kuda.org najavljuje: mutacija motiva, MSU / Muzički Bijennale Zagreb

Rezidencija kuda.org u MSU Zagreb

Nastup kuda.org na ovogodišnjem Muzičkom Bijenalu Zagreb

Drugi festivalski blok - Continuum Nr. 2 - Shifting

MSU, južni plato, subota 29. maj 2021. u 20 časova

'mutacija motiva'

kuda.org/noism

 

Kolektiv sastavljen od učesnika iz naizgled nespojivih disciplina i žanrova. Ova konstelacija proizilazi iz programa NOISM posvećen privremenim zonama grupnosti i improvizacionoj praksi koja nastaje u zvuku, sa zvukom i oko zvuka.

Na ovogodišnjem MBZ fokus je usmeren na zvučne uzorke preuzete iz neposrednog okruženja, javnog prostora i arhitekture koji se uživo transformišu i prožimaju u novu zvučnu smesu.

...

U okviru dugogodišnjeg istraživanja kuda.org u polju umetnosti, društva i tehnologije, posebno mesto zauzima proces rada sa zvukom. Različite formate, radionice, instalacije, izložbe, koncerti - privremene zone grupnosti i zajedničkog stvaranja, kroz participativnu muzičku i poetsku produkciju, razvijamo kroz dva programska pravca: Festival-u-opoziciji & noism.

Istražujemo fenomene ljudske percepcije (i odgovornosti) u svetu koji se brzo menja. U procesu svog rada često koristimo digitalne alate i u kombinaciji sa analognim, a vrlo često i sa svetlom. Inspiracija nastaje u odnosu na vreme i mesto realizacije, te se rešenja artikulišu kao site-specific intervencije kao okidači inspiracija.

Nastup na MBZ 2021 oslonjen je na iskustvo i saradnju sa saradnicima & partnerima u polju, MRT iz Novog Sada koji u procesu svog rada spajaju atmosferičnost, ekperimentalnu elektorniku, buku, šumove, semplove. Sve ovo skupa će biti usmereno na novo iskustvo u interakciji sa prisutnima u javnom prostoru.

Programsku brošuru Muzički Bijennale Zagreb 2021 možete preuzeti ovde.

Recenzije:
terapija.net - [džepni] e-zine o zvuku & slici - dobrodošli!