom jeziku, a diskusija o predloženom tekstu licence, prevedene sa engleskog na srpski jezik i usklađene sa srpskim pravom, odvijaće se na mejling listi http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-rs/

Diskusija je pravna, ali mogu da je prate i da učestvuju u njoj i oni koji nisu pravnici, a posebno umetnici kojima je licenca prvenstveno namenjena. Lokalizaciju CC licenci u Srbiji vodi više organizacija i pojedinaca, među kojima su Nevenka Antić (Legal Project Lead), Vladimir Jerić (Public Project Lead), Wikimedia Srbija, Centar za nove medije_kuda.org i mnogi drugi. Detaljnije informacije o CC licencama nalaze se na http://creativecommons.org/

"The Creative Commons (CC)" je neprofitna organizacija posvećena proširenju obima kreativne produkcije na druge, da na legalnim osnovama dalje dele kreativno delo i da ga nadgrađuju. Organizacija je objavila nekoliko copyright licenci koje su poznate kao "Creative Commons" licence. Ove licence, u zavisnosti koja se izabere, uskraćuju samo pojedina prava (ili pak ni jedno) na dalje korišćenje rada. Njihove licence podrazumevaju radove koji su slobodni i besplatni za korišćenje pod određenim uslovima. Za razliku od GNU, CC licence nisu duzajnirane za softver već više za druge vrste kreativnih dela: internet sajtove, muziku, film, fotografiju, literaturu, i slično.

"Creative Commons" licence omogućuju nociocima copyright-a da daju neka ili sva prava na korišćenje rada publici, ili pak zadržavaju deo prava odabirom jedne iz niza licenci, koje su mahom posvećene javnom domenu ili načelima koji se tiču otvorenosti sadržaja. Iako nisu zakonski akti, ove licence imaju nameru da izbegnu postojeće probleme koje izazivaju postojeći zakoni o copyright-u, kada se radi o deljenju informacija i sadržaja.

kuda.produkcija