Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 28 min ago

Komitet Saveta Evrope MONEYVAL upozorava da Srbija ne sme da zloupotrebljava borbu protiv finansiranja terorizma za suzbijanje aktivnosti građanskog društva

Pet, 2021-06-25 14:49

Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope – MONEYVAL, razmatrajući postupanje srpske Uprave za sprečavanje pranja novca u slučaju “Spisak”, upozorio je da ne sme da se zloupotrebljava  pravni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva.

Na plenarnoj sednici MONEYVAL-a, 28. aprila 2021. godine, visoko na dnevnom redu se našao i slučaj “Spisak” iz jula prošle godine, kada je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma bez odgovarajućeg pravnog osnova zatražila proveru bankarskih transakcija 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora i na taj način postupila, u suprotnosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. 

Prethodno je, u postupku koji su Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija pokrenuli na zahtev organizacija i medija sa “Spiska”, Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), ocenila da je Uprava postupila suprotno preporukama ovog glavnog međunarodnog tela za uspostavljanje standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Takođe, ovim povodom UN specijalni izvestioci za ljudska prava ocenili su da je Vlada Srbije zloupotrebila mehanizam za borbu protiv finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, ograniči njihov rad i uguši kritiku vlasti. 

Razmatrajući izjašnjenje države Srbije u vezi sa ovim slučajem, MONEYVAL je u zaključcima sa plenarne sednice još jednom istakao da finansijsko-obaveštajna tela, kakvo je Uprava za sprečavanje pranja novca, nemaju ovlašćenja da traže podatke od banaka bez sumnje na pranje novca, finansiranje terorizma i druga uvezana dela. Dalje, izdato je jasno upozorenje zemljama članicama MONEYVAL-a, uključujući i Srbiju, da ne smeju namerno ili nenamerno da zloupotrebljavaju preporuke FATF-a u svrhu suzbijanja legitimnih aktivnosti građanskog društva. 

Takođe, na sednici je posebno napomenuto da neprofitni sektor treba uključiti u pripremu procene rizika od finansiranja terorizma na dobrovoljnoj osnovi, umesto korišćenjem formalnih ovlašćenja koje ima Uprava za sprečavanje pranja novca. Ovime je kritikovano objašnjenje Vlade Srbije da su podatke o bankarskim transakcijama skupljali radi navodne pripreme strateške analize neprofitnog sektora sa aspekta pranja novca i finansiranja terorizma, a koja ni do danas nije objavljena. Tim povodom, podsećamo da je u Srbiji trenutno u toku priprema Nacionalne procene ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma, a bez smislenog uključivanja građanskog društva.  Ova procena je važan dokument na osnovu koga će biti definisane mere državnih organa i banaka koje mogu uticati na rad organizacija civilnog društva, neprofitnih medija, fondacija i zadužbina u Srbiji. 

Iz tog razloga, organizacije civilnog društva su već konstatovale da Uprava za sprečavanje pranja novca pokušava da simulira partnerstvo sa civilnim sektorom u uslovima ozbiljnog nepoverenja između dve strane. Prvi korak u ponovnom uspostavljanju poverenja jeste preduzimanje koraka za otklanjanje štete koju je Uprava načinila organizacijama i pojedincima koji su neprimerno targetirani u slučaju “Spisak” time što bi nalaze analize o ispravnosti njihovog poslovanja javno objavili i dostavili bankama. Dok se ovaj korak ne preduzme, nema osnova za učešće u izradi Procene rizika i drugim oblicima saradnje sa Upravom za sprečavanje pranja novca. 

Vlada Srbije simulira dijalog sa građanskim društvom o sprečavanju finansiranja terorizma

Čet, 2021-06-24 09:04

Mi, dolepotpisane organizacije targetirane od strane Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u slučaju “Spisak”, kao i organizacije okupljene oko platforme “Tri slobode”, ukazujemo da vlasti simuliraju konsultovanje građanskog društva u pripremi Nacionalne procene ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma, i zahtevamo da se ovaj proces zaustavi dok se ne preduzmu koraci za utvrđivanje odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja Uprave u slučaju “Spisak”. Ova procena je važan dokument na osnovu koga će biti definisane mere državnih organa i banaka koje mogu uticati na rad organizacija civilnog društva, neprofitnih medija, fondacija i zadužbina u Srbiji, kreiranjem negativne percepcije o radu ovih subjekata i urušavanjem njihove poslovne reputacije i kredibiliteta. 

