PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, New practices in Art and Media

kuda.

PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, New practices in Art and Media - Nova knjiga o organizaciji Public Netbase t0, urednici knjige Centar za nove medije_kuda.org, izdavač: Revolver, Frankfurt. Godina izdanja 2008 ISBN: 978-3-86588-455-8 http://t0.or.at/nonstopfuture/ Kao rezultat dugogodišnje saradnje kuda.org i bečkog Instituta za nove kulturne tehnologije, Public Netbase t0, objavljena je knjiga koja istovremeno govori o istoriji organizacije ali i novih tehnologija, taktičkih medija, umetnosti i aktivizma od početka 1990-ih godina do danas. Saradnja ove dve institucije je bila najvidljivija tokom organizovanja izložbe "Svet informacija" (World-Information.Org, www.world-information.org) u Novom Sadu i Beogradu tokom 2003. godine, čiji je producent Public Netbase t0, a lokalni organizator Centar_kuda.org. Iz uvodnog teksta: Nove informacijske tehnologije su postale vrlo rasprostranjene i prisutne u našim svakodnevnim životima. Upravo ova činjenica označava kraj perioda intenzivnog eksperimentisanja i spekulacija u vezi sa počecima globalnih komunikacijskih sistema pre više od deset godina. Umetnici i kulturni radnici su bili prvi istraživači slobodarske dimenzije tehnologije i prvi koji su počeli primenu njenih emancipatorskih potencijala. Ovi rani pioniri su razvili niz interdisciplinatsnih modela i praksi da bi raširili opseg društvene participacije u kulturi informacijskih tehnologija. Inicijative poput radikalne medijske institucije Public Netbase su postale važne tačke u globalnoj mreži posvećene kritičkoj umetnosti, kulturi i nauci zasnovanim na novomedijskim praksama. Virtuelni svet je moguć, ali nikada bez realnih prostora i stvarnih društvenih odnosa i interakcija. Ova publikacija je istovremeno pregled pionirskih dana iz perspektive Public Netbase, kao i prozor u moguću budućnost umetnosti i kulture u digitalnim mrežama. Ova knjiga, kao i rad Public Netbase, daje dubok uvid u kritičke informacije ekonomskog diskursa, uvid u strategije taktičkih medija i u kritiku gubitka javnog domena i kritiku vlasničkih struktura. Zasnovana na bogatoj arhivi Public Netbase, knjiga predstavlja neke od najkontroverznijih umetničkih projekata i intervencija u periodu od 1994 - 2006. godine. Takođe nudi pregled istorijskih dokumenata i manifesta kritički opredeljenih prema komercijalizaciji i kontroli društva, kao i pogled na digitalni svet sutrašnjice. "Non Stop Future" podiže svest o potrebi ulaganja u nove i raznolike prakse u umetnosti i medijima. ------------------------------- Public Netbase: Non Stop Future New Practices in Art and Media Published 2008 Publisher: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst ISBN: 978-3-86588-455-8 Editors: Branka Ćurčić, Zoran Pantelić / New Media Center_kuda.org Editorial team: Konrad Becker, Branka Ćurčić, Zoran Pantelić, Felix Stalder, Martin Wassermair Editorial assistance: Clemens Apprich, Katharina Ludwig, Wolfgang Sützl Proof-reading: Bojana Petrić, Branka Ćurčić Design and layout: NinjaBoy Creations and kuda.org Printed in: Daniel Print, Novi Sad Print run: 800 In cooperation with World-Information Institute / t0 Support: Austrian Cultural Forum Belgrade Any part of this book may be reproduced in any form without the prior written permission of the publishers for educational and non-commercial use. The contributors and publishers, however, would like to be informed. Revolver - Archiv für aktuelle Kunst Frankfurt am Main, Germany mail: [email protected] url: www.revolver-books.de World-Information Institute / t0 Lehargasse 11/8 Vienna, Austria mail: [email protected] url: http://world-information.org/wii New Media Center_kuda.org Braće Mogin 2, 21113 Novi Sad, Serbia mail: [email protected] url: http://kuda.org -------------------- List of contributors Clemens Apprich philosopher and political theorist, Vienna, Austria Konrad Becker Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria Franco Berardi Bifo philosopher and political activist, Bologna, Italy Paulina Borsook author and researcher on the development of netculture, Santa Cruz, United States Andreas Broeckmann Art scholar, curator, lives in Berlin. 2000-07 artistic director of transmediale Critical Art Ensemble Artist Collective, United States Branka Ćurčić New Media Center_kuda.org, Novi Sad, Serbia Erik Davis writer, culture critic and independent scholar, San Francisco, United States Manuel de Landa writer, artist and philosopher, New York City, Unites States Matthew Fuller artist and member of Mongrel, London, England Graham Harwood artist and member of Mongrel, London, England Brian Holmes art critic, theorist and activist, Paris, France Patricia Köstring Independent writer and culture critic, Vienna, Austria Steve Kurtz Critical Art Ensemble, United States Lawrence Liang researcher with Alternative Law Forum, Bangalore India Karin Liebhart University of Vienna, Austria Geert Lovink Media theorist and activist, Amsterdam, The Netherlands Katharina Ludwig political scientist, Vienna, Austria Lev Manovich University of California, San Diego, United States Oliver Marchart philosopher and political theorist, Luzern, Switzerland Lisa Mayr political scientist, Vienna, Austria Eben Moglen Columbia University, New York City, United States Chantal Mouffe University of Westminster, London, England Sjoera Nas digital civil rights advocacy, Amsterdam Zoran Pantelić New Media Center_kuda.org, Novi Sad, Serbia Marko Peljhan artist and activist, Ljubljana, Slovenia Sadie Plant author and philosopher, Birmingham, England Gerald Raunig European Institute for Progressive Cultural Policies/eipcp, Vienna, Austria Saskia Sassen London School of Economics, England Florian Schneider author, net activist and movie producer, Munich, Germany Pit Schultz author, artist and computer professional, Berlin, Germany Jason Skeet Association of Autonomous Astronauts, Inner City AAA Dejan Sretenović chief curator, Museum of Contemporary Art Belgrade, Serbia Stelarc performance artist, West Melton Victoria, Australia Felix Stalder sociologist and media researcher, Vienna, Austria Bruce Sterling author, journalist and critic, Pasadena, United States Vera Tollmann curator and writer, Berlin, Germany Martin Wassermair Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria Francisco de Sousa Webber Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria Katharina Wegan Historian, Vienna, Austria Faith Wilding artist, writer and educator, Chicago, United States Peter Lamborn Wilson aka Hakim Bey writer, essayist and philosopher, New York City, United States Work Group on "Cultures of Electronic Networks" Cultural Competence, International Conference, Linz, Austria