VIDEO DOKUMENT: Koje je mesto improvizovane i eksperimentalne muzike danas?, predavanje Ksenije Stevanović (Beograd)

FESTIVAL-U-OPOZICIJI

31. OKTOBAR – 02. NOVEMBAR 2019., Novi Sad

produkcija: kuda.org

 

Koje je mesto improvizovane i eksperimentalne muzike danas?

Predavanje Ksenije Stevanović (Beograd)

 

 

U proteklih 20 godina svet je prošao kroz ubrzani ciklus - od homeostaze razvijenog kapitalizma do krize tog istog sistema, koji izgleda kao da se raspada pred našim očima. Globalni politički narativ nije bez reperkusija na umetnost, pa i na muziku, koja takođe doživljava specifičnu i brzu promenu u gotovo svim svojim vidovima i žanrovskim smernicama - od problema produkcije i reprodukcije do statusa određenih muzičkih pravaca. No, na još specifičnijem nivou - unutar svakog od muzičkih žanrova dešavaju se potresi i promene, koje dovode u pitanje naše razumevanje muzičkih praski kao takvih. U domenu savremene i nove muzike, primećujemo jednu vrstu “neokonzervativnog” zaokreta gde pronalazimo povratak na obrasce koji su napušteni pre pedeset godina, u vreme uzmaha modernizma. Sve ovo pred nas stavljaju jednu vrstu potrebe da se ove promene istorijski sagledaju i kontekstualizuju, kako bi se dao smisao onome što vidimo kao živu muzičku praksu sada i ovde. Pitanja zbog čega i zašto postaju važna i bremenita. Na njih ćemo pokušati da damo odgovor.

 

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društvno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994.) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

Fotografija: Manja Holodkov