Grupa Société Réaliste, Pariz u okviru izložbe ID: Ideologija dizajna

  • kuda.
  • kuda.

Transitioners: London View

Société Réaliste, Pariz

http://www.societerealiste.net

U 2006. godini, pariski kolektiv Société Réaliste je lansirao Transitioners, "trend dizajn agenciju" čija je specijalnost politička tranzicija. Transponujući principe predviđanja trendova opše korišćenih od strane modne industrije u polje politike, projekat preispituje revoluciju (tranziciju?) kao centralnu kategoriju u savremenom zapadnjačkom društvu. Kako proizvesti "demokratsku tranziciju"? Koja je uloga dizajna u stalnoj konverziji političkog fluksa u mitologiju? Kako se uticaj nekog događaja na građane može transformisati u kontrolisan afekat? U zavisnosti od trenutne političke klime, Transitioners definišu opštu klimu u kojoj će se budući društveno transformišući pokreti desiti, sa ciljem da što više uvećaju njihovu efikasnost. Kao i bilo koja druga agencija za kreiranje trendova, klijenti Transitioners-a su dizajneri, koji mogu koristiti predloge agencije u dizajniranju nadolazećih revolucija: logotipa, kolor karti, leksičkih polja, itd. Za svaki novi korak u projektu, Société Réaliste osmišljavaju novu trend kolekciju, koja potiče od specifičnog istorijskog elementa. U 2007. godini inspiracija za Dane Bastilje je bila Francuska revolucija. Kolekcija iz 2008. Le Producteur, je bila zasnovana na utopijama nastalim tokom prve tri dekade XIX veka, od strane mislilaca kao što su Furije, Enfantin, Rodrigez, Kabe, Oven, ili Sen Simon.

U Novom Sadu, u okviru projekta Transitioners predstavljen je pregled njihove kolekcije za 2009. godinu, London View. Inspirisana Evropskom revolucijom 1848. godine, ova kolekcija za 2009. se bavi veoma specifičnim kontekstom “Godine revolucije” i novom političkom pardigmom nastalom tada: shema sinhronizovanog i kontinentalnog pokušaja revolucije. Zaista, od prvih studentskih i radničkih demonstracija u Parizu početkom februara 1848. do kraja mađarskog građanskog rata u decembru 1849. godine, revolucije su se desile u svim većim mestima u Evropi. Četrdeset evropskih gradova su bili pozornica ključnih zajedničkih dešavanja koja nastavljaju sa preispitivanjem današnjeg političkog konteksta: kolektivna spontanost, policentrična organizacija, međunarodna saradnja putem komunikacijskih sredstava i "glokalno" umrežavanje.

U februaru 1848., Fridrih Engels i Karl Marks po prvi put objavljuju Komunistički manifest (Manifest der Kommunistischen Partei), esej koji će u potpunosti transformisati istoriju društvenih pokreta u pogledu filozofskih osnova, sredstava organizacije, lokalnih i globalnih strategija, vodeći u transformaciju Komunističku ligu (uglavnom baziranu na utopijskim socijalističkim teoretskim referencama, kao što su Babuf ili Sen-Simon), u Prvu internacionalu. Godina 1848. je početak teorijske nadmoći hegelijanskog marksizma nad evropskim revolucionarnim snagama. Centralno pitanje Transitioners: London View se bavi specifičnim tačkama u Marksovoj i Engelsovoj analizi političke situacije u kojoj se nalaze dok pišu, a posebno nepreciznošću njihove "londonske" teoretske tačke gledišta u odnosu na mnoštvo i kompleksnost revolucija koje su se dešavale na evropskom kontinentu. Kolekcija namerava da istakne slične savremene situacije disjunkcije između mnoštva revolucionarnih praksi i pokušaja njihove teoretske standardizacije.

Société Réaliste je kolektiv iz Pariza koji su 2004. godine kreirali Ferenc Gróf i Jean-Baptiste Naudy. Ovaj kolektiv upravlja razvojem nekoliko istraživačkih i ekonomskih struktura iz polja teritorijalne ergonomije, eksperimentalne ekonomije, političkog dizajna i/ili strategija otpora. Članovi Société Réaliste su istraživači na Jan van Eyck Academie u Mastrihtu i njhov rad zastupa Galerie Martine Aboucaya iz Pariza.