WEIYTH SEMINAR 1: Misliti (film) politički

kuda.

WEIYTH SEMINAR 1: Misliti (film) politički: Umjetnost i aktivizam između reprezentacije i direktne akcije

[video projekcije i razgovor]

Pogon Jedinstvo (Mala dvorana)
Nedjelja, 26.09.2010., 19 h
U sklopu programa Operacije:grad
(www.operacijagrad.info)

urednica: Jelena Vesić
sudjeluju: Vladan Jeremić, Jelena Vesić i Dmitry Vilensky

WEIYTH seminari dio su projekta Where Everything Is Yet to Happen (Gdje se sve tek treba dogoditi), započetog međunarodnom izložbom Spaport 2009. godine u Banja Luci, BiH, u suradnji DeLVe-a i tima internacionalnih kustosa i umjetnika. Nastavak suradnje s timom ko-kustosa izložbe odvija se kroz seriju seminara, koji se usredotočuju na pojedinačne teme otvorene kroz prvu izložbu, među kojima su: ne-esencijalistički modeli mišljenja zajednice, etnopolitika, suučesništvo, suradnja, pripadanje, politike sjećanja, kulturalizacija politike, a kojima se nastoje artikulirati neka od ključnih pitanja post-traumatske i tranzicijske društveno-političke stvarnosti u regiji.

Seminar koji uređuje i vodi Jelena Vesić osmišljen je kao usporedna debata različitih umjetničko-aktivističkih strategija i praksi
politizacije umjetnosti. Prva je ona koja usvaja model "direktne akcije", kroz proizvodnju kontra-javnosti, dokumentarističke
strategije reprezentacije i participaciju u političkim pokretima. Druga je ona koja usvaja spekulativne i posredovane forme "političkog
pristupa umjetnosti" kroz kritički rad unutar jezika i sistema umjetnosti. Filmovi Belville grupe Biro Beograd i Partisan Songspiel grupe Chto Delat, koji će biti prikazani kao polazište ove debate, tematiziraju konkretnu situaciju gradske borbe, kapitalističkog prisvajanja prostora i fašizma svakodnevnog života.

U kontekstu projekta Operacija:grad, rasprava o "beogradskom slučaju" otvara se kao polazište za postavljanje istih pitanja o odnosu na umjetničke i aktivističke prakse u lokalnom kontekstu, prije svega imajući na umu inicijativu Pravo na grad.

Organizatori: DeLVe | Institut za trajanje, mjesto i varijable
www.delve.hr

kuda.produkcija