Sredinom juna 2021. godine, Radna grupa za izradu procene rizika od finansiranja terorizma i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozvali su organizacije civilnog društva da popune Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma u periodu od 11. do 25. juna 2021. Poziv za popunjavanje upitnika je upućen bez prethodnog predstavljanja svrhe i procesa izrade procene, metodologije prikupljanja podataka i njihove naknadne upotrebe. Sastanak sa organizacijama je najavljen kao moguć tek nakon popunjavanja upitnika u periodu od 28. juna do 7. jula. Ovo ukazuje da je neiskrena namera da „konačna ocena rizika bude zajednički rezultat rada svih institucija i organizacija civilnog društva“ jer se od građanskog društva traži da učestvuje u procesu bez ključnih informacija i dogovora o načinu saradnje. Primer pravog partnerskog odnosa se može naći u Severnoj Makedoniji u kojoj su nadležne institucije napravile zajedničku grupu sa organizacijama civilnog društva koja je koordinirala procesom informisanja građanskog društva u pripremi procene rizika, prikupljanja i analize podataka. Zajedničkim snagama su definisane i preporuke za otklanjanje mogućnosti za zloupotrebu neprofitnih organizacija. Ovaj proces je trajao više meseci, za razliku od mesec dana koliko je predviđeno za konsultovanje građanskog društva u Srbiji. 

Posebno je zabrinjavajuće što se na ovaj način komunicira nakon ozbiljnog narušavanja poverenja između državnih organa i građanskog društva u slučaju Spisak. Podsećamo da je Radna grupa za finansijsku akciju (FATFthe Financial Action Task Force), ocenila da je proverom bankarskih transakcija 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora bez odgovarajućeg pravnog osnova, Uprava za sprečavanja pranja novca prekoračila svoja ovlašćenja i postupila suprotno preporukama ovog glavnog međunarodnog tela za uspostavljanje standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Takođe, ovim povodom UN specijalni izvestioci za ljudska prava ocenili su da je Vlada Srbije zloupotrebila mehanizam za borbu protiv finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, ograniči njihov rad i uguši kritiku vlasti. Do danas, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Vlade Srbije nije odgovorila na zahtev organizacija civilnog društva da javno objavi ključne nalaze tzv. strateške analize u kojoj je potvrđeno da organizacije i pojedinci sa Spiska posluju u skladu sa zakonom i da o ovome zajedno izveste komercijalne banke u Srbiji. 

Borba protiv finansiranja terorizma na osnovu pouzdane i kredibilne analize rizika napravljene u saradnji sa građanskim društvom zahteva otklanjanje štete organizacijama i pojedincima koji su neprimerno targetirani i dogovor oko transparetnog i smislenog procesa konsultacija. 

Potpisnici: 

1. Centar za vladavinu prava

2. Omladinski centar CK13

3. BIRODI

4. BIRN

5. Beogradski centar za ljudska prava

6. Građanske inicijative

7. Trag fondacija

8. A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

9. Beogradski centar za bezbednosnu politiku

10.  Nacionalna koalicija za decentralizaciju

11.  Autonomni ženski centar

12.  Slavko Ćuruvija fondacija

13.  Centar za praktičnu politiku

14.  NUNS

15.  CINS

16.  Fond za humanitarno pravo

17.  Yucom

18.  Centar za evropske politike

19.  Evropski pokret u Srbiji

20.  CANVAS

21.  Helsinški odbor za ljudska prava

22. Protecta

23. Vojvođanski građanski centar

24. Proaktiv

25. CRTA

Prijave za čitalački klub Infoteke CK13

Uto, 2021-06-22 11:42

Infoteka CK13 pokreće čitalački klub – zajednicu samoedukacije kroz razmišljanje, diskutovanje, čitanje tekstova (i drugih materijala) na teme i sadržaje kojima je Infoteka inače posvećena: antifašizam, feminizam, LGBTQ+ prava, anarhizam, leve politike, ekologija, društvena i politička teorija – i sve ostale tematike koje su našem društvu skrajnute. Zamisao je da svako od nas doprinosi kreiranju sadržaja, izboru tema i tekstova kojima bismo se bavili, i da kroz taj proces zajednički učimo, razmenjujemo znanja i stavove. Sastajali bismo se jednom u svake dve sedmice, tokom radnog vremena Infoteke, u terminu koji ćemo dogovoriti da svima odgovara.

