Izložba WHW: Želimir Žilnik. Shadow Citizens, 24. oktobar 2020. - 17. januar 2021, Kunsthalle Wien

Izložba WHW: Želimir Žilnik. Shadow Citizens, 24. oktobar 2020. - 17. januar 2021, Kunsthalle Wien

Izložba

Želimir Žilnik. Shadow Citizens

24. oktobar 2020. - 17. januar 2021.

 

Kustosi: Šta, kako i za koga / WHW (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović)

Pomoćnik kustosa: Laura Amann uz kontribuciju Ane Janevski i Jurija Medena

 

SAOPŠTENJE NKSS: Reakcija povodom saopštenja Ministarstva kulture i informisanja

SAOPŠTENJE NKSS: Reakcija povodom saopštenja Ministarstva kulture i informisanja

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije NKSS

Reakcija povodom saopštenja Ministarstva kulture i informisanja

16.10.2020.

 

Ministarstvo kulture i informisanja je 15. oktobra 2020. godine objavilo najsramotnije saopštenje u istoriji te institucije.

Fall 2020. Detelinara. New season and cooperation's. Technologies of artistic creation

Fall 2020. Detelinara. New season and cooperation's. Technologies of artistic creation

Fall 2020. Detelinara

New season and cooperations

Technologies of artistic creation

 

***

Technologies of artistic creation

extended educational processes through art residencies and interactive workshops

 

Jesen 2020. Detelinara. Nova sezona i saradnje. Tehnologije umetničkog stvaralaštva

Jesen 2020. Detelinara. Nova sezona i saradnje. Tehnologije umetničkog stvaralaštva

Jesen 2020. Detelinara

Nova sezona i saradnje

Tehnologije umetničkog stvaralaštva

 

***

Tehnologije umetničkog stvaralaštva

prošireni edukativni procesi kroz umeničke rezidencije i interaktivne radionice

 

Art organization: interview with Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ) about the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s, Skopje

Art organization: interview with Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ) about the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s, Skopje

Biography: 

Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ), Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ),

Art organization: interview with Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ) about the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s, Skopje

 

Nebojša Vilik (Небојша Вилиќ), Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

 

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - DOCUMENTATION ARCHIVE

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - DOCUMENTATION ARCHIVE

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - DOCUMENTATION ARCHIVE

 

Below you can follow the documentary archive of the growing research material within the Art Organization project.

If you have contributions to the collective practice research archive, send them to us at [email protected] and we will be happy to add to this public resource.

 

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - VIDEO ARCHIVE

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - VIDEO ARCHIVE

ART ORGANIZATION THROUGH TIME - VIDEO ARCHIVE

 

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - DOKUMENTACIONI ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - DOKUMENTACIONI ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - DOKUMENTACIONI ARHIV

 

U nastavku možete pratiti dokumentacioni arhivu rastućeg istraživačkog materijala u okviru projekta Umetnička organizacija.

Ukoliko imate doprinose za arhivu istraživanja o kolektivnim praksama, pošaljite nam na [email protected] i rado ćemo dodati u ovaj javni resurs.

 

 

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

 

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST: BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST: BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST

BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

08.09.2020.

 

kuda.org stavlja na raspolaganje organizacijama civlinog društva tehničku opremu na besplatno korišćenje. Pozivamo zainteresovane organizacije da nam se jave.

kuda.org je danas preuzeo deo svoje tehničke opreme iz Crne kuće. Primopredaja opreme je obavljenja uz prisustvo prijatelja i saradnika oba Udruženja.

CRNA KUĆA NEĆE PASTI! kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

CRNA KUĆA NEĆE PASTI! kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

CRNA KUĆA NEĆE PASTI!

kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

 

Razgovor sa Nebojšom Vilićem (Небојша Вилиќ) o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Skopje

Razgovor sa Nebojšom Vilićem (Небојша Вилиќ) o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Skopje

Biography: 

Nebojša Vilić, Skopje, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje.

Nebojša Vilić

Umetnička organizacija: razgovor sa Nebojšom Vilićem o Soroš centru za savremenu umetnost (SCCA) u Skoplju nastao tokom 90ih, njegova uloga i uticaji na razvoj scene.

Nebojša Vilić (Небојша Вилиќ), Skopje, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

Crowdfunding kampanja u saradnji sa donacije.rs pokrenuta je u cilju sakupljanja novčane pomoći za 20 kulturnih radnika i radnica, a u okviru Fonda Solidarnosti.  

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES​, 28.07.2020.

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, 28.07.2020.

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

 

UTORAK 28.07.2020. u 19h

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

 

TUESDAY 28.07.2020. at 7PM CET

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

The conversation series Vectors of Collective Imagination in Arts will be conducted through the Zoom platform, within which the audience will have the opportunity to actively participate through a chat discussion.

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 18.07.2020. 

 

 

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 18.07.2020. 

