„Stambeno pitanje” udruženja Ko gradi grad

Ko gradi grad

23. februara 2018. godine uz list Danas izlašlo je „Stambeno pitanje”, specijalni dodatak udruženja Ko gradi grad.

Ovim izdanjem Udruženje "Ko gradi grad" želi da temu stanovanja pomeri sa pitanja kupovine kvadrata ili uređenja stana i otvori prostor da se o stanovanju govori i razmišlja celovito i na drugačiji način. Zato za „Stambeno pitanje”, osim novinara, pišu i govore stanari, podstanari, deložirani, aktivisti, budući zadrugari i posmatrači tržišta nekretnina.

Sa 72 odsto domaćinstava kojima je cena stanovanja težak teret za kućni budžet, Srbija je najnepristupačnije mesto za život u Evropi. Jedna stvar je jasna, dok stambeno pitanje ne pomerimo iz domena ličnog u polje zajedničkog – uključujući i odgovorne politike – teško će nam biti bolje, i pojedinačno i kao društvu.

Zamajac za te temeljne promene vidimo u grupama i pojedincima koji se već udružuju oko pitanja prava na stanovanje. I to kroz direktnu odbranu prava na krov nad glavom, protivljenje nepravičnim cenama komunalija i uzurpaciji javnih preduzeća radi partikularnih interesa, upuštanje u neizvesnost stambenog zadrugarstva kako bi ne samo sebi, već i drugima dali šansu da dođu do stana. U nekima od njih smo i sami aktivni. Verujemo da u ovim kolektivnim naporima leži i naša bolja budućnost.

Neke od tema u ovom izdanju:

Upravljanje i održavanje zgrada (str. 3)

Zgradu niko ne može da vodi kao neko ko u njoj živi i svaki dan boