Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 20 min ago

Nećemo zgradu umesto Crne kuće!

Uto, 2022-01-25 16:41

SAOPŠTENJE
povodom

NACRTA PGR-a PODRUČJA NOVOG GRADSKOG CENTRA IZMEĐU ULICA VOJVODE BOJOVIĆA, DIMITRIJA AVRAMOVIĆA, SLOVAČKE, VALENTINA VODNIKA I JOVANA SUBOTIĆA U NOVOM SADU

Pozivamo sve korisnike kuće, ljubitelje programa centra, aktiviste, umetnike, i druge zainteresovane građane da podnesu primedbu na ovaj plan sa naglaskom da se parcela na kojoj je smeštena Crna kuća izuzme od mogućnosti izgradnje zgrade kako bi se sačuvao interes zajednice, a to je da Crna kuća ostane gde jeste, i da se na taj način onemogući bilo kakvo netransparentno odlučivanje o sudbini kuće između vlasnika i investitora.

Mišljenja smo da se o sudbini Crne kuće mora razgovarati javno i u okviru zajednice, a u skladu sa njenom prirodom i svrhom – a to je otvoren, slobodan i javan prostor za zajednicu. U skladu sa tim, pozivamo vas da zajedno održimo živim borbu za Crnu kuću i iskažemo neslaganje sa planom koji predviđa njeno rušenje.

Crna kuća je naša!

Pozivamo sve građanke i građane Novog Sada da daju svoje predloge i komentare do 4. februara na neki od sledećih načina:

  • lično Gradskoj upravi za urbanizam u Školskoj 3
  • putem elektronske pošte na planiranje@uprava.novisad.rs
  • telefonom na 021423015

Budite iskreni i otvoreni u svojim primedbama i slobodno navedite lične razloge zašto vam je važno da se sačuva Crna kuća. Naše potrebe i interesi moraju biti važniji od investitorskih interesa.

Potpisnici:
Omladinski centar CK13
Infoteka CK13
Otvorena kuhinja CK13
Kuhinja solidarnosti NS
Volonterski centar Vojvodine
Antifašistički front 23. oktobar
UG “Patrija”
Udruženje za zaštitu životinja SPANS
Književni klabing
Veče Dron Muzike
Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad
Ekološki front Novi Sad
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
NVO Svet I Dunav
NGI Dunavac Šodroš
Organisation for saving nature and animals – OSNA
Eko straža Novi Sad
Panonska Antifašistička Organizacija PAOR
Vojvođanski građanski centar
Udruženje građana Grupa ”IZAĐI’
Udruženje Crvena linija
Rebuild collective
Klub kulture Crna ovca
Crni ovan
Brutal studio
Portal Dotkom
Liman crew
Undergrand radio
Forum Roma Srbije
Izdavačka kuća Librarion
UrLik

Ostanite nam zdravo i radujte se skoroj slobodi!

Pet, 2021-12-31 14:53

Ne verujemo u povratak u “normalnost”. Ovo vreme nas uči da je stanje sa kojim smo srasli upravo nenormalnost našeg odsustva iz bića, nenormalnost kojoj se sam život suprotstavlja svojom autonomijom. 

Pretpostavka da je čovek vrhovno biće među životinjama, da poseduje moć nad prirodom i da ima pravo na kontrolu prirode je glupa, pogrešna i zla. Na čemu i sa kojim pravom da temeljimo nadu da ćemo preživeti ovo vreme, ako konačno ne odustanemo od “prava” na osvajanje, posedovanje, kontrolu, eksploataciju života i ubijanje drugih bića? 

Pretpostavka ljudske nadmoći obezbeđuje privid istine na temelju jezičke obmane: govori se o čoveku; podrazumeva se muškarac. Podrazumeva se da je muškarac taj koji govori.

Kako da mislimo borbu za ekološku pravdu, dok odbijamo priznati da je sistem koji zagađuje i ubija život sistem patrijarhata; da su osvajanje, posedovanje, kontrola, eksploatacija i ubijanje patrijarhalni porivi; da je rat institucija patrijarhata, a da su silovanje u ratu i silovanje u miru ‘živa tradicija’ patrijarhata. Kako da mislimo borbu za ekološku pravdu i da se suprotstavimo sistemu proizvodnje ekocida, dok se većinski negira genocid u Srebrenici? Kako da mislimo borbu za građanska prava i slobode, dok žene žive u strahu?

