kuda.read - Predstavljanje izdavačkog projekta Centra_kuda.org na Radio Novom Sadu

kuda.org

Petak, 21. jun 2013. u 22.30h
Radio Novi Sad, 87.7 MHz

PREDSTAVLJANJE IZDAVAČKOG PROJEKTA CENTRA_KUDA.ORG
Razgovor sa članovima kuda.org vodi Aleksandra Rajić

kuda.read je izdavački projekat Centra_kuda.org posvećen istraživanju kritičkog pristupa politici novih medija i tehnologija, i novih odnosa u kulturi i umetničkoj teoriji i praksi. Do sada je u ediciji kuda.read objavljeno osamnaest izdanja, od kojih je većina dvojezična, na srpsko-hrvatskom i na engleskom jeziku.

Do 2011. godine, kuda.read je imao status projekta i publikacije su realizovane u saradnji sa različitim izdavačima (Futura publikacije, Novi Sad; Revolver, Frankfurt; Autonomedia, Njujork, itd.), dok danas ima status samostalnog izdavača. Članovi kuda.org će tokom prezentacije pokušati da reflektuju i kritički sagledaju svoje politike izdavaštva, za koje se može reći da se nalaze na klackalici između: bazične promotivne svrhe rada kuda.org i akumulacije socijalnog kapitala, i prevodilaštva i izdavaštva kao osnove za pokretanje diskurzivne i konceptualne teorijsko-umetničke platforme. Postavlja se pitanje: šta je potrebno poduzeti da bi drugi pomenuti kraj klackalice prevagnuo?

Za više informacija o objavljenim publikacijama u okviru kuda.read projekta i njihovo preuzimanje: http://www.kuda.org/publikacije-kudaread-projekat

kuda.produkcija