Infoteka predstavlja inkluzivan prostor gde su različitosti rodnog identiteta, seksualne orijentacije, nacionalne i verske pripadnosti, političkih i filozofskih stanovišta, ne samo tolerisane već i afirmisane. Naša želja je da uzdignemo sve one glasove koji su inače marginalizovani unutar dominantnog konzervativnog i neoliberalnog društva – samim time to su vrednosti i principi na bazi kojih ćemo graditi i načine rada samog čitalačkog kluba.

Možete se prijaviti putem ovog linka.

Poziv gradonačelniku Milošu Vučeviću da obezbedi fer i regularne izbore za članove saveta Mesnih zajednica u Novom Sadu

Sub, 2021-06-12 10:37

Pozivamo gradonačelnika Miloša Vučevića da se obrati građanima Novog Sada i da im obeća da će izbori za članove saveta Mesnih zajednica proteći u miru, bez pritisaka, pretnji i neregularnosti.

Gradonačelnik Miloš Vučević je u više navrata pozivao građane da se kandiduju za članove saveta Mesnih zajednica i da kroz njih pokreću promene, a ne kroz „zelene inicijative“ i peticije. Mnogi Novosađani i Novosađanke su se odazvali, kao nezavisni, samostalni i samoorganizovani kandidati. 

Građani i građanke koji su se kandidovali, veruju da još uvek postoji mogućnost promene kroz institucije sistema koje su okupirane, a koje im po zakonu pripadaju. Oni uživaju apsolutnu podršku svojih komšija, što je izazvalo pometnju i reakcije u redovima vladajuće stranke, nedolične slobodarskom gradu. 

Nekoliko dana pred izbore, kroz opskurne medije, iznose se neistine o kandidatima, presretanja, „dobronamerni saveti“, pretnje, a do nas dolaze i nezvanične informacije da će se na dan izbora organizovane grupe, poznate po svojim dosijeima, okupljati u lokalnim kafeima sa namerom da zastrašuju građane. Imena koja se spominju, kao i njihove fotografije ispred Mesnih zajednica koje smo dobili, su opštepoznata široj javnosti, te društvo koje ne pristaje gradonačelniku Novog Sada, ali se nažalost često dovode sa njim u vezu. 

Klica promene se na ovaj način neće ugasiti, naprotiv, samo će ojačati.

Pozivamo Novosađanke i Novosađane da 13.06.2021. izađu na Izbore dignutih glava i da glasaju po sopstvenoj savesti, hrabro i  bez straha, jer Mesne zajednice su stvar komšija, a ne partija.

Novi Sad, 12.06.2021.

Ekološki front Novi Sad
Dunavac (Šodroš)
Sačuvajmo Liman od betona
ZA zeleno Novo naselje
Sačuvajmo park kod muzeja
Svet i Dunav
Udruženje rekreativnih ribolovaca Šodroš Dunavac
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
Pokret Odbranimo šume Fruške gore
Udruženje za zaštitu šuma 
Omladinski centar CK13

Možda sam i ja romantični anarhist

Čet, 2021-06-03 09:13

Prijave za učešće na projektu “History From Below”

Pet, 2021-04-23 16:07

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće u projektu History From Below, u organizaciji naših partnera Projekthaus Potsdam (Nemačka). 

Ovaj projekat će podrazumevati zajednički istraživački rad o saveznićkom groblju na kome se nalaze posmrtni ostaci ratnih zarobljenika iz logora Stalag III A u Luskenvaldu, pedesetak kilometara južno od Berlina. Cilj projekta je da na se na osnovu ovog istraživanja snimi kratki dokumentarni film sa fokusom na jugoslovenske zarobljenike.

Tokom Drugog svetskog rata Stalag III A bio je jedan od kampova u kojima su ljudi iz zemalja koje je napala nacistička Nemačka bili internirani i raspoređeni u radne logore, a upravo ove godine se obeležava 70 godina od napada na Jugoslaviju.