Prethodnu godinu obeležilo je započinjanje Nadahnutih Dela Pravednog Besa žena u Srbiji. Žene progovaraju istinu svog iskustva, razobličavajući laži patrijarhata. Žene se udružuju, razobličavajući fantazam muške nadmoći. Ništa neće zaustaviti talas oslobođenja žena!

Ostanite nam zdravo i radujte se skoroj slobodi!

Online izdanje publikacije “Zadruži se”

Sre, 2021-12-29 10:11

Publikacija “Zadruži se” je skup tekstova na kojima su radili mladi volonteri/ke Infoteke CK13, kroz koje daju uvod u tematiku radničkih zadruga i tematizuju ih iz različitih uglova. Ona predstavlja kulminaciju projekta “Zadruži se” tokom kojeg su se sprovodile radionice, filmske projekcije i diskusije – ova publikacija predstavlja svojevrsno sumiranje ideja iznetih tokom tog procesa, kao i tekstove koji reflektuju lične afinitete samih mladih učesnika/ca u analizama ove problematike.

Radničke zadruge predstavljaju jedan ekonomski model zasnovan na principima solidarnosti, ravnopravnosti, demokratskog odlučivanja i održivosti. One imaju prednost u odnosu na druge oblike rada jer, sa jedne strane, oni koji rade u njima u isto vreme imaju kontrolu nad samim preduzećem i imaju mogućnost da se izraze kreativno u svom radu i doprinesu njegovom poboljšanju. Sa druge strane, za razliku od individualnijih oblika samozapošljavanja, dele sa drugima ulog i rizik u formiranju zadruge, te je samim tim teret na pojedinca mnogo manji.

Publikaciju možete preuzeti na ovom linku.

Štampanje ove publikacije omogućila je Kancelarija za Mlade Grada Novog Sada.

Predstavljeni rezultati istraživanja stavova stanovništva Novog Sada o beskućništvu

Uto, 2021-12-28 13:39

Juče je u Omladinskom centru CK13 održano predstavljanje istraživanja stavova stanovništva Novog Sada o beskućništvu i o osobama koje su u situaciji beskućništva.

Rezultate su predstavile sociološkinje Ana Bilinović Rajačić i Jovana Čikić, koordinatorke istraživanja i saradnice na projektu “Svakodnevno je političko: pravo na slobodu od beskućništva” koji sprovodi Omladinski centar CK13.

Cilj ovog istraživanja jeste da se stekne uvid u obim ovog fenomena, njegove uzroke i posledice, kao i da se utvrdi koji je to tip mera podrške adekvatan i od kojih aktera bi tu podršku trebalo očekivati.

Upitnik na ovu temu popunilo je ukupno 858 naših sugrađana i sugrađanki, što je broj koji može da pruži i više nego adekvatnu predstavu o stavovima ljudi u Novom Sadu po pitanju beskućništva.

Utvrđeno je da 72% ispitanih uviđa višedimenzionalnu prirodu ovog fenomena, dok 57% njih kao glavni faktor rizika od situacije beskućništva vidi opšte karakteristike društva, dok samo 15% smatra da su glavni uzroci lične karakteristike pojedinaca. 

Kao glavne karakteristike društva koje nose najveći rizik od beskućništva istaknuti su odsustvo strategije za borbu protiv beskućništva, izraženo siromaštvo, neadekvatnu društvenu pomoć i visoku nezaposlenost. Kada su u pitanju lične karakteristike pojedinaca, kao najveći faktor rizika istaknute su bolesti zavisnosti. 

Takođe, 57% ispitanika smatra da je broj beskućnika u Novom Sadu porastao u prethodnih 10 godine, dok samo 29% njih misli da je broj beskućnika porastao pod uticajem pandemije COVID-19.

