Promocija knjige "IZOSTAVLJENA ISTORIJA" i prezentacija projekta "Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti"

Petak, 8. decembar 2006. u 19:00
Kino sala, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad
(Bivši Muzej socijalističke revolucije)

Pozivamo vas na
Promociju knjige: Izostavljena istorija
Promociju projekta: Uvod u Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti

Učesnici debate su članovi kolektiva:
Što, kako i za koga - WHW, Zagreb
SCCA/pro.ba, Sarajevo
PRELOM KOLEKTIV, Beograd
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Izostavljena istorija

Koliko smo sposobni učiti iz svojih grešaka i skustava iz prošlosti? Koliko je važno pozitivne istorijske elemente postaviti kao model za budućnost, pogotovo kada se radi o slobodarskim kulturnim i društvenim praksama?

Ovo su samo neka od pitanja koja su pokrenuta tokom debate “Izostavljena istorija” održane u novembru mesecu 2005. godine u Novom Sadu na otvaranju izložbe ”Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka”. Učesnici debate su bili: Želimir Žilnik, filmski reditelj iz Novog Sada, Prof. Dr Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti iz Beograda, Dr Latinka Perović, istoričarka iz Beograda, Balint Szombathy, multimedijalni umetnik iz Budimpešte, Dr Zvonko Maković, istoričar umetnosti iz Zagreba i Lazar Stojanović, filmski reditelj iz Beograda.

Pomenuta debata je pokušala da rasvetli krucijalne događaje na političkoj i umetničkoj sceni početkom sedamdesetih godina XX veka u bivšoj Jugoslaviji, a sa druge strane, da ponudi predloge modela kako kritički čitati i pisati novu istoriju jugoslovenskog socijalističkog vremena, neizostavno je povezujući sa sadašnjim trenutkom. Godinu dana nakon održavanja izložbe “Trajni čas umetnosti” i debate “Izostavljena istorija” u Novom Sadu, objavljujemo transkript pomenutog razgovora u novoj, dvojezičnoj publikaciji u ediciji Centra_kuda.org, kao deo dugoročnog istraživanja pod nazivom “Trajni čas umetnosti”.

Knjiga “Izostavljena istorija” je dvojezično izdanje (srpski i engleski jezik) i objavila ju je izdavačka kuća “Revolver” iz Frankfurta, Nemačka. Više podataka o knjizi "Izostavljena istorija" i PDF fajl knjige za besplatno preuzimanje možete pronaći na: http://www.kuda.org/?q=sr/node/794

“Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti” je novi istraživački projekat u okviru kojeg četiri nezavisne kulturne institucije iz regiona sarađuju kroz multidisciplinarno istraživanje, mapiranje i analizu istorijskih, društveno-političkih i ekonomskih uslova koji vode ka današnjoj konstelaciji umetničkih praksi, intelektualne i kulturne produkcije u post-socijalističkom prostoru bivše Jugoslavije. Protiv razumevanja kulturnog domena baziranog na pojmu identiteta, naročito nacionalnog identiteta, ovo istraživanje želi da napravi preokret od paradigme umetnost-kao-reprezentacija ka umetnost-kao-politička praksa. Više o projektu “Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti” na: http://www.kuda.org/?q=sr/node/512

O knjizi IZOSTAVLJENA ISTORIJA
Naslov: Izostavljena istorija
Urednik: Centar za nove medije_kuda.org
Edicija: kuda.read
Prevod: Nebojša Pajić
Dizajn: Predrag Nikolić, kuda.org
Štampa: Daniel Print, Novi Sad
Tiraž: 500
ISBN 3-86588-367-2
Izdavač: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt, www.revolver-books.de

Vise o ucesnicima debate:
Što, kako i za koga - WHW, Zagreb, www.mi2.hr/whw
SCCA/pro.ba, Sarajevo, www.pro.ba
PRELOM KOLEKTIV, Beograd, www.prelomkolektiv.org/
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, www.kuda.org

Vazni linkovi:
Publikacija “Izostavljena istorija”: http://www.kuda.org/?q=sr/node/794
Projekat “Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti”: http://www.kuda.org/?q=sr/node/512
Projekat “Trajni čas umetnosti”, publikacija i izlozba ”Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka”: http://www.kuda.org/?q=node/482

kuda.produkcija