kuda.

Video "Catch us! if you can"

Naslov: Catch us! if you can, Only for public, not for personal use
Duration: 10 min
Format: DivX
Produkcija: kuda.org, Centar za nove medije, Novi Sad
Avgust 2003.

”Catch us! if you can” je video dokumentacija ulične akcije u Novom Sadu i saatoji se iz izjava i razgovora sa bivšim uličnim preprodavcima piratskih CD i DVD-a i sa građanima Novog Sada o novom zakonu koji krivično kažnjava svaki oblik piraterije. Početna tačka ulične akcije i intervjua sa bivšim preprodavcima je distribucija izvesne količine DivX-a, nove i pobiljšane verzije jednog od najprodavanijih i najskupljih filmova u tom periodu, "Catch me if you can" Stephena Spielberga. Film je "poboljšan" zajedno sa članovima kolektiva Critical Art Ensemble. Zajedničkim radom, DIVX film je ponovo editovan i proglašen novom i poboljšanom verzijom filma. Njegovo poboljšanje se sastoji od dodavanja novih titlova svaki put kada se u filmu pojavi uobičajena kopirajt rečenica: ovaj DVD je namenjen prikazivanju i svako javno prezentovanje je kažnjivo. Novi titlovi se pojavljuju da bi pokrenuli brojna pitanja vezana za kopirajt kao formu kulturnog imperijalizma. Neki od njih glase:

Zakoni o copyrightu uvećavaju cene filmova i do 1800%. Sav profit ide u Hollywood!

Copyright je kulturni imperijalizam!

U film "Uhvati me ako možeš" je uloženo 50 miliona dolara i do sada je zaradio 160 miliona dolara. Milioni se očekuju kada se film pojavi na videu i kablovskoj TV. Godišnji budžet grada Novog Sada je 106 miliona dolara.

Vi ste pod ekonomskim i kulturnim napadom. Prisvajanje digitalnih informacija je forma kulturne samoodbrane.

DVIX je stvoren za javnu upotrebu a ne za privatni interes!

Proizvodnja i distribucija digitalnih informacija ne treba biti centralno kontrolisana.

Pristup informacijama je uslov za demokratiju u svetu.

kuda.produkcija