kuda.produkcija

kuda.produkcija - produkcija i izdavaštvo stvara okruženje za realizovanje umetničkih i aktivističkih poduhvata na polju novih medija i savremenih tehnologija. Ovaj departman pruža mogućnosti za interdisciplinarno istraživanje i eksperiment. U okviru ovog programa realizovano je više izložbi, video radova, istraživačkih projekata, akcija, konferencija, radionica i publikacija.

kuda.produkcija