TEHNOLOGIJE UMETNIČKOG STVARALAŠTVA 2022.

TEHNOLOGIJE UMETNIČKOG STVARALAŠTVA

2022

 

TEHNOLOGIJE UMETNIČKOG STVARALAŠTVA je program saradnje Centra_kuda.org i Srednje škole za dizajn Bogdan Šuput iz Novog Sada, kroz interaktivni rad sa domaćim i stranim umetnicima i predavačima. Program razvija vannastavne aktivnosti i zasnovan je na ideji proširene edukacije sa akcentom na eksperiment, istraživanje i kolektivni proces rada kao nadogradnja osnovnim programima obrazovanja.

U periodu od 2020 - 2022. godine u okviru programa je realizovan projekat Svet plastičnog otpada – serija radionica u saradnji sa umetničkom grupom MINIPOGON iz Beograda, kroz učenje o društvenom angažmanu, održivom dizajnu i razvoju svesti o ekološki odgovornom načinu rada, kroz umetnost.

MINIPOGON je eksperimentalna proizvodna jedinica posvećena razvoju dostupnih tehnologija i metodologija za preradu odbačenog plastičnog otpada kroz koju se testiraju alternativni oblici proizvodnje, kooperativni odnosi, samoupravljanje i razvija koncept pravičnosti sa ekonomskim uporištem. Reč je o poduhvatu koji podrazumeva intervenciju u polju rada (u kulturi), njegovu dekonstrukciju i novo stvaranje unutar marginalnog i odbačenog. Promovišući stav da otpad ne postoji MINIPOGON se kritički postavlja prema savremenoj hiperprodukciji i konzumerizmu i bira da radi sa marginalnim i odbačenim, kako u materijalnom tako i društvenom smislu. Otvarajući polje za razmatranje novih društvenih i ekonomskih vrednosti, MINIPOGON takođe pokušava da stvori mesto gde će osmišljavanje novih, ekonomski, etički i ekološki održljivijih i pravednijih proizvodnih odnosa biti praktično izvodljiva i moguća.

Kroz kombinovane radionice učenici Srednje škole za dizajn Bogdan Šuput su imali prilike da se upoznaju sa svim segmentima tehnološkog procesa prerade plastičnog otpada po principu rada DIY tehnologije razvijenoj od strane Precious Plastic. Ovo je obuhvatilo sakupljanje plastike, selekciju po tipovima 2 i 5, upoznavanje sa radom na DIY mašinama za obradu plastike, pripremu plastike za usitnjavanje, šredovanje, presovanje, ekstrudovanje uz upotrbu kalupa itd., Ovaj proces je fokusiran na osmišljavanje održivijeg dizajna proizvoda, uvažavajući čitav proces komunikacije, javne kampanje koji implicira jedan sasvim nov pristup radu, umetnosti, tehnologiji, društvenosti i dizajnu.

U okviru radionica tokom 2022. godine realizovane su i 4 rezidencije sa inostranim umetnicima.

Na rezidencijama Aleksandra Carića (Portugal), učenici su se upoznali sa dosadašnjim radom umetnika na različitim muzičkim projektima i zajedno sa njim su izrađivali ksilofone (plastikfone) kao muzičke instrumente od recikliranih plastičnih šipki napravljenih tokom radionica.

Na rezidencijama umetnice Natalie Divan (Natalie Deewan, Austrija), učenici su radili na izgradnji “statičke skulpture” kroz razvoj tema (religija, prava deteta…) na osnovu kojih su se dobili statistički podaci potrebni za realizaciju skulpture - abakus/računaljka, gde su se određene boje komada plastičnih šipki koje su izrađene na radionicama, predstavile kroz teme, tako da su rezultati na osnovu vizuelnog utiska bili vrlo lako čitljivi.

Ujedno, radionice su otvorile prostor da se sa učenicima pokrene novinarsko-literarna sekcija koju je vodila novinarka Branislava Opranović, a u okviru koje su učenici kroz pisanu reč i vlastiti izraz pratili proces rada na radionicama, širili te informacije ka lokalnoj zajednici i ka srednjoškolcima, objavljujući svoje članke na webu. web stranici i društvenim mrežama škole.

Radionice sa učenicima su realizovane u prostorijama škole i kuda.org tokom 2020-2022. godine, kao i na otvorenom prostoru na Štrandu i u Đul bašti na Detelinari koja je zaključena impro koncertom koji je kombinovao ozvučene mašine za reciklazu, instrumente izrađene od otpada i spontane glasovne intervencije. Završni javni događaj, izložba i razgovor svih uključenih u projekat, se održala u holu škole 08. novembra 2022. godine, kroz promociju i aktivno učešće učenika i nastavnika u ovom projektu.

U okviru projekta tokom 2021. i 2022. godine ralizovana je i serija od pet vebinara Umetnost u javnom prostoru kroz obuku svih učesnika u projektu, a u saradnji sa OPA Centrom iz Pitsburga, SAD (Office of Public Art, Pittsburgh, US) u koordinaciji sa Rachel Klipa, sa ciljem istraživanja i razmene iskustva o društveno angažovanim umetničkim projektima u zajednicama i razvoja vannastavnog programa.

Na vebinarima smo imali prilike da se upoznamo i sa radovima nekoliko američkih umetnika, a uz gostovanje multidisciplinarnog umetnika Džon Pena (John Pena) iz Vašington i Lindzi Šerlum (Lindsey Scherloum) iz Pensilvanije, uz prezentaciju projekta Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) Radna integracija umetnika u lokalnoj zajednici sa 3 umetnika i lokalnim saradnicima iz Stare Pazove.

 

Učesnici u projektu TEHNOLOGIJE UMETNIČKOG STVARALAŠTVA - Svet plastičnog otpada - Razvoj održivog dizajna: Promovisanje ekološke svesti kroz umetnost

Centar za nove medije kuda.org, Novi Sad sa saradnicama: Jovana Jocić pedagog i Branislava Opranović novinarka.

Đaci Srednje umetničke škole Bogdan Šuput, Novi Sad

Profesori Srednje umetničke škole Bogdan Šuput, Novi Sad: Siniša Štetin, Slađana Ekres, Dragan Vojvodić, Zsuzsana Talosz, Dragan Ilić, Dubravka Popov, Adreian Ujhazi

MINIPOGON, Beograd

Rejčel Klipa (Rachel Klipa) programska menadžerke Kancelarije za javnu umetnost (OPA), Pitsburg, Amerika

Natali Divan (Natalie Deewan), nezavisna angažovana umetnica, Beč, Austrija

Aleksandar Carić, eksperimentalni muzičar, Santa Maria da Feira, Portugal

 

***

Program Tehnologije umetničkog stvaralaštva se tokom 2021/2022 godine sprovodi uz podršku FfAI fondacije; Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada; Gradske uprave za sport i omladinu - Kancelarija za mlade; Međunarodnog fonda za pomoć (the International Relief Fund) organizacijama u kulturi i obrazovanju 2021. Nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, Goethe-Instituta i drugih: www.goethe.de/hilfsfonds; Public Affairs Office . U.S. Embassy Belgrade kroz aktivnosti Razvoj održivog dizajna: Promovisanje ekološke svesti kroz umetnost;