 

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

Biography: 

 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

In 2007, three Slovenian artists joined the conservative Slovenian Democratic Party (SDS) and officially changed their names to that of the leader of the party, the Prime Minister of Slovenia at the time, Janez Janša. While they renamed themselves for personal reasons, the boundaries between their lives and their art began to blur in numerous and unforeseen ways. Since then, they have been living their private and public lives, working individually and collectively under the same name, and exploring the philosophical, psychological, political, biopolitical, historical, legal, economic, linguistic, and social implications of the name change; turning their lives into an ongoing performance and their art into a powerful means to question rituals and conventions, and to discuss the status and function of identity-related objects such as signatures, passports, ID cards, credit and debit 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

In 2007, three Slovenian artists joined the conservative Slovenian Democratic Party (SDS) and officially changed their names to that of the leader of the party, the Prime Minister of Slovenia at the time, Janez Janša. While they renamed themselves for personal reasons, the boundaries between their lives and their art began to blur in numerous and unforeseen ways. Since then, they have been living their private and public lives, working individually and collectively under the same name, and exploring the philosophical, psychological, political, biopolitical, historical, legal, economic, linguistic, and social implications of the name change; turning their lives into an ongoing performance and their art into a powerful means to question rituals and conventions, and to discuss the status and function of identity-related objects such as signatures, passports, ID cards, credit and debit cards.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Art organization: interview with Nebojsa Vilić (Небојша Вилиќ), about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Art organization: interview with Nebojsa Vilić (Небојша Вилиќ), about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Biography: 

Nebojsa Vilik, Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

Nebojša Vilić, theorist, writer, art historian

Art organization: interview with Nebojsa Vilik about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Nebojsa Vilik (Небојша Вилиќ), Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain, 2019

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain, 2019

Biography: 

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain
In May 1977, Božidar founded the commune Porodica bistrih potoka in the hamlet of Brezovica, at the foot of the Rudnik mountain. The principles of the commune are: Philosophy of the Country, Open Home, Poor Economy and Art. This is where Mandic's life and artistic work begins. Implementing the concept of non-enlightenment enlightenment, the Family of Clear Streams lives a real utopia of realizing an island on which, as part of the struggle for the Planet and the Individual, it opposes globalism, technology, progress and profit ...

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik mountain, 2019

 

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain
In May 1977, Božidar founded the commune Porodica bistrih potoka in the hamlet of Brezovica, at the foot of the Rudnik mountain. The principles of the commune are: Philosophy of the Country, Open Home, Poor Economy and Art. This is where Mandic's life and artistic work begins. Implementing the concept of non-enlightenment enlightenment, the Family of Clear Streams lives a real utopia of realizing an island on which, as part of the struggle for the Planet and the Individual, it opposes globalism, technology, progress and profit ...

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Biography: 

 

Deanom Zahtila, founder and member of the association Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Labin Art Express (L.A.E.) - independent underground cultural and art association, established in 1991, based in the ex-coal mine in Labin, Region of Istria, Croatia. In 1993 L.A.E., the first independent radio station in Croatia, closed by governmental decision in 1996, and in 1998 the international multimedia Cultural Centre "Lamparna" in one of abandoned ex-coal mine buildings. It was first step in realization of their capital project "Underground City XXI" construction and establishment of the first real futuristic underground town in the world, in abandoned tunnels and halls of ex-coal mine in Labin, 160 m below ground level, with streets, bars, restaurants, galleries, concert halls, children playground, swimming pool, Mueseum of Coal Mining, "red light" district, etc., with its own Government, Mayor, police and laws. L.A.E. is not a clannish group of artists whose creativity is esoteric, but an exoteric cultural and art association cooperating with artists and "non-artists" who share the fundamental idea that "art today must be: young, all-encompassing, universal, modern, fierce, moral, and synthetical."

Dean Zahtila, Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Deanom Zahtila, founder and member of the association Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Labin Art Express (L.A.E.) - independent underground cultural and art association, established in 1991, based in the ex-coal mine in Labin, Region of Istria, Croatia. In 1993 L.A.E., the first independent radio station in Croatia, closed by governmental decision in 1996, and in 1998 the international multimedia Cultural Centre "Lamparna" in one of abandoned ex-coal mine buildings. It was first step in realization of their capital project "Underground City XXI" construction and establishment of the first real futuristic underground town in the world, in abandoned tunnels and halls of ex-coal mine in Labin, 160 m below ground level, with streets, bars, restaurants, galleries, concert halls, children playground, swimming pool, Mueseum of Coal Mining, "red light" district, etc., with its own Government, Mayor, police and laws. L.A.E. is not a clannish group of artists whose creativity is esoteric, but an exoteric cultural and art association cooperating with artists and "non-artists" who share the fundamental idea that "art today must be: young, all-encompassing, universal, modern, fierce, moral, and synthetical."

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Biography: 

Ivet Ćurlin i Ana Dević

What, How & for Whom/WHW, Zagreb

WHW projects are conceived as platforms for socially engaged models of cultural production and reflection of social reality. WHW was named after its first exhibition: What, How and for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto, held in 2000 in Zagreb. What, how and for whom are the three fundamental issues of every economic organization concerning the planning, concept and realization of exhibitions, as well as the production and distribution of works of art and the artistic position in the labor market. These questions became the motto of WHW’s work and a source of inspiration for all subsequent projects.

What, How & for Whom / WHW

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Ivet Ćurlin i Ana Dević

What, How & for Whom/WHW, Zagreb

WHW projects are conceived as platforms for socially engaged models of cultural production and reflection of social reality. WHW was named after its first exhibition: What, How and for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto, held in 2000 in Zagreb. What, how and for whom are the three fundamental issues of every economic organization concerning the planning, concept and realization of exhibitions, as well as the production and distribution of works of art and the artistic position in the labor market. These questions became the motto of WHW’s work and a source of inspiration for all subsequent projects.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

 

Strane