Novo u popularnoj muzici #3: radionica i koncert

 

Novo u popularnoj muzici #3

radionica i koncert
 

Omladinski centar CK13

Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

www.ck13.org

28. oktobar - 31. oktobar 2017.

 

Inspirisani uvidima Kris Katlera (Chris Cutler) da je napredovanje muzike moguće razvojem instrumenata i kolektivnim radom, na ovoj radionici želimo da se fokusiramo upravo na kolektivni rad, onaj kolektivni rad koji srećemo u postojanijim formacijama, na “kooperativan i kolektivan rad u grupi, ujedinjenje kompozicije i izvedbe, ekspresivnu improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima.” Budući da nema “lidera” radionice, od učesnika se očekuje da se kroz dogovor i argumentaciju dogovore o formatu radionica, načinu rada i onome što žele zajedno da naprave. Za razliku od prethodnih radionica koje su vodili Andrea Belfi i Nicholass Bussman nastojaćemo da zajednički, iz organizacionog propitivanja umetnosti, pristupimo ovom stvaralačkom procesu.

 

Radionica je deo projekta “Novo u popularnoj muzici” koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni. Radionica će biti snimana, kao i same sesije i završni koncert. Odabran materijal će biti objavljen kao CD izdanje.

Rezultati rada na radionici će biti predstavljeni javnim nastupom grupe učesnika.

Završni koncert je zakazan za 31. oktobar 2017. sa početkom 21:00h u Omladinskom centru CK13.

Nastupaju: Nemanja Sovtić, Vladimir Rašković, Lav Kovač, Nemanja Tasić i Predrag Okiljević.

 

 

Projekat “Novo u popularnoj muzici” se realizuje u saradnji Omladinskog centra CK13 i Centra za nove medije_kuda.org, uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.

 

 

Novo u popularnoj muzici #2

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-nicholas-bussmann-koncert-i-radionica-jezik-je-dijalekt-sa-armijom-i

Novo u popularnoj muzici #1

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-andrea-belfi

http://www.kuda.org/sr/novo-u-popularnoj-muzici-1-andrea-belfi-izve-taj-sa-radionice