Danas od ovog radnog logora nije ostalo gotovo ništa, preostalo je samo groblje koje je skriveno iza industrijskog područja u šumi i do kojeg se može doći samo slepim putem. Na groblju postoji sovjetski, francuski, italijanski i jugoslovenski deo, koji se sastoji od 54 nadgrobna spomenika sa imenima preminulih.

Za učešće na projektu će biti odabrano 5 učesnika/ca iz Srbije koji će učestvovati u svim fazama realizacije. To će podrazumevati 4 pripremna online sastanka u periodu od maja do avgusta (po jedan mesečno) i istraživački rad između ovih sastanaka, zatim jednonedeljni boravak u Nemačkoj od 5. do 12. septembra, kao i učešće u snimanju dokumentarnog filma i njegovoj daljoj promociji i diseminaciji.

Jedan od ciljeva jednonedeljnog boravka u Nemačkoj biće da se očiste nadgrobni spomenici, jer većina imena više nije vidljiva. Kako je izvesno uklanjanje vidljivih delova jugoslovenskog groblja u bliskoj budućnosti, cilj je i da se ceo proces adekvatno dokumentuje.

Uslovi za prijavljivanje:

  • Starost iznad 18 godina
  • Komunikacija na engleskom jeziku
  • Spremnost na zajednički rad
  • Mogućnost učešća u svim fazama projekta

Svi putni troškovi i troškovi smeštaja i ishrane tokom boravka u Potsdamu će biti pokriveni. S obzirom na aktuelnu pandemijsku situaciju, postoji velika verovatnoća da će za put u Nemačku biti potrebna potvrda o vakcinaciji.

Možete se prijaviti putem formulara koji se nalazi na ovom linku

Rok za prijavljivanje je 12. maj, a svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima do 19. maja.

***
Ovaj projekat je podržan od Fondacije EVZ (Erinnerung Verantwortung Zukunft) iz Nemačke.

Seminar alternativnih politika “Prekarni stambeni statusi i alternativni modeli stanovanja”

Čet, 2021-04-22 15:26

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na seminaru alternativnih politika “Prekarni stambeni statusi i alternativni modeli stanovanja”, koji će se održati 8. i 9. maja u prostorijama Omladinskog centra CK13.

Dobrodošli su svi koji se suočavaju sa stambenim problemima i izazovima, srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijava je utorak, 4. maj u ponoć.

Agenda će biti dostavljena polaznicima seminara putem e-mail adrese.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

O SEMINARU

U Srbiji je stanovanje od kolektivne (tokom perioda socijalističkog samoupravljanja nakon II svetskog rata) strateški transformisano u individualnu odgovornost (od 90-tih godina nadalje), te je ostvarivanje jedne od najosnovnijih ljudskih potreba svedeno na dve mogućnosti – porodični model rešavanja kroz nasledstvo ili višegeneracijsko domaćinstvo, sa jedne, ili tržišni model kroz individualni zakup ili kupovinu stana po cenama koje nisu usklađene sa prihodima većine. Podršku tome daje i dominantni narativ koji depolitizuje stanovanje, smešta ga isključivo u ekonomsku sferu, te se pitanje beskućništva, deložacija iz jedinog stana, prenaseljenosti stanova, neformalnih naselja uzimaju kao manifestacije “prirodne” ekonomske logike i individualnog neuspeha, a ne kao proizvod strukturnih činilaca, odnosno arbitrarnog društvenog dogovora, zakona i institucija. Dodatno, sa trendom deregulacije i fleksibilizacije rada, samo se intenzivira i širi prekarnost u oblasti stanovanja. 

Premda nedostatna, raspoloživa statistika alarmantno ukazuje na to da se stambene nejednakosti drastično uvećavaju – dok sve više ljudi živi u prenaseljenim stanovima, istovremeno je i sve više onih koji u vlasništvu imaju nekoliko stanova; dok je sve manje onih koji mogu da kupuju stanove, sve se više stanova kupuje i prodaje; prostorna distribucija cena stanovanja čini da su određenim grupama stanovništva potpuno nedostupni čitavi delovi gradova. 