Jedna četvrtina ispitanih smatra da beskućnici ruže grad, a kao profil prosečnog beskućnika naveden je muškarac srednjih godina koji se bavi prosjačenjem i zavisnik je o alkoholu, narkoticima ili kockanju.

Takođe, velika većina ispitanika prepoznaje institucije i organizacije koje pomažu beskućnicima u Novom Sadu, kao što su Narodna kuhinja Crvenog krsta, Kuhinja solidarnosti NS, Svratište za beskućnike ili Združena akcija Krov nad glavom.

Na pitanje o tome koji bi društveni akteri prvenstveno trebalo da pomognu osobama u situaciji beskućništva njih 47% smatra da bi to trebalo da budu gradske institucije i organizacije, dok 44% kao glavnog aktera prepoznaje državu, kroz republičke i pokrajinske institucije.

Od konkretnih aktivnosti koje bi najviše pomogle beskućnicima ispitanici su izdvojili subvencionisanje radnih mesta na kojima bi se zapošljavali beskućnici i oni koji su u riziku od beskućništva, kao i izgradnja opštinskih socijalnih stanova u koje bi beskućnici mogli da se usele.

Ovo je inače samo prvi deo istraživanja o beskućništvu u Novom Sadu, druga faza uključuje istraživanje neposrednog iskustva ljudi u situaciji i riziku od beskućništva, a treća istraživanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u prevenciji beskućništva. 

Ovakvo naučno relevantno i kontekstualizovano znanje, u vidu izveštaja koji će biti dostupan javnosti, predstavljaće osnov za dalji rad na poboljšanju životnih uslova ljudi u situaciji beskućništva kroz animiranje institucionalnog i vaninstitucionalnog okruženja u Novom Sadu, a i šire.

Ovo istraživanje sprovodi Omladinski centar CK13, u okviru projketa “Svakodnevno je političko: Pravo na slobodu od beskućništva”, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

POZIV ZA SUDIONIKE/CE: RADIONICA “MIROVNI AKTIVIZAM JUČER, DANAS I SUTRA”

Sre, 2021-12-22 14:25

POZIV ZA SUDIONIKE/CE 

Inicijativa mladih za ljudska prava, Omladinski centar CK13, Gong, Danes je nov dan i DKolektiv pozivaju vas na regionalnu radionicu

MIROVNI AKTIVIZAM: JUČER, DANAS I SUTRA

koja će se održati od 26. do 28.1.2022. u Osijeku za polaznike i polaznice iz Hrvatske, Slovenije i Srbije

Za vas smo pripremili trodnevni program tijekom kojeg ćemo razgovarati o nasljeđu mirovnog i antiratnog aktivizma devedesetih i naučiti više o mirovnim metodama i vještinama, potencijalu dijaloga te mirnog rješavanja sukoba.

Kroz seriju predavanja, diskusija i vježbi imat ćete priliku razmijeniti iskustva s mladim aktivistima i aktivisticama iz regije, prepoznati sličnosti i razlike među generacijama aktivista_ica u regiji od početka devedesetih do danas te usvojiti znanja o aktivističkim inicijativama u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji tijekom posljednih trideset godina.

Sudjelovanjem na ovoj radionici steći ćete uvid u kontinuitet mirovnog rada od devedesetih do danas te saznati zašto je mirovni aktivizam relevantan i danas.

Tijekom škole ćeš imati priliku upoznat se i razmijeniti iskustva s mladim aktivistima i aktivisticama iz regije, nadograditi svoje postojeće znanje i usavršiti vještine koje nisi ni znala da posjeduješ!

Je li ova radionica za tebe? Jest ako:

  • Imaš između 18 i 30 godina i živiš u Hrvatskoj, Sloveniji ili Srbiji
  • Zanima te tema mirovnog aktivizma i regionalne suradnje
  • Spreman/spremna si odvojiti tri dana i s nama doputovati u Osijek 

Logističke informacije

Radionica će se odvijati u prostorijama Društvenog ateljea u Osijeku.

Radni jezici radionice su hrvatski i srpski. 

Troškove putovanja, smještaja i hrane pokrivaju organizatori radionice.

