Prezentacija: Zbirka medijskih praksi u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd

kuda.

Prezentacija: Zbirka medijskih praksi Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Centra za nove medije - kuda.org iz Novog Sada
Petak, 14. januar 2011. godine u 18.00 časova

Govore: Kristijan Lukić (Muzej savremene umetnosti Vojvodine) i Zoran Pantelić (Centar za nove medije - kuda.org)

Muzej savremene umetnosti Vojvodine osniva Zbirku medijskih praksi u cilju lociranja i kontekstualizacije umetničkih praksi koje se vezuju za digitalne medije i umetnost koja je proizašla iz logike digitalnih medija i mrežnih tehnologija. Umetnička dela i umetničke prakse u zbirci predstavljaju istorijski presek dela umetničke produkcije koja operiše u širokom spektru od kompjuterske umetnosti, preko web-arta, net.art-a, instalacija, do kompjuterskih igara i modova.

Koja je funkcija Zbirke, kao dela Muzeja, čiji je cilj da sakuplja, obrađuje, čuva i izlaže umetnička dela, u mrežnom društvu? Koja je uloga Zbirke medijske prakse, umetničke prakse digitalnih medija ili umetnosti gde su digitalni mediji i mrežne tehnologije deo prirode umetničkog rada? Da li će kolekcionari i institucije hteti da investiraju u umetničko delo (tj. autora) koje svako može da ima i koje ne može obezbediti zadovoljavajuću maržu? Da li će institucija reputacije i društveni status biti dovoljni da zamene finansijski i simbolički kapital?

Ovo su samo neka od pitanja na koja Muzej ali i druge društvene institucije treba da daju odgovore.

Buduću Zbirku MSUV čine umetnička dela koja jesu i mogu da postanu deo drugih zbirki, gde je MSUV u saradnji sa umetnicima odabrao model u kome se umetničkoj praksi ne menja karakter i priroda tako što će se izmeštati iz svog okruženja, ili tako što će se ograničavati u pristupu u vidu ograničenih serija ili ograničenog kvaliteta. Ovakav vid statusa reproduktivnih umetničkih dela pokušava da onemogući veštačku nestašicu, a sa druge strane ukida otuđenje umetničkih radova koja uobičajeno posle primarnog otkupa ulaze u lanac finansijalizacije i spekulacije koje konsekventno donose profit trgovcima umetničkih dela a ne autorima.

Izložba Zbirke medijskih praksi bila je održana u periodu od 02.11.2010. do 02.12.2010. godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Kustosi: Kristijan Lukić i Centar za nove medije_kuda.org

Umetnice/ci:
Asocijacija Apsolutno, Heath Bunting, Vuk Ćosic, Vladan Joler, Stevan Kojić, Bogdanka Poznanović, PP Group (Katarina Šević, Zita Majoros), Peđa Siđanin, Andrej Tisma, Vladimir Todorović, Vacuum Pack

kuda.produkcija