kuda.

REČNIK RATA u Novom Sadu

Nakon godinu dana pauze, REČNIK RATA se nastavlja svojim petim izdanjem, 25. i 26. januara 2008. godine, u Novom Sadu, u Srbiji. I ovog puta, 25 novih koncepata na temu rata će abecednim redom predstaviti umetnici, filmski reditelji, naučnici i istraživači. REČNIK RATA je kolaborativna platforma za kreiranje različitih koncepata, zasnovana na sloganu: “U najmanju ruku, kada kreiramo koncepte, mi radimo nešto”. Kompletna video dokumentacija REČNIKA RATA u Novom Sadu je postavljena online, na web sajt projekta! i spremna je za dalje za download-ovanje sa adresa: www.kuda.org i http://dictionaryofwar.org/en-dict/v2v

Celokupna video dokumentacija je objavljena pomoću tehnologije otvorenog koda (open source technology) i slobodnom i besplatnom distribucijom sadržaja. Upravo ovo garantuje istinsku kompatibilnost, maksimum održivosti i pristupa sadržaju, za razliku od vlasničkih video formata koje je moguće koristiti samo u specifičnim sistemima i koji su dizajnirani da isključe potencijalnu konkurenciju u obliku slobodnog i otvorenog softvera. Da bismo vam pomogli pri download-ovanju video snimaka, ostavili smo i precizno objašnjenje postupka na: http://dictionaryofwar.org/en-dict/videohowto Vrlo smo ponosni da je V2V (www.v2v.cc) distributivna mreža koju nemački tim projekta razvija u prethodne četiri godine, poslužila kao pouzdana platforma za sindikaciju i povezivanje ogromne količine podataka, sto ne bi bilo moguće u slučaju da koristimo korporativni softver i centralizovanu distribuciju. PROGRAM REČNIKA RATA u Novom Sadu: Studio M, Radio Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3, Novi Sad PETAK, 25. januar, 2008, od 17:00 do 22:00 17:00 Exergue / Florian Schneider 17:30 Bang! Bang! / Albert Heta 18:00 (A Quiet) Civil War / Thomas Campbell 18:30 Collaboration / Galit Eilat 19:00 Collection / Nebojša Milikić 19:30 Counter-imaging / Erden Kosova 20:00 Digital Despair / Geert Lovink 20:30 Ključ / Teofil Pančić 21:00 Kosovo i korupcija / Verica Barać 21:30 Late Night Ghetto Ambient / Sebastian Meissner SUBOTA, 26. januar, 2008, od 14:00 do 22:00 14:00 Nacionalistička mitomanija / Želimir Žilnik 14:30 Na tragu mitologije / Jovan Divjak 15.00 NSK GARDA / IRWIN 15:30 Performing Posses / Gini Müller 16:00 Rawness-Eating / Jean Mathee 16:30 Reconstruction / Andreja Kuluncic 17:00 Renaming machine / Suzana Milevska 17:30 Retro-Massmedia Shockwaves & Human Membranes - Kenya 2008 / Hans Bernhard 18:00 “Terrorism” - too smart to be defined / Volker Eick 18:30 Thanksgiving / Vesna Kesić 19:00 THORN – practical human nature / Bojan Djordjev 19:30 Torture, terror, tranquility / Martha Rosler 20:00 Vae Victis / Slavko Bogdanović 20:30 Wall / Metahaven 21:00 Without Title / Muha Blackstazy Biografije učesnika: http://www.kuda.org/?q=sr/recnikbio Produkcija: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad Ko-organizacija: Zavod za kulturu Vojvodine Kreatori koncepta: Multitude e.V. Berlin, Unfriendly Takeover, Frankfurt am Main

Ove zime, REČNIK RATA je organizovan u Srbiji gde pojam rata ima posebno značenje kao simbol nerazrešene prošlosti, koji na mnoge načine određuje budućnost bivše Jugoslavije i država na toj geo-političkoj teritoriji. Preispitujući različite pristupe subjektu rata, posebno izdanje REČNIKA RATA u Novom Sadu ima značajnu ulogu u preispitivanju postojećih odnosa moći u regionu i šire. Pitanje: “Da li je genocidni rat neophodan da bi se organizovalo ljudsko društvo?” još uvek odzvanja ovim regionom. REČNIK RATA govori o različitim aspektima polemike: on istražuje konfrontaciju sa realnošću koja je okarakterisana strategijama prećutkivanja, kada se govori o odnosima moći u okviru složene rasprave o ratu i miru u savremenom društvu. Isto tako, projekat istražuje do koje mere diskusija o ratu može predstavljati “analizatora odnosa moći” koji konstituiše trenutne promene. Te promene produkuju i nove jezičke konstrukcije: novi rat, post-moderni rat, globalni rat, imanentni rat – različite “etikete” koje govore da je pravni model suverenosti države došao do svog kraja: rat kao oružani sukob između suverenih država-nacija je prošlost. Dok ovo referiše na postojeće konflikte između različitih interesnih grupa, za razliku od prošlosti, rat služi da reguliše pre nego da uništi ili da obnovi postojeće odnose moći. Rat je “konstitutivna forma novog poretka” koji ne uništava, već i proizvodi život. Rat je neprekidan i sveprisutan. 100 koncepata na temu rata je već kreirano i predstavljeno tokom četiri dvodnevna javna događaja u Frankfurtu, Minhenu, Gracu i Berlinu. Celokupna video arhiva (uživo montirana sa četiri kamere) prva četiri događaja REČNIKA RATA je dostupna za besplatno korišćenje na: http://dictionaryofwar.org/en-dict/v2v Pored toga, u lobiju Studija M Radija Novog Sada gde će se održati događaj u Novom Sadu, biće postavljeni TV setovi koji će publici omogućiti uvid u ovu jedinstvenu, tematsku i multimedijalnu arhivu, koja sadrži preko 50 sati video materijala. Do sada, materijal sa prethodnih REČNIKA RATA je koristilo na hiljade ljudi iz celog sveta, download-ovali su materijal u edukativne i istraživačke svrhe i upotrebili ga u brojnim drugim kontekstima. Narednih 25 koncepata koji će biti prezentovani tokom novosadskog događaja, biće dostupni širokoj publici gotovo u realnom vremenu i biće objavljeni pod otvorenom licencom -- creative commons share-alike. REČNIK RATA u Novom Sadu počinje u petak, 25. januara u 17:00 u Studiju M, Radija Novog Sada u ulici Ignjata Pavlasa 3. Događaj se nastavlja u subotu, 26. januara u 14:00. Koncepti će biti predstavljeni abecednim redom tokom polu-časovnih prezentacija ili performansa. Ulaz na REČNIK RATA u Novom Sadu je besplatan. Za više informacija: http://dictionaryofwar.org ili infodictionaryofwar.org i officekuda.org REČNIK RATA je projekat: Multitude e.V. Berlin i Unfriendly Takeover Frankfurt am Main, i lokalno ga je organizovao Centar za nove medije_kuda.org iz Novog Sada (www.kuda.org), u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine i Radijom Novi Sad. Projekat REČNIK RATA u Srbiji su podržali: Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Pokrajine Vojvodine, Fond za otvoreno društvo, Goethe Institute Belgrad, Austrijski kulturni forum Beograd i Holandska ambasada u Beogradu.