Svi polaznici i polaznice škole će nakon završene škole dobiti Youthpass certifikat. Uvjet za dobivanje ovog certifikata je sudjelovanje na svim danima programa.

Kako se prijaviti?

Ukoliko ti sve dosad napisano zvuči zanimljivo, pozivamo te da se prijaviš za sudjelovanje na radionici ispunjavanjem upitnika.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 18.1.2022. Osobe odabrane za sudjelovanje o tome će biti obaviještene najkasnije 20.1.2022.

Broj prijava je ograničen.

Kriteriji odabira

Prednosti pri odabiru za sudjelovanje imat će osobe koje pokažu visoku razinu motiviranosti za društveni aktivizam. Prethodno iskustvo u aktivističkim inicijativama i akcijama predstavlja prednost, ali nije uvjet za sudjelovanje na radionici.

Što nakon radionice?

No, to nije sve! Nakon radionice vas ne ostavljamo same! Nastavit ćemo organizirati online edukacije i radionice na temu aktivizma mladih u koje se također možete uključiti. Osim sudjelovanja na našim online aktivnostima, pružamo vam mogućnost da budete kreatori_ce sadržaja na platformi u nastajanju pojam.org. Više o tome ovde.

Kontakt

Za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja, slobodno nam se javi na kontakt mail: nevena@yihr.org

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih.

Zajedničko saopštenje NKSS-a, AICA-e i STANICE povodom konkursnih procedura za 2022. godinu Ministarstva kulture i informisanja i ostalih nadležnih institucija

Uto, 2021-12-21 17:51

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Međunarodno udruženje likovnih kritičara – AICA, sekcija Srbije i STANICA Servis za savremeni ples, upućuju zajednički javni apel Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijatu za kulturu Grada Beograda i lokalnim samoupravama da hitno raspišu javne konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (ali i drugih aktera u kulturi) budući da se već uveliko kasni sa pravovremenom realizacijom konkursne procedure, na šta je Asocijacija NKSS još u aprilu 2021. skretala pažnju javnim saopštenjima.

Asocijacija NKSS, AICA i STANICA oštro osuđuju izmene člana 11. u novom Zakonu o kulturi po kojem je nadležnim institucijama omogućeno da konkurse raspisuju umesto 30 najkasnije 60 dana od usvajanja budžeta za narednu godinu.

Zahtevamo od nadležnih institucija da hitno izmene postavljene zakonske procedure i konkursne mehanizme u pravcu ubrzanja njihove realizacije, a ne prolongiranja, kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše.

Umesto da nadležno Ministarstvo zastupa interese svih aktera u polju kulture uz uvažavanje prava na dostojanstven rad, ovim zakonskim izmenama se iznova pokazuje da ono isključivo nastavlja već dokazano lošu praksu zakasnelog raspisivanja i izveštavanja o rezultatima konkursa koje aktere u kulturi dovodi u položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži, naročito kada je rad organizacija i dalje ugrožen efektima krize izazvane pandemijom virusa Covid 19.

Asocijacija NKSS godinama unazad analizira konkurse i vrši monitoring trošenja budžetskih sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda o čemu blagovremeno obaveštavamo javnost. Nakon skoro 10 godina tokom kojih nezavisna kulturna scena i NKSS ukazuju na potrebu za promenom politika i procedura kojima će se obezbediti bolji uslovi za umetničku produkciju i bolji uslovi rada, transparentnost u radu Ministarstva, uključenost svih aktera u procese stručnog odlučivanja o strateškom razvoju kulture, došli smo do toga da su izvršene minimalne promene u procedurama konkursa kojima se ne možemo zadovoljiti. Verujemo da je ključ promene u permanentnom dijalogu sa predstavnicima nezavisne kulture i redovnoj evaluaciji koja bi poslužila za unapređenje konkursa iz godine u godinu.

Ovim bi se omogućilo akterima u kulturi da svoj rad i programe planiraju i realizuju u prvoj polovini tekuće godine i da svoje programe saradnje, razmene i produkcije na vreme planiraju i dogovaraju sa saradnicima, partnerskim organizacijama i institucijama, što je neophodan preduslov dostojanstvenog funkcionisanja svima čiji svakodnevni rad zavisi od javnog finansiranja.

