Simpozijum Collaborative Change? - Commons, Networks, Exchange

kuda.

Četvrtak, 14. jul, Wood Quay Venue, Dublin

http://2011.photoireland.org/on/collaborative-change/

Ovaj jednodnevni simpozijum Collaborative Change? - Commons, Networks, Exchange istražuje nove mogućnosti oko saradnje, razmene i razmene i kolektivnih modela proizvodnje, potrošnje i vlasništva u brojnim oblastima umetnosti i ne-umetnosti.

Postojeći modeli imaju dugu istoriju u izgradnji i održavanju zajednice i pružanju usluga npr. meitheal, stambene i poljoprivredne zadruge, kreditne zadruge, zajednice umetnika itd. Mrežna društva sa sobom donose otvoreni i izvor podataka, sadržaj koji generišu korisnici, mnoštvo sredstava i zajedničku potrošnju, društvene mreže sa novim ekonomskim modelima. Cilj dana je da se ovi pomaci i dešavanja uokvire u kontekstu nove hitnosti i razgovara o tome šta oni znače za budućnost kulturnog rada, obrazovanja, lokalnih i alternativnih ekonomskih inicijativa, finansiranja i finansiranja, zajednica i mreža, između ostalog.

Okuplja brojne domaće i međunarodne govornike koje čine umetnici i teoretičari, aktivisti i komentatori u brojnim oblastima i oblastima. Tu spadaju: Michel Bauvens, p2pfoundation.net; Branka Ćurčić, kuda.org/; Renee Ridgvai northeastwestsouth.net/; Patrick Bresnihan rovisionaluniversity.tumblr.com/; Nicolas Maleve, academycommons.net/; Adria Rodriguez universidadnomada.net/; Gergeli Laszlo  www.photolumen.hu/; Tom Stevart,  www.exchangedublin.ie/; Michaele Cutaia; Aebhric Coleman, mondriansroom.com/ ; Andrev Hetherington, fundit.ie/

Dve stvari obeležavaju naš istorijski momenat sigurno. Kriza u javnim finansijama i dugovima opterećeni građani Evrope čija je valuta ugrožena grabežljivim tržištima, a čiji bankarski sistemi propadaju. Sve ovo se dešava u vreme prevladavanja internetom umreženog društva i ekonomije čiji su uticaji sve očitiji kako ulazimo u drugu deceniju dvadeset prvog veka. Pored političkih preokreta i opravdanog gneva koji se manifestuje na uličnim protestima, bilo je i drugih odgovora na katastrofu u obliku renesanse u ranijim praksama na trenutke kriza; prakse deljenja, saradnje, pozajmljivanja i razmene. Jednako tako, ponovo je došlo do aktivizma civilnog društva, organizovanja zajednica i političkih osnovnih pokreta koji teže obnavljanju i preispitivanju veza koje nas povezuju i novih oblika pripadnosti. A to se dešava kada su peer-to-peer i društvene mreže, Creative Commons, open source, najavljene kao nove paradigme mogućnosti.

Ovaj jednodnevni simpozijum, koji su zajednički organizovali PhotoIreland i GradCAM, a podržala Gradska kancelarija za umetnost, Gradsko veće Dablina.

kuda.produkcija