"Teorija subjekta" Alena Badijua

"Teorija subjekta" Alena Badijua - prevod na srpsko-hrvatski u izdanju GKP & kuda.org

Povodom izdanja:

Danas, kada već sutra niko neće pisati i čitati na srpskom jeziku, tom ostatku srpskohrvatskog i hrvatskosrpskog, mi prevodimo i izdajemo knjigu. Kome? Onima koji će ostati u doživotnom danas jer su stari za promene koje su otpočele, a još uvek misle da je moguće promeniti kurs i u tome žele učestvovati. Napuštanje jezika nije strašno samo ako sa sobom povučemo i formu sadržaja koji je izraz držao zatočenim u nacionalnim kulturama i plašio nas njegove supstance. Drugačije misliti i živeti je moguće i na njemu počiva. Prevod jedne knjige na mali jezik neće ga načiniti manjinskim, ali će osvetliti čoveka koji bi njime mogao progovoriti. Ako ga ima, razume se.

Antropologiju imena smo objavili da bismo je preveli, a preveli smo je da bismo je pročitali. Isti je slučaj i sa Teorijom subjekta, i ona se nadovezuje na naša nesavremena razmatranja koja će se nastaviti. Pitanje koje sebi postavljamo, postavljamo i drugima: šta znači izdati jednu knjigu? Ako je to izdaja knjige u smislu napuštanje njene ideje, onda je jezik na kome to činimo sporedna stvar i to ostavljamo čitaocima i njihovoj upotrebi ove knjige. Naše pitanje je političko i tiče se mogućnosti proizvodnje knjige na distanci prema uslovima koji je čine tržišnom ili propagandnom.

Nakon iskustva čitanja i druženja povodom čitanja knjiga koje izdajemo na ovakav način, i gradeći ono što smo nazvali institucionalnim komunama – ne bez ironije i želje da provociramo pre svega one koje smo smatrali saborcima, čija kritika nije nadišla antagonizam i zbog čega je ostala u registru države – stičemo utisak da knjigu ne možemo ni napisati ukoliko je pre toga ne objavimo. Proizvodno okruženje je egzistencijalno koliko i stvaralačko, a izdavaštvo je rad kao i svaki drugi ukoliko je izumevanje novih kategorija kojima mislimo i stvaramo odnose koji će dovesti u pitanje podelu rada i ohrabriti nas na slobodu, koja je „s one strane rada kao nužnosti i spoljne svrhovitosti“.

--

Podaci o prevodu knjige:

Naslov: Teorija subjekta
Naslov na francuskom:Théorie du Sujet, Éditions du Seuil, 1982.
Autor: Alen Badiju (Alain Badiou)

Prevod sa francuskog: Olja Petronić

Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku (GKP)
Katarine Ivanović 8/2, Novi Sad

Suizdavač: Centar za nove medije_kuda.org
Braće Mogin 2, Novi Sad

Godina izdanja: 2015.

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
ISBN 978-86-917183-3-6
ISBN 978-86-88567-18-3
COBISS.SR-ID 302402823

Prevod i objavljivanje knjige je omogućeno podrškom: Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Gradske uprave za kulturu Novog Sada.