Za dostojanstvene uslove rada i odgovorne institucije koje rade u interesu onih za koje su nadležne!

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Upravni odbor Međunarodnog udruženja likovnih kritičara – AICA Srbija

STANICA Servis za savremeni ples

Kada anđeli govore o ljubavi

Čet, 2021-12-16 14:51

Kada anđeli govore o ljubavi, oni nam govore da jedino ljubeći možemo ući u zemaljski raj. Govore nam da je raj naš dom, a ljubav naše istinsko odredište. – bell hooks

Anđeoski je govorila o ljubavi, a to znači iskreno, istinoljubivo i srčano, ulaganjem sveg svog života i bića u zajedničko oslobođenje. Učila nas je da je ljubav radikalna politička praksa i najtemeljniji način podrivanja patrijarhalnog poretka i uništenje duha čamotinje. U pitanju je praksa koju je neophodno svakodnevno i bez prestanka vežbati i usavršavati, a koja podrazumeva rizikovanje svog stanovišta, otvaranje za druge Druge, napor da se pronalaze mogućnosti i prostori za drugačije mišljenje unutar sopstvenog horizonta, makar i po cenu “napuštanja” mesta na kom smo čvtrsto stajali. 

Ovakvo stanovište proizilazi iz uvida o prirodi društvene nepravde i oblicima sopstvenog pristanka ili nesvesnog učešća u reprodukciji društvenih odnosa moći. ‘Praktikovanjem ljubavi rizikujemo gubitak sigurnosti, gubitak druge osobe, rizikujemo da budemo povređeni i da nas boli. Rizikujemo da nas savlađuju sile izvan naše kontrole’. Ali u tom riziku otkrivamo samoću, tj. spasonosnu Sebe Samu, osobu ‘koja nas nikada neće napustiti i koju nikada nećemo izgubiti’. Samoća je najpre zastrašujuća i teška – jer smo predugo uslovljeni da se držimo za društvenu predstavu sebe i drugih. Samoća je istovremeno mogućnost da se oslobodimo takve uslovljenosti, da sebe susrećem, otkrivam, prepoznajem, priznajem, prihvatam, podržavam, volim – izvan društvenih sila kontrole i slobodno od društveno-uslovljenog priznavanja i opravdavanja moje egzistencije kroz imperative partnerske veze, braka i “adekvatnih” identiteta. Prema bell hooks, tada – voleći samu sebe, Sebe Samu – postajemo sposobne da počneno praktikovanje ljubavi prema Drugoj/Drugom, na način koji će biti oslobađajući za njih. “Kada uspemo biti same/i, moći ćemo biti sa drugima ne upotrebljavajući ih kao sredstva bega”. 

Na taj način – bivanjem u prijateljskom, iskrenom i istinoljubivom, brižnom i uzajamno oslobađajućem zajedništvu – mi poznajemo ljubav, i poznanje ljubavi postaje naša prvenstvena egzistencijalna i politička potreba i briga. Ljubav kao političku vrlinu, bell hooks je smatrala neophodnom za lični život kao i za feministički pokret u celini, za pokret sa svim svojim strujama, različitim pravcima i praksama, podelama, sukobima i odvajanjima – koji su svi, u velikodušnoj perspektivi, zapravo izraz vrline istinoljubive samorefleksije i samokritike feminističkog pokreta, pokreta koji anđeoski govori o ljubavi:

Priđi bliže. Vidi kako feminizam može dotaći i promeniti tvoj život i živote svih nas. Priđi i izbliza spoznaj šta je zapravo feminizam. Priđi bliže i videćeš: feminizam je za svakoga. – bell hooks

Od juče bell hooks sa drugog mesta govori o ljubavi.

SHL Call for Volunteers – German Federal Volunteer Service 2022-23

Sub, 2021-12-11 11:50

Fondacija SHL nudi priliku za volontiranje u Nemačkoj i poziva mlade ljude iz zemalja Zapadnog Balkana da se prijave!

