NEOPLANTA film: Treća iz serije projekcije filmova iz perioda 1966 - 1971.

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Centar za nove medije_kuda.org Vas poziva na treću projekciju filmova iz početaka produkcije NEOPLANTA FILM-a

PRVIH PET GODINA - IZOSTAVLJENA ISTORIJA
Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Treće projekcija filmova Neolanta film-a, sreda 15. jun 2011. u 19h

Zdravi ljudi za razonodu (1971), Karpo Godina, 14 minuta
Nedostaje mi Sonja Heni (1972), Karpo Godina, 16 minuta
Izvor života (1969), Borislav Šajtinac, 10 minuta
Beli ljudi (1970), Naško Križnar, 10 minuta

Kao kontinuitet u istraživanju lokalne kulturne istorije i kulturnih politika (izložba "Trajni čas umetnosti" i debata "Izostavljena istorija", koje su realizovane u MSUV 2005. godine, debata “Izostavljena istorija, Slučaj produkcijske kuće NEOPLANTA FILM, Novi Sad” realizovane marta 2011. godine), ali i kao doprinos u obeležavanju Godine filma iniciranom od strane Ministarstva kulture Srbije, Centar_kuda.org zajedno sa TERRA film-om i sa protagonistima tog vremena, inicira seriju razgovora i projekcije filmova sa idejom da se izvrši analiza prvih pet godina rada NEOPLANTA FILMA, sa neskrivenom željom da se pokrenu procesi preispitivanja uloge tih kulturnih praksi u današnjoj savremenoj kulturnoj produkciji.

Uvodna reč:
Stevan Vuković, urednik fimskog programa SKC Beograd

Nakon dokumentarnih filmova nameskog tipa, a potom i autorski osmišljavanih i realizovanih dokumentaraca i celovečernjih filmova konstruisane fabule, Neoplanta se otvorila i ka novim dimenzijama vizuelnog predstavljanja. Borislav Šajtinac uvodi animaciju, zasnovanu na novinskoj ilustraciji, koja u vizuelnom kodu Hristofora Žefarovića, sedamnaestovekovnog slikara, zografa, bakrorezca i kaligrafa, oživljava biblijsku legendu o izvoru života, isceljujućem za bolesne i sakate. Naško Križnar u svom pristupu, koji je razvio kroz saradnju sa grupom reističkih pesnika, a potom i konceptulanih umetnika, briše granice između izvođenja scenaristički definisanih uloga i hepeninga koji se spontano odvija uživo. On u saradnji sa likovnim umetnicima iz grupe OHO snima film o "belim ljudima koji žive u belim kućama, jedu jogurt i piju mleko", a "kad padne sneg, prirede festival". Karpo Godina podređuje radnju fotografiji, koja u specifično odabranom kadru fiksira stereotipe vizuelnog predstavljanja etničkih grupa, demaskirajući do kraja ideologiju bratstva i jedinstva kao aranžerski postupak homogenizovanja po ideološkoj osnovi i diverzifikovanja po vizuelnoj pojavnosti različitih etnički definisanih segmenata društva, koji su u potpunosti identifikovani sa svojim foklornim obeležjima.

Zdravi ljudi za razonodu (1971), Karpo Godina, 14 minuta
Scenario, direktor fotografije i montaža: Karpo Godina
Muzika: Peđa Vranešević
Narodi i narodnosti u Vojvodini žive u skladnom suživotu. Ipak, pripadnici iste nacionalnosti boje fasade svojih kuća istom bojom – Hrvati crvenom, Mađari zelenom, Slovaci modrom bojom... Film je oduševio publiku na premijeri i osvojio nagradu na Festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu, ali je ubrzo završio u bunkeru zbog navodnih subverzivnih elemenata.

Nedostaje mi Sonja Heni (1972), Karpo Godina, 16 minuta
1971 za vreme trajanja Fest-a, Karpo Godina je pozvao nekoliko reditelja u malu sobu, dao im kameru i rekao da iz određenog ugla nešto snime. Učestvovali, snimali i tražili Sonju: Karpo Godina, Tinto Brass, Miloš Forman, Buck Henry, Dušan Makavejev, Paul Morrissey, Frederick Wiseman

Ciklus projekcija filmova tokom juna meseca će predstaviti selekciju kratkih, animiranih i igranih filmova NEOPLANTA FILM-a od 1966. do 1971. godine, u kojoj će biti zastupljeni svi tipovi rada u okviru Neoplante - od pristupa temi, koji su varirali od ilustrativnog, preko lirsko-vizionarskog, pa sve do problemskog, kao i svi žanrovi, od animacije, preko klasičnog dokumentarnog filma, do doku-fikcije i celovečernjeg igranog filma.

Cilj ove selekcije je da se prikažu najuzorniji primeri iz obimne produkcije, primeri koji su istovremeno odlukama međunarodnih žirija naviše nagrađivani, a odlukama lokalnih samoupravnih tela povlačeni iz distribucije, ukoliko se neki strani partner ne bi pobunio.

Projekcije sa stručnim uvodima i razgovorima sa autorima, savremenicima autora i filmskim stručnjacima iz polja filma za pojedine teme koje su tu obrađivane, imaće za cilj da navedu publiku na kritičku recepciju nasleđa koje se konstantno briše administrativnim odlukama, promenama kulturnih paradigmi i načina delovanja u kulturi i inercijom kulturnih aktera.

Selekcija kratkih, animiranih i igranih filmova Neoplanta film-a biće prikazana u četiri termina u junu 2011. u klubu CK13 u Novom Sadu.

Sreda 01. jun 2011. u 19h
Spomenik (1967), Miroslav Antić, 13 minuta
Sveti pesak (1968), Miroslav Antić, 83 minuta
70-Sezonci (1971), Prvoslav Marić, 13 minuta

Sreda 08. jun 2011. u 19h
Crni film (1971), Želimir Žilnik, 14 minuta
Rani Radovi (1969), Želimir Žilnik, 87 minuta

Sreda 15. jun 2011. u 19h
Zdravi ljudi za razonodu (1971), Karpo Godina, 14 minuta
Nedostaje mi Sonja Heni (1972), Karpo Godina, 16 minuta
Izvor života (1969), Borislav Šajtinac, 10 minuta
Beli ljudi (1970), Naško Križnar, 10 minuta

Sreda 22. jun 2011. u 19h
WR Misterije organizma (1971), Dušan Makavejev
, 84 minuta

Program uredio Centar za nove medije_kuda.org, u saradnji sa Stevanom Vukovićem, urednikom filmskog programa SKC Beograd UFTRV – Udruženje filmskih i televizijskih radnika Vojvodine, autorima filmova i NDNV - Nezavisnim društvom novinara Vojvodine.

http://kuda.org/neoplanta-film-prva-iz-serije-projekcije-filmova-iz-peri...
http://kuda.org/izostavljena-istorija-slu-aj-produkcijske-ku-e-neoplanta...
http://kuda.org/slu-aj-neoplanta-filma-u-okviru-istra-ivanja-izostavljen...

kuda.produkcija