kuda.org objavljuje: nova publikacija Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, Tom 1

kuda.org objavljuje: nova publikacija

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, Tom 1

 

Publikacija 'Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama' je deo dugoročnog istraživačkog projekta 'Umetnička organizacija' koji je osmišljen kao uvod u istraživanje načina (samo) organizovanja, grupnog delovanja i uslova rada (kolektivne produkcije i kolektivne proizvodnje) „vaninstitucionalnih“ umetničkih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru. Naše interesovanje za umetničku organizaciju prevazilazi umetničke okvire. Ono što nas zapravo interesuje jeste kako da kolektivno delujemo u društvu danas.

Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad je nastavljen tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od video intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula 2020. realizovana je serija razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti koji je omogućio vrlo dinamičan proces kolaborativne istraživačke radne grupe koja je putem online sesija analizirala materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Ovim razgovorima je ustanovljen format za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format serije razgovora i sesija je nastao kao nužan i logičan ishod usled promenjenih okolnosti koje su nasta(ja)le tokom pandemije Covida-19.

Rezultat kolektivne analize je doprineo da autori eseja unaprede zaključke i teze koje su integrisane u poblikaciji 'Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama' koja u svom finalnom obliku sadrži tekstove:
- Ana Vilenica: Fragmenti o jugoslovenskoj umetničkoj ‘vaninstitucionalnoj’ kolektivnoj (samo)organizaciji
- Lina Džuverović: Kolektivne akcije – kontinuirani propusti: Beleške o feminističkoj reviziji jugoslovenskih kolektiva šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka – slučaj OHO grupe
- Milica Pekić: Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat
- Stevan Vuković: „Maj 75“ i „Prvi broj“ u okviru infrastrukturnog aktivizma
- Andrej Mirčev: Rascjep i dijalektika kolektiva: slučaj Kugla glumišta
- Leila Topić: „Miki, vidi ovo!“ – potencijalno važne aktivnosti grupe ViGo i improvizacijska glazba
- Ana Peraica: 24 sata unutar „Crvenog Peristila“

Urednički tim ovog izdanja su Ana Vilenica, Darija Medić, Stevan Vuković & kuda.org

Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org
Jezik: Srpskohrvatski, Engleski
Naslovna strana: Darija Medić, replika vizualnog rešenja za webinare i javne razgvore realizovanih tokom jula 2020.
Grafičko oblikovanje: kuda.org & Sputnjik, Novi Sad
Štampa: Artprint media doo, Novi Sad
ISBN: 978-86-88567-35-0
COBISS.SR-ID 42819337

Projekat 'Umetnička organizacija' je započet serijom video intervjua sa učesnicima i protagonistima umetničke scene jugoslovenskog i postjugoslovenskog perioda koji su zajedno sa drugom prikupljenom građom deo arhive u nastanku. Prikupljen materijal je priređen na vremenskoj liniji čija je uloga da organizuje materijal za buduće zahvate tumačenja i prevođenja. Vremenskom linijom ne želimo da poručimo da postoji nekakva konsekventna linearna istorija umetnosti kolektivnih praksi kojoj težimo, već da ih situiramo u određeni kontekst i da naglasimo razlike između pojedinih trenutaka koje su odredili načini proizvodnje i reprodukcije, ideologije, događaji, diskusije, afekti, ukratko atmosfera borbe.

Glavni cilj ovog projekta je da ustanovi polje istraživanja, koje će biti usmereno ka kolektivnim procesima u (post)jugoslovenskom prostoru pre nego proizvodima takvog rada.
U periodu od 2017. do 2020. intervjuisani su: Dunja Blažević, Dejan Sretenović, Branka Stipančić; Janka Vukmir; Nebojša Vilić (Небојша Вилиќ); Zdenka Badovinac; OHO grupa (Marko Pogačnik); Porodica bistrih potoka (Božidar Mandić); IRWIN (Miran Mohar i Borut Vogelnik); grupa ŠKART (Đorđe Balmazović i Dragan Protić); Labin Art Express (Dean Zahtila); grupa Magnet (Jelena Marjanov, Ivan Pravdić i Siniša Rešin-Tucić); Multimedijalni institut (Tomislav Medak i Petar Milat); WHW – što, kako i za koga (Ivet Ćurlin i Ana Dević); Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša; FOKUS grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović).

Video arhiv 'Umetnička organizacija' kroz vreme je grafički prikazana i u publikaciji 'Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama', uključujući selektovane transkripte semgmente-citate Sezgina Boynika, Marka Pogačnika, Dunje Blažević, Zdenke Badovinac, Dejana Sretenovića, Mirana Mohara i Boruta Vogelnika iz grupe IRWIN, Božidara Mandića i Katje Praznik, a celokupnu video arhivu možete pogledati na: https://kuda.org/sr/umetnicka-organizacija-kroz-vreme.
 

***

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je katalog projekta Umetnička organizacija koji je iniciran kao uvod u istraživanje načina (samo)organizovanja, grupnog delovanja i uslova rada (kolektivne produkcije i kolektivne proizvodnje) ‘vaninstitucionalnih’ umetničkih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru.

Ova knjiga objavljena je u okviru projekta Vektori kolektivne imaginacije, zajedničkog projekta Multimedijalnog instituta, Berliner Gazette, Glänta, Kontrapunkt, kuda.org i Kulturtreger. Projekt podržava program Kreativna Europa Europske unije, uključujući podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i Foundation for Arts Initiatives.

Sadržaj i stavovi izloženi u ovoj publikaciji su autorski i ne odražavaju nužno stavove donatora koji ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.