Tokom jednogodišnjeg angažmana, volonteri i volonterke pomažu u realizaciji različitih aktivnosti. Kroz ovaj volonterski program podržava se lično učenje, razmena iskustva i umrežavanje ljudi.

SHL traži volontere/ke za njihove kancelarije u Nojminsteru i Libeku:

  • U Nojminsteru volonteri/ke iz Nemačke i zemalja Zapadnog Balkana – zajedno sa SHL timom u Berlinu – preuzimaju odgovornost za sprovođenje “Društvenog dana” i druge aktivnosti koje se odvijaju u Nemačkoj. Volonteri/ke se mogu prijaviti za različite pozicije.
  • U Libeku se realizuje program koji ima za cilj da podrži inicijative “Dana akcije solidarnosti” i omogući razmenu mladih širom Evrope. Volonteri/ke su deo tima koji je uključen u planiranje i realizaciju događaja, radionica i drugih aktivnosti. Za volontiranje u Libeku poznavanje nemačkog jezika nije uslov, ali je korisno.

Volonterima/kama je obezbeđen mesečni džeparac, smeštaj i pokriveni su svi osnovni životni troškovi. SHL snosi troškove zdravstvenog osiguranja i putne troškove, a takođe organizuje i pedagošku podršku i obiman program seminara.

Detaljnije informacije možete pronaći na ovom linku.

Rok za prijave je 6. februar 2022. godine.

Online događaj “Studentski pokret u Hrvatskoj 2009: povijesni kontekst i politička praksa”

Sub, 2021-12-11 11:28

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska vas poziva na radionicu

“Studentski pokret u Hrvatskoj 2009: povijesni kontekst i politička praksa”

17. 12. 2021. 15:00-17:00,  ZOOM platforma

Radionica se sastoji od dva dijela: 45-minutnog predavanja o studentskom aktivizmu u Hrvatskoj u kontekstu globalnih transformacija visokoobrazovnih institucija, pri čemu će u fokusu biti studentski pokret i blokade fakulteta iz 2009, te 75-minutne rasprave o temama otvorenim u predavanju i ostalim srodnim temama.

U predavanju će se dati kratki pregled povijesnog konteksta u kojem 2009. godine dolazi do velikih studentskih prosvjeda u Hrvatskoj koji su rezultirali blokadom više od 20 fakulteta na nizu sveučilišta u zemlji te govoriti o ideološkom profilu studentskog pokreta, njegovoj organizacijskoj strukturi i društvenom utjecaju. Studentske prosvjede iz 2009. prije svega treba promatrati kao reakciju na promjene političko-ekonomskog okvira u kojem funkcioniraju javne visokoobrazovne institucije i kao odgovor na promjenu njihove društvene uloge unutar tog okvira.

U predavanju će propitati središnje političke ideje koje su motivirale studentski pokret, te pokušati objasniti kako su provedene u njegovoj organizacijskoj i političkoj praksi. Pažnja će se obratiti na organizacijske modele i procese donošenja odluka, probleme prijenosa znanja i iskustva, te odnos političkog pokreta prema državnim institucijama.

Razgovor koji će slijediti nakon predavanja trebao bi, prema interesu sudionika radionice, dodatno produbiti neke od navedenih tema te poslužiti za prijenos aktivističkog iskustva i neposredniji razgovor o praksi i problemima s kojima se studentski pokret suočavao u spomenutom društvenom kontekstu.

Kako zbog veličine i internacionalnog utjecaja tadašnjeg studentskog pokreta u Hrvatskoj (komunikacija i suradnja sa studentskim i civilnodruštvenim organizacijama u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Austriji, Grčkoj), međusobne sličnosti niza studentskih pokreta iz tog perioda na globalnoj razini, tako i zbog ekvivalentne političko-ekonomske pozicije tranzicijskih zemalja na europskoj periferiji, radionica će govoriti o političkim iskustvima koja nisu omeđena nacionalnim kontekstom i bit će korisna polaznicima iz drugih zemalja.

Prijaviti se možete ovdje.

