Timeline grafičkog i industrijskog dizajna u Jugoslaviji od 1945-1990. godine

  • kuda.
  • kuda.

Timeline grafičkog i industrijskog dizajna u Jugoslaviji od 1945-1990. godine U okviru izložbe Ideologija dizajna i u zajedničkoj produkciji, zagrebački grafički dizajner, prevodilac i publicista Dejan Kršić i Centar_kuda.org predstavljaju subjektivni i selektivni timeline praksi industrijskog i grafičkog dizajna, te institucionalnih i alternativnih okvira praksi i teorije dizajna u odnosu na paradigmatična društvena, politička i ekonomska zbivanja u socijalističkoj Jugoslaviji. Ovakav pregled praksi grafičkog i industrijskog dizajna rezultat je intervencije na rad Dejana Kršića i timeline o istoriji grafičkog dizajna u Hrvatskoj od 1950-2005. godine, koji je predstavljen u okviru „Designed in Croatia“ didaktičke izložbe održane tokom maja meseca 2009. godine u galeriji HDD - Hrvatskog društva dizajnera. Izložbu je priredio Dejan Kršić povodom nagrade za rad na koncipiranju i uređenju monografije Mirka Ilića, objavljene 2008. godine u izdanju zagrebačkog AGM-a. www.dizajn.hr www.dizajn.hr/#clan/35 www.protopage.com/dejankrsicpage www.dejankrsic.wordpress.com