Početak realizacije programa U, IZ, KA, ZA u Zrenjaninu i u Boru

kuda.

Tokom tekuće nedelje planirano je održavanje radnih sastanaka kojima se inicira ponovno izvođenje i nova realizacija dva projekta u okviru programa U, IZ, KA, ZA. Program U, IZ, KA, ZA je koncipiran radi ponovnog izvođenja jednog broja uspešnih projekata iz produkcije nezavisnog kulturnog sektora u Srbiji iz poslednje decenije. Namenjen je ponovnoj upotrebi postojećih znanja i deljenja stečenih iskustava sa novim partnerima iz Srbije i regiona. Program su inicirale četiri organizacije: Kulturni centar REX iz Beograda, STEALTH.unlimited iz Beograda i Roterdama, Press to Exit iz Skoplja i Centar za nove medije_kuda.org iz Novog Sada.

Web stranica projekta: http://www.kuda.org/u-iz-ka-za

Diskusioni forum: http://kuda.org/diskusije

Sreda, 25. maj – održavanje konsultativnog sastanka u Kulturnom centru Zrenjanina u vezi sa realizacijom projekta "Javna tajna" Kulturnog centra REX iz Beograda, na kome će učestvovati Nebojša Milikić iz Beograda – inicijator projekta, Vlada Đurić – programski direktor Kulturnog centra Zrenjanina kao i Rastko Stefanović i Gabrijela Parigros iz Umetničke asocijacije Zrenjanin.

Više o projektu "Javna tajna": http://www.kuda.org/sites/kuda/files/docs/Javna%20Tajna.pdf

Petak/subota, 27. (u 18 h) i 28. maj (u 12 h) - održavanje konsultativnog sastanka u Narodnoj biblioteci u Boru u vezi sa realizacijom projekta "Trajni čas umetnosti" Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada, na kome će učestvovati Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Orfeas Skutelis iz Novog Sada – inicijatori projekta, Dragan Stojmenović – bibliotekar Narodne biblioteke u Boru i lokalni umetnici/ce, nezavisni kulturni radnici/ce, kustosi/kinje, itd. Više o projektu "Trajni čas umetnosti": http://www.kuda.org/trajni-cas-umetnosti-novosadska-neoavangarda-60-ih-i...

Osnova programa U, IZ, KA, ZA je koprodukcija serije izložbi, diskusija, predavanja i prezentacija koje su osmišljene da iniciraju rekapitulaciju, distribuciju i decentralizaciju znanja i iskustava OD jednog broja nevladinih organizacija iz „kulturnih prestonica“ koje su tokom poslednje decenije bile posebno aktivne u poljima vizuelnih umetnosti, arhitekture i aktivističke kulturne produkcije, KA novoj publici i ka ostvarenju novih oblika saradnje sa novim organizacijama. Ponovno izvođenje istaknutih projekata ili programa iz poslednje decenije, trebalo bi da omogući dvosmerno pretapanje produkcionih ideja i metodologije, sa mrežom lokalnih kulturnih organizacija i okruženja u kome do sada ovakvi projekti nisu priređivani. Cilj konsultativnih sastanaka u Zrenjaninu i Boru je da se kroz razgovor sa akterima i akterkama sa lokalnih kulturnih scena zajednički detektuje najbolja metodologija ponovnog izvođenja predloženih projekata. Pri tome, akcenat nije postavljen samo na kulturnu (re)produkciju, već i na konceptualnu reinvenciju i dodatnu evaluaciju projekata van konteksta i mesta na kojima su nastali. Kroz izazov ponovnog postavljanja ovih projekata u drugom vremenu i okruženju, ove aktivnosti obostrano dostižu novi i pionirski nivo angažmana.

Program je do sada finansijski podržan od Fonda za otvoreno društvo Beograd, Grada Novog Sada i Ministarstva kulture Republike Srbije.