Otpor ovakvoj situaciji u Srbiji pre svega pružaju samoorganizovani aktivisti i aktivistkinje, bilo da se okupljaju da spreče iseljenja, razvijaju neprofitne modele stanovanja, pokušavaju da politizuju stanovanje kroz posebne slučajeve stambene isključenosti, itd. Ovaj seminar pokušaj je da se podele znanja i iskustva o prekarnim stambenim statusima u lokalnom kontekstu i mogućim oblicima alternativnog adekvatnog, priuštivog stanovanja za sve, te da se kroz zajedničko promišljanje formulišu dalje moguće trase akcije, kako kroz vaninstitucionalnu, tako i institucionalnu borbu.

……………………

Program

Subota, 8. maj 2021.

11.00 – 18.00
Prekarni stambeni statusi – kako definišemo prekarno stanovanje, a kako priuštivo, adekvatno i sigurno stanovanje?
Stambena isključenost u Srbiji – razmera problema 
Vaninstitucionalna rešenja – globalni primeri i relevantni regulatorni okvir u lokalnom kontekstu
Institucionalna rešenja – globalni primeri i relevantni regulatorni okvir u lokalnom kontekstu

Nedelja, 9. maj 2021.

11.00 – 15.00
Sinteza i konkretizacija – planiranje mogućih lokalnih akcija u smeru obezbeđivanja privremenog hitnog smeštaja i dugoročnog održivog priuštivog stanovanja (zajednički rad)

……………………. 

Seminar vode članovi Pokreta za stambenu jednakost (www.stambenipokret.rs), koji su inicirali Ko gradi grad, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Združena akcija Krov nad glavom, Ministarstvo prostora i Hausing centar. Pokret se bori za adekvatno, sigurno i priuštivo stanovanje za sve, bez obzira na rod, etničku pripadnost, imovinsko stanje, državljanstvo ili bilo koju drugu kategoriju pripadnosti.

Ana Džokić, arhitektica i članica kolektiva Ko gradi grad i stambene zadruge Pametnija zgrada iz Beograda, aktivna je u Evropskoj zadruzi MOBA Housing SCE koja okuplja pionirske stambene zadruge iz centralne i jugoistočne Evrope. Od 2000. godine deluje kroz prostornu praksu STEALTH.unlimited (Beograd/Roterdam).

Danilo Ćurčić je pravnik i aktivista udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava koje se bavi pružanjem pravne podrške za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje i pitanjima diskriminacije u oblasti stanovanja i drugih socijalnih prava. 

Jovana Timotijević je arhitektica i članica kolektiva Ministarstvo prostora, koji se bavi istraživanjem i obrazovanjem u oblasti demokratizacije urbanističkog planiranja, zajedničkog upravljanja prostornim resursima u javnoj svojini i prava na stanovanje.

——————

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Generisanje nezbebednosti u populističke svrhe

Pet, 2021-04-16 14:43

Online tribina pod nazivom “Na obaveznom služenju vojnog roka: o militarizaciji društva i politikama neprijateljstva” održana je u četvrtak, 15. aprila, uz direktan prenos na našoj fejsbuk stranici. Naši sagovornici su bili Staša Zajović (Žene u crnom), Ivan Đurić (Inicijativa mladih za ljudska prava) i Željko Stanetić (Vojvođanski građanski centar), a razgovor je vodila Laura Pejak, članica kolektiva CK13.

Povod za razgovor na ovu temu jesu sve češće i glasnije najave vraćanja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji. Institucija obaveznog služenja je zapravo obustavljena 2011. godine, a od tada se ciklično pojavljuju glasovi za ponovno uvođenje ove prakse. 

Iz nezavisnog vojnog sindikata Srbije dolaze informacije o tome da je prethodnih godina na hiljade profesionalnih kadrova napustilo vojsku, dok je vrlo mali broj ljudi zapravo iskoristio mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka. Staša Zajović podseća i na veliki broj muškaraca koji je tokom ratova devedesetih dezertirao, dok se ti podaci vode kao vojna tajna upravo da bi se održavao mit o Srbima kao o ratničkom narodu.

