Jesen 2020. Detelinara. Nova sezona i saradnje. Tehnologije umetničkog stvaralaštva

Jesen 2020. Detelinara

Nova sezona i saradnje

Tehnologije umetničkog stvaralaštva

 

***

Tehnologije umetničkog stvaralaštva

prošireni edukativni procesi kroz umeničke rezidencije i interaktivne radionice

 

Školska 2020. je osim pandemijskog rasporeda učinila Detelinaru drugačijom i po tome što je započeta tera-lokal saradnja između Srednje škole za dizajn Bogdan Šuput i Centra_kuda.org na Detelinari. Saradnja obuhvata edukativno-radioničarske blok nastave sa učenicima kroz interaktivni rad sa domaćim i stranim predavačima na rezidencijama. Ove aktivnosti se odvijaju kroz program Tehnologije umetničkog stvaralaštva u produkciji kuda.org. Program je usmeren na bazični uvod u tehnološke procese stvaranja, saradnje i društvenosti, sa ciljem da se informišu i obuče srednjoškolci, budući mladi stvaraoci, za kreativni rad u domenu savremenih tehnologija kroz metode i principe zajedničkog stvaranja, učenja i dijaloga. Program se bazira na problemskom učenju, putem kojeg se kroz istraživanje, grupne analitičke i kritičke aktivnosti, kolaborativni rad i produkciju dolazi do teorijskog i praktičnog znanja o kreativnom korišćenju savremenih tehnologija. Učenici tokom programa dobijaju uvid u celokupan put/proces izvođenja stvaralačkog koncepta i praktičnog rada, od namere i razvoja ideje, preko sagledavanja moguće primene i opravdanosti u polju kulture, umetnosti, ekonomije i društvenog konteksta, sve do potpune realizacije i prezentacije sopstvenog rada.

Saradnja je zasnovana na ideji proširene edukacije sa akcentom na eksperiment, istraživanje i kolektivni proces rada, koji se razvija kao nadogradnja osnovnim programima obrazovanja. Ovakav postupak se nadovezuje na važeću preporuku Ministarstva obrazovanja, koji omogućava školama i gimnazijama da sa drugim oblicima rada nadograde sadržaje koji doprinose obogaćenju nastavnom programu.

U utorak 13.10.2020. održana je prva rezidencijalna radionica sa učenicima srednje škole za dizajn Bogdan Šuput u saradnji sa umetničkom organizacijom – Minipogon iz Beograda, Vahidom Ramujkić, Danilom Prnjatom, Tijanom Cvetković i Chow Sing Tai. Mini-pogon za proizvodnju društvenosti je eksperimentalni proizvodni pogon za reciklažu koji istražuje alternativne načine proizvodnje, zadružne odnose, samoupravljanje i razvija koncept jednakosti sa uporištem u ekonomiji. Članovi Minipogona sami izrađuju sredstva za proizvodnju (mašine za reciklažu plastike), sakupljaju sirovinski materijal, dizajniraju proizvode i plasiraju ih na tržište. Cilj angažmana nije isključivo izgradnja ekonomski samoodrživog procesa koji nalazi inovativni način da stvori novu vrednost koristeći marginalizovano i odbačeno (plastiku i migrante), već je i promišljanje mogućnosti društvene jednakosti i jednake redistribucije u samoj praksi (model zadruge).

Na prvoj radionici učenici su imali prilike da se upoznaju sa fenomenom plastike i tehnologijom materijala, ekološkim i ekonomskim temama, održivim sistemima, sa osnovnim funkcijama mašina: šrederom, kompresorom, ekstruderom, indžektorom; načinima za organizovanje kampanje za sakupljanje plastičnog otpada potrebnog za narednu radionicu koja će biti praktičnog karaktera.

Za ovu jesen planirane su 2 radionice i jedan javni događaj u zajedničkom radu sa stanovnicima Detelinare ispred prostorija kuda.org.

Deo ovih aktivnosti na Detelinari se realizuju kroz podršku Goethe instituta u Beogradu, Ministarstva kulture RS kroz program Sopstvena soba – program umetničkih rezidencija Asocijacije NKSS kroz program Festivala Na sopstveni pogon.