Ideologija dizajna: Predavanje Feđe Vukića iz Zagreba, petak, 30.10.2009.

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Predavanje u okviru izložbe "ID: Ideologija dizajna"

Petak, 30. oktobar 2009., u 19h

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

Tema predavanja: Hibridni identiteti i paralizirajuće tradicije

Gostujući predavač: Feđa Vukić, Zagreb

Predavač Feđa Vukić će se u ovom predavanju fokusirati na simboličnu funkcionalnost materijalne kulture dvadesetog veka u Hrvatskoj, paralelno sa segmentom kulture koji danas nazivamo "dizajn". Posebna pažnja je posvećena određenim aspektima teorijski-kritičkog diskursa oblikovanja u Hrvatskoj od pedesetih godina prošloga veka do danas. Predavač polazi od pretpostavke da tranzicija u lokalnom kontekstu postoji kao metoda društvene promene i ideologijskog projekta još pre aktuelne tranzicije prema neoliberalnom kapitalizmu. Iz toga autor gradi tezu o postojanju hibridnih identiteta u društvenom kontekstu, sastavljenih iz elemenata starog sistema, koji nestaje i novoga koji se upravo formira. Samoupravni socijalizam je praktikovao hibridnost na ravni nesvesnoga, u semiološkom i sociopolitičkom procepu između "teorije" i "prakse", pa se tranzicija ka neokapitalizmu sprovodi uz ideje o nacionalnom identitetu. Taj proces se dopunjuje kulturalnom nivelacijom, koji sprovodi modernizacijski napor "globalizacije". Primeri prakse oblikovanja u samoupravnom socijalizmu danas u tranzicijskom "postfordizmu" jasno govore o takvim hibridnim identitetima u hrvatskom društvenom kontekstu i kulturi, a takav model može biti model za podsticanje istraživanja kulturnih slojeva neposredne prošlosti i u drugim tranzicijskim zemljama "postsocijalizma". Ova teza će biti potkrpljena vizuelnim primerima, a takođe će se govoriti o nekim od najnovijih anglosaksonskih teorija društva i kulture, te o njihovoj mogućoj upotrebi u drugačijim kontekstima aktualne globalne modernizacije. Istoimeno poglavlje je ujedno i završni deo knjige Modernizam u praksi (Zagreb 2008.), a na engleskom jeziku je objavljeno u najnovijem broju časopisa Design Issues (MIT Press 2009).

Feđa Vukić, istoričar umetnosti, doktorirao je na području teorije dizajna na Akademiji za likovnu umetnost u Ljubljani, kod profesora Staneta Bernika. Od 1994. godine je predavač Teorije i povijesti dizajna, na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. do danas objavio nekoliko stotina članaka u dnevnoj i nedeljnoj štampi, te više studija i kritika u stručnim časopisima, kao i izvornih naučnih studija i radova u hrvatskoj i stranoj periodici. Takođe je objavio desetak knjiga na temu moderne arhitekture, dizajna i vizualnih komunikacija. Knjiga "Stoljeće hrvatskog dizajna" prevedena je 1997. godine i na engleski jezik, a prema knjizi bila je postavljena istoimena izložba u MGC "Klovićevi dvori". Urednik je knjige Zagreb, modernost i grad i zbornika Od oblikovanja do dizajna, 2003. Autor je naučnog istraživanja o istoriji oglašavanja u Hrvatskoj, koje je kao knjiga i izložba predstavljeno 2006. godine pod naslovom Umjetnost uvjeravanja, Oglašavanje u Hrvatskoj 1835-2005. Koautor je knjige Croatian Design Now, s Victorom Margolinom 2008. http://www.fedjavukic.net