JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

 

SUBOTA 18.07.2020. u 19h

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

Pridružite se zoom webinaru: https://us02web.zoom.us/j/87968491581

Meeting ID: 87968491581

Razgovor ćete moći pratiti i preko lajv striminga na kuda.org youtube kanalu.

 

Serija razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti prostor je za razgovor o samo-organizovanim umetničkim grupama, ad-hoc i mitsko-realnim kolektivima, kao i o infrastrukturama za kolektivnu proizvodnju znanja i borbu za zajednička dobra. Seriju čine tri razgovora koja će se baviti političkom ekonomijom umetničkih kolektiva, društveno-političkim angažmanom umetničkih grupa, kao i imaginacijama o anti-sistemskim kolektivnim praksama u periodu od pre Drugog svetskog rata, tokom socijalističkog eksperimenta u Jugoslaviji, kao i u anti-Jugoslovenskom periodu 1990ih, pa sve do danas.

U drugom razgovoru, sa podnaslovom Umetničke grupe i društveno politički angažman, razgovaraćemo o vezama između umetničkih grupa sa levičarskim pokretima, organizacijama i partijama pre Drugog svetskog rata i tokom 1960ih godina, kao i o pitanjima mogućnosti političkog organizovanja u umetnosti. Vida Kneževič, istoričarka umetnosti iz Beograda, govoriće o ilegalnoj grupi Život, aktivnoj u međuratnom periodu u Kraljevini Jugoslaviji koja je bila deo revolucionarnog pokreta organizovanog od strane Komunističke partije Jugoslavije. Jakopo Galimberti (Jacopo Galimberti), istoričar umetnosti iz Italije, će se fokusirati na rad grupe N koja je svoju kolektivnu umetničku praksu razvijala polovinom XX veka u intelektualno-političkom kontekstu inovativnih marksističkih mislilaca – operaista. Grupi N je paralelno delovala u okviru Novih tendencija - internacionalnog pokreta u umetnosti koji se artikulisao oko zagrebačke Galerije savremene umetnosti između 1961 i 1973. godine.

 

Vida Knežević je istoričarka umetnosti, kustoskinja, radnica u sektoru kulture, članica Kontekst kolektiva čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, umetničke proizvodnje sa širim društvenim delovanjem. Od 2006. do 2010. godine je radila na projektu Kontekst galerija. U periodu od 2008. do 2010. predavala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. 2008. godine je završila postdiplomske master studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek Teorija umetnosti i medija, a 2019. godine je odbranila doktorsku tezu pod nazivom Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)“. Od 2014. jedna je od urednica edukativnog projekta i levog medijskog portala Mašina.rs gde se bavi odnosom između kulturno-umetničke i medijske proizvodnje, ekonomije, politike i aktivizma.

Jakopo Galimberti je stručni suradnik i stipendista Univerziteta u Bolonji. Objavljivao je o vezama između umetnosti i politike u dvadesetom veku u časopisima kao što su: Grey Room, The Oxford Art Journal, Art Bulletin, and Histoire de l’Art. Autor je knjige Individuals against Individualism. Art Collectives in Western Europe (1956-1969) (Liverpool University Press, 2017), i ko-urednik knjge Art, Global Maoism and the Chinese Cultural Revolution (Manchester University Press, 2019).

Koncept i moderacija: Ana Vilenica je stambena aktivistkinja, istraživačica i teoretičarka društvenih pokreta, urbanih promena, stanovanja i umetnosti.

Moderacija četa i tehnička podrška: Darija Medić je stvarateljka i edukatorka, koja kroz poetike jezika, tehnologije i umetnosti istražuje područje korekcije/građenja identiteta i lavirinata savremenih tehnoloških praksi.

 

Video dokument sa prvog razgovora Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva održanog 08.07.2020.

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti se realizuju u okviru projekta Umetnička organizacija. U pitanju je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji se bavi analizom umetničkog (samo)organizovanja u (post)jugoslovenskoj regiji. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan mejnstrima. Projekat pokriva široko istorijsko polje od nadrealizma 1930ih godina, pa sve do danas. Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad nastavlja se i tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula meseca paralelno sa serijom razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti sastajaće se kolaborativna istraživačka radna grupa koja će putem online sesija analizirati i preispitivati materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Projekat otvara prostor za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format predstojećih događaja i sesija je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19 i predstavlja svojevrstan izazov za sve koji su uključeni u ovaj proces.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE).

Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAIART Fondacije za umetničke inicijative i lokalnu programsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.