kuda.org preporučuje: Promocija knjige Participativna umetnost: Promena paradigme sa objekta na subjekte, Suzane Milevske, 07. mart 2024., u 17h Gallery MC, NY

kuda.org preporučuje:

Promocija knjige Participativna umetnost: Promena paradigme sa objekta na subjekte, Suzane Milevske

07. mart 2024., 17h 18:30 pm

Gallery MC

549 West 52nd Street, Ground Floor and 8th Floor (Between 10th and 11th Avenue)

New York, USA

 

Galerija MC i Kontrapunkt sa zadovoljstvom vas pozivaju na predstavljanje knjige Participativna umetnost: Promena paradigme sa objekta na subjekte u izdanju ZG Kontrapunkt – Skoplje u ediciji Punctum. Predstavljanje će se sastojati od uvoda Iskra Geshoske, teoretičarke kulture i izdavača, i razgovora između autorke knjige Suzane Milevske, teoretičarke vizuelne kulture i kustoskinje iz Skoplja, Severna Makedonija, i Živke Valjavičarske (Zhivka Valiavicharska), vanredne profesorke na Prat institutu u Njujorku, sa Tijanom Anom Spasovskom, istoričarkom umetnosti i Artanom Sadiku, teoretičarem kulture i politike, koji će moderirati ceo događaj i koji će se završiti otvorenom sesijom pitanja i odgovora.

Participativna umetnost: Promena paradigme sa objekta na subjekte okuplja izbor od petnaest eseja o participativnoj umetnosti sa fokusom na umetnost i umetnike u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Milevska je pisala i objavljivala ove tekstove na engleskom jeziku u različitim publikacijama u periodu dužem od petnaest godina. Prvi put se eseji objavljuju zajedno u ovoj zbirci počev od prvog eseja napisanog na ovu temu još 2006. godine. Uporedo sa engleskim izdanjem knjiga je objavljena i na makedonskom jeziku. Svi eseji su prevedeni na makedonski jezik, a priredila Ana Dimiškovska, dekan Instituta za filozofiju i profesor logike i filozofije, Sv. Kirilo i Metodije univerzitet, Skoplje.

Suzana Milevska je teoretičarka i kustosica vizuelne umetnosti i kulture. Njena teorijska i kustoska interesovanja uključuju postkolonijalnu kritiku hegemonističkih režima moći reprezentacije, rodne razlike u vizuelnoj kulturi i feminističke, participativne i kolaborativne umetničke prakse. Milevska je bila glavni istraživač Horizon 2020 projekta TRACES, na Politehničkom univerzitetu u Milanu, a 2019. bila je kustos njegove zaključne izložbe Contentious Objects/Shamed Subjects. Godine 2013. imenovana je za prvog profesora istorije umetnosti Centralne i Jugoistočne Evrope na Akademiji lepih umetnosti u Beču (2013 – 2015). Milevska je doktorirala u vizuelnim kulturama na Goldsmiths College Univerziteta u Londonu. Godine 2004. bila je Fulbrajtov viši istraživač u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Bila je kustos brojnih međunarodnih izložbi i inicirala projekat Call the Vitness–Roma Paviljon, Bijenale u Veneciji (2010-2011). Njeni tekstovi su prevođeni na bugarski, hrvatski, engleski, francuski, mađarski, nemački, italijanski, japanski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski, turski itd. Njene autorske i uređivačke knjige, između ostalog, uključuju Gender Difference in the Balkans, 2010, The Renaming Machine: The Book, 2010, i On Productive Shame, Reconciliation, and Agency, SternbergPress, 2016. Godine 2012. osvojila je nagradu Igor Zabel za kulturu i teoriju. Godine 2012. osvojila je nagradu Igor Zabel za kulturu i teoriju.

DeMaterijalizacija umetnosti je prvi put objavila tekst Suzane Milevske “Participativna umetnost – Paradigmatski preokret od objekata ka subjektima” koji, iako najčitaniji i najprevođeniji tekst ove makedonske autorke, nikad nije preveden ni na jedan jezik republika bivše SFRJ. Zbog diskurzivnog zanemarivanja umetnosti aktivizma u čitavom regionu, redakcija DeMaterijalizacije umetnosti je odlučila da ga ovom prilikom prevede u celini. Prevod: Redakcija DeMaterijalizacijaumetnosti.com (u saradanji sa Suzanom Milevskom i Aleksom Golijaninom). Tekst je prvi put objavljen u: “Participatory Art: A Paradigm Shift from Objects to Subjects”, Springerin, Volume 12, Number 2, Spring 2006:18-23.

Ova knjiga je objavljena u okviru projekta Peripheral Visions – towards a trans(l)national publishing culture, koji nastoji da razvije međunarodnu razmenu između malih kulturnih i jezičkih konteksta na evro-poluperiferijama, podržavajući jedni druge kroz koprodukciju, ko-kreaciju, prenos znanja i deljenje resursa. Kroz višejezično izdavaštvo, transdisciplinarnu kulturnu produkciju, alternativnu distribuciju, razmenu znanja, digitalni sadržaj, digitalne tehnologije otvorenog koda i nove formate igara, projekat stvara međunarodni prostor za stvaranje i eksperimentisanje u procesu izdavaštva. Peripheral Visions je zajednički projekat Kulturtregera, Maske Ljubljana, eipcp – Evropskog instituta za progresivne kulturne politike, kuda.org, Kontrapunkt i Multimedijalnog instituta i pridruženih partnera Kulturforeningen Glanta i EUROZINE.

Izdavanje publikacije je finansijski podržano od strane Ministarstva kulture Republike Severne Makedonije i programa Kreativna Evropa Evropske komisije. Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, međutim, samo autora(a) i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva.