Novo u popularnoj muzici: dupli audio CD u produkciji CK13 & kuda.org

Novo u popularnoj muzici: dupli audio CD u produkciji CK13 & kuda.org 

https://archive.org/details/1AudioTrack_201803

 

Novo u popularnoj muzici je izdanje duplog CD-a nastalo iz jednogodišnjeg istoimenog projekta koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Kroz višeznačnost pojma popularno propitivao se uticaj i markirale moguće progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare da kroz trodnevne interaktivne radionice reflektuju i svoj međuodnos.
U toku 2017. naši gosti su bili kompozitorori i instumentalisti iz inostranstva Andrea Belfi i Nicholas Bussmann koji su radili zajedno sa lokalnim muzičarima: Savom Botićem, Dimitrijem Jakovljevićem, Predragom Okiljevićem, Nemanjom Tasićem, Nemanjom Sovtićem, Lavom Kovačem i Vladimirom Raškovićem. Ovo izdanje uključuje snimke sa sesija snimanih tokom aprila i novembra 2017. godine, a koje su podrazumevale različite metodologije u radu. Snimci iz aprila su nastali kao interakcija na neme filmove Maje Deren (Maya Deren), dok su novembarske sesije odraz promišljanja i strategija kolektivnog rada u ad hoc grupacijama. Inspirisani uvidima Krisa Katlera (Chris Cutler) da je razvoj muzike moguć i oslonjen tehnološkim i inovativnim aspektima instrumenata i kolektivnim radom, usmerili smo se upravo na “kolektivni rad, onaj koji reflektuje kooperativan odnos u grupi, improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima”.

Snimljeno uživo u Omladinckom centru CK13, Novi Sad u aprilu i novembru 2017.
Snimanje miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Tehnička podrška: Zsolt Polgar
Grafička oprema: Iva Tori

CD 1
izvođači:
Andrea Belfi - bubnjevi, elektronika
Sava Botić - fender rhodes, elektronika
Dimitrije Jakovljević - el. gitara, elektronika

CD 2
izvođači:
Predrag Okiljević - tenor sax
Nemanja Tasić - tapan, udaraljke
Vladimir Rašković - el. bas, elektronika
Nemanja Sovtić - trombon
Lav Kovač - bubnjevi
 

ISBN 978-86-900239-0-5
COBISS.SR-ID 320528391

Izdavači i realizacija: Omladinski centar CK13 i Centar za nove medije_kuda.org.

www.ck13.org
www.kuda.org

 

Objavljivanje ovog izdanja je podržala Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

 

Više o projektu:

Novo u popularnoj muzici #3

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-3-radionica-i-koncert

Novo u popularnoj muzici #2

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-nicholas-bussmann-koncert-i-radionica-jezik-je-dijalekt-sa-armijom-i

Novo u popularnoj muzici #1

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-andrea-belfi

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-1-andrea-belfi-izve-taj-sa-radionice