Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, razgovor i promocija knjige u Zagrebu, 01. jun 2022.

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, razgovor i promocija knjige

Sreda, 01. jun 2022. u 18:00 časova, ispred Bookse, Martićeva 14D, Zagreb

 

Učesnici u razgovoru:

Darija Medić, umetnica, radnica i edukatorka u kulturi

Leila Topić, kustosica, voditeljica Zbirke medijske umjetnosti i Zbirke fotografije MSU Zagreb

Zoran Pantelić, umetnik i urednik programa kuda.org

Moderator razgovora: Ana Kovačić (WHW)

+

Muzički impro session: kuda.org & lokalna podrška: Igor Pavlica, Damir Prica - Capri i Ivan Marincel

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je kolaborativna istraživačka radna grupa koju je pokrenuo kuda.org u okviru projekta Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), koja od 2020. godineokuplja stručnjake vezane za istraživanje pojave samoorganizovanih umetničkih grupa/kolektiva u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru. Putem zajedničkog čitanja i pisanja, grupnih onlajn susreta i javnih razgovora, grupa je ponudila dodatno čitanje materijala nastalog tokom dvogodišnjeg istraživanja za projekat Umetnička organizacija, uključujući serije intervjua s akterima samoorganizovane umetničke scene i analitičkih tekstova proisteklih tokom projekta.

Kao rezultat rada grupe objavljena je publikacija Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama koja sadrži tekstove:
- Ana Vilenica: Fragmenti o jugoslovenskoj umetničkoj ‘vaninstitucionalnoj’ kolektivnoj (samo)organizaciji
- Lina Džuverović: Kolektivne akcije – kontinuirani propusti: Beleške o feminističkoj reviziji jugoslovenskih kolektiva šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka – slučaj OHO grupe
- Milica Pekić: Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat
- Stevan Vuković: „Maj 75“ i „Prvi broj“ u okviru infrastrukturnog aktivizma
- Andrej Mirčev: Rascjep i dijalektika kolektiva: slučaj Kugla glumišta
- Leila Topić: „Miki, vidi ovo!“ – potencijalno važne aktivnosti grupe ViGo i improvizacijska glazba
- Ana Peraica: 24 sata unutar „Crvenog Peristila“

Umetnička organizacija je dugoročni istraživački projekat kuda.org pokrenut 2017. godine sa istoričarem umetnosti Stevanom Vukovićem iz Beograda, koji je u svojoj razvojnoj fazi uključio i saradnice teoretičarke i istoričarke umetnosti iz Pančeva, Beograda i Splita, Anu Vilenicu, Dariju Medić, Milicu Pekić i Anu Peraicu.

Uz publikaciju, radne grupe, serije razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti, dokumentacijskog arhiva, deo projekta Umetnička organizacija čini i video arhiva s razgovorima kolektiva koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Koristeći savremene alate za zajedničko čitanje, razgovor i analizu, Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama zamišljeni su kao proces otvaranja prostora pisanja kao prostora nadogradnje i hiperteksta, prostora umrežavanja kolektivnih komentara u format suprotan od autoritativnog linearnog modela teorijske analize. Kroz debatu o oblicima samoorganiziranja u sferi kulture, teorije i umetnosti, ovaj proces i sam razvija kolaborativne modele za doprinos teorijskoj analizi umetničkih praksi.

Osmišljen kao uvod u istraživanje načina (samo)organiziranja, grupnog delovanja i uveta rada (kolektivne produkcije) „izvaninstitucionalnih“ umetničkih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru, projekt je u svojoj osnovi inicirao nove poglede i čitanja, o udruživanju, zajedničkom autorstvu, kolaborativnim procesima, liderstvu, identitetskom aspektu, anonimnosti i uslovima rada i ujedno doprinosi sadašnjem trenutku i propitivanju uloge organizacija civilnog društva kao potencijalno progresivnog mesta politike i suvremene umetnosti.

Koristeći savremene alate za zajedničko čitanje, razgovor i analizu, Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama su zamišljeni kao proces otvaranja prostora pisanja kao prostora nadogradnje i hiperteksta, prostora umrežavanja kolektivnih komentara u format suprotan od autoritativnog linearnog modela teorijske analize. Konačno, kroz stručnu debatu o oblicima samoorganizoavanja u sferi kulture, teorije i umetnosti, ovaj proces i sam razvija kolaborativne modele za doprinos oblasti teorijske analize umetničkih praksi, a kroz implementaciju rezultata zajedničkih tumačenja kao ponude za moguće kontekstualizacije i čitanja arhiva.

 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org iz Novog Sada sarađivao sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE). Projekat je podržan od strane Europske komisije kroz program Kreativna Europa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAI i lokalne programske podrške Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.

Razgovor je dio programa platforme Zajednice učenja koja okuplja pet organizacija: Što, kako i za koga / WHW i Živi atelje Dajht Kralj (Zagreb), kuda.org (Novi Sad), Neue Nachbarschaft / Moabit e.V. (Berlin), State of Concept Athens (Atina) s ciljem razmene programa nezavisne i savremene umetničke produkcije u kojoj je naglašeno neformalno umetničko obrazovanje.

Program podržava Zaklada Kultura Nova