Broj učesnika/ca je ograničen, a prednost pri odabiru imat će mladi koji iskažu veći interes za temu.

Prijaviti se možeš ispunjavanjem prijavnog obrasca do petka, 17. 12. 2021. do 10 sati .

Prijavitelji/ce koji će biti odabrani za sudjelovanje, bit će o tome obaviješteni mailom najkasnije do 12h u petak 17.12.2021.

Za dodatna pitanja i informacije slobodno se obrati na email: dorotea.strelec@yihr.org.

O projektu

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je ojačati ulogu mladih u direktnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, kao i omogućiti im razvoj cjeloživotnih vještina koje će im olakšati odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu i motivirati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija).

Međunarodni dan ljudskih prava obeležen ispred fabrike Linglong u Zrenjaninu

Pet, 2021-12-10 14:17

„Radnička prava su ljudska prava. Ne odustajemo od zajedničke borbe!“ – ovo je poruka za radnike iz Vijetnama, zaposlene na izgradnji fabrike Linglong u Zrenjaninu, koju su im uputili aktivisti koji su uključeni u borbu za njihov status, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra.

„Radnička prava su ljudska prava. Ne odustajemo od borbe za vas!“ bilo je ispisano na transparentu koji su aktivisti iz Zrenjanina, Novog Sada i Beograda razvili ispred ograde smeštaja vijetnamskih radnika angažovanih na izgradnji fabrike Linglong, u vreme pauze za ručak, kada radnici mogu da vide ovu poruku. Poruka je bila ispisana na srpskom i na vijetnamskom jeziku.

Pred vrata Linglonga je, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, došlo dvadesetak aktivista iz A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, ASTRA – Akcije protiv trgovine ljudima, Zrenjaninskog socijalnog foruma, Zrenjaninske akcije, Zadruge Oktobar, PAOR – Panonske antifašističke organizacije, CK 13 i drugih organizacija koje su pružile i pružaju podršku i pomoć radnicima angažovanim na izgradnji fabrike.

„Ljudi koji su 8-9000 km daleko od kuće, u nepoznatoj zemlji, koji žive u neljudskim uslovima i kojima su uskraćena prava na dostojanstven život i rad, uspeli su da se pobune i uzbune javnost zbog toga. Zato mislimo da su radnici iz Vijetnama, zaposleni na izgradnji fabrike Linglong, jedni od najvećih boraca za ljudska prava u Srbiji danas“, rekla je Milica Marinković iz Inicijative A 11 ovim povodom.

Tara Rukeci iz Zrenjaninskog socijalnog foruma istakla je da ovo nije jedinstven slučaj, ni za Srbiju ni za druge zemlje, i da je važno da solidarni građani ne prestaju sa podrškom radnicima iz Vijetnama, kao i da će se slične akcije odvijati u narednom periodu.

Aktivistkinje ASTRE ovom prilikom nosile su transparent sa kontaktom Tima za podršku žrtvama, 011 785 0000, sos@astra.rs, kako bi potencijalne žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije znale gde mogu da se jave i bile upoznate sa vrstama pomoći i podrške koje su im zakonom i međunarodnim konvencijama garantovane.

Podsećamo, Inicijativa A 11 pre dva dana je podnela krivične prijave protiv odgovornih lica u kompaniji „China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction“ i „Linglong International Europe“ iz Zrenjanina zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo protivpravno lišenje slobode i zbog povrede prava na štrajk. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima još sredinom novembra je obavestila sve nadležne državne organe o uslovima smeštaja i ispunjenosti indikatora trgovine ljudima u ovom slučaju, ali se konkretne reakcije nadležnih državnih organa još čekaju. Juče je stigla informacija i da će Evropski parlament na sednici 16. decembra raspravljati o „rezoluciji o prisilnom radu u Linglongu“.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
Antifašistički front 23. oktobar
Zrenjaninski socijalni forum
Zrenjaninska akcija
Zadruga Oktobar
Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad
Kuhinja solidarnosti Novi Sad
Omladinski centar CK 13
PAOR – Panonska antifašistička organizacija

Strane