“Vojska Srbija ne služi za odbranu zemlje, već za disciplinovanje, iživljavanje i maltretiranje ljudi. Najveća opasnost za bezbednost ovde je upravo sam režim, to je generator najveće nebezbednosti, oni militarizuju, oni proizvode oružje i izvoze ga diktatorskim režimima.” – navodi Staša Zajović.

Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava smatra da je jedan od glavnih ciljeva ove najnovije kampanje to da se vojska veže uz vlast, jer sva istraživanja pokazuju da su vojska i crkva jedine institucije koje imaju veću popularnost od institucije predsednika. “Međutim, samo služenje vojnog roka nije bilo baš jako popularna praksa kod mladih. Podrške za to nema, para za to nema, organizacionog kapaciteta države isto nema, ali je važno da stalno podsećamo zašto je to pogrešno.” – dodaje Đurić.

“Navodno preko 70% mladih podržava uvođenje vojnog roka, ali isto tako istraživanja kažu da preko 60% mladih želi da ode iz Srbije. To je naravno jako šizofreno, jer da postoji obavezno služenje vojnog roka ti mladi ne bi ni mogli da odu iz zemlje dok ne ispune tu vojnu obavezu.” – kaže Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra i dodaje: “U pogledu na to šta se desilo devedesetih, i u pogledu odgovornosti ljudi u uniformama, mi već preko dve decenije imamo aktivnu relativizaciju u javnom prostoru. Mladi ljudi nemaju nikakvu relaciju sa tim periodom devedesetih. I svakoj novoj generaciji će biti sve teže da ga shvati.”

Staša Zajović je podsetila i da član 45. Ustava Republike Srbije jasno govori o prigovoru savesti i niko ne sme biti primoran da služi vojni rok. “To je naša obaveza, da ljude upoznamo sa tim, to je pravni aspekt. Finansijski aspekt je takođe bitan, ja na primer imam prigovor savesti na vojne troškove. Ne želim da se moje pare troše za to.”

“Vojvođanski građanski centar često radi sa mladima na ovim temama, ali mlade ne bi trebalo osuđivati. Oni nisu ni imali odakle da nauče i ništa im i ne ide na ruku, sve što mogu čuti u školi ili medijima uglavnom ne odgovara istini. Kada ih pitate zašto ih ne zanima, često kažu da im je dosta priča o tome, a kada malo zagrebete po površini vidite da oni o tome zapravo ne znaju ništa. Ukoliko se bavimo sećanjem, ono je uvek selektivno, sve se radi u tom pravcu da bismo znali što manje, kako bi se ratnim temama što lakše manipulisalo.” – navodi Stanetić.

“Svi naši problemi potiču odatle što očekujemo od države da nam vaspitava decu. Jako malo prostora za govor je dato ljudima koji su prisilno mobilisani, ljudima koji boluju od nekog oblika PTSP. O vojsci uglavnom govore generali koji su slali ljude na ratišta i političari koji su vojsku videli samo na televiziji.” – kaže Ivan Đurić.

Bavljenje PTSP-om u Srbiji bi, za početak, predstavljalo ogroman finansijski trošak, a istovremeno bi država morala i da prizna koliko je bio veliki broj tih ljudi. “Mi smo dosta razgovarali sa prisilno mobilisanim izbeglicama, a tu su i njihove supruge koje zapravo konstantno proživljavaju PTSP sa njima, a koje su u potpunosti na periferiji interesovanja.” – podseća Stanetić.

Tokom diskusije pokrenuta je i tema namenske vojne industrije, koja nije stajala ni tokom vanrednog stanja prošle godine. Naprotiv, sve vreme je kontinuirano tekla proizvodnja i izvoz oružja, pod komandom jednog od finansijera vladajuće stranke. Vojska je tokom trajanja vanrednog stanja konstantno bila na ulicama, “štitila” građane od nevidljivog neprijatelja, a nakon toga je u predizbornom periodu poslata i u Šid kako bi “štitila” lokalno stanovništvo od izbeglica. Sve ove “šok bombe”, kako su ih nazvali naši sagovornici, imaju samo kratkotrajni marketinški efekat, i sve što one donose jeste da unose konfuziju, strah i dezorijentisanost u stanovništvo.

Ovaj događaj je organizovan u okviru programa “Svakodnevno je političko” koji podržavaju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

14. rođendan Crne kuće

Sre, 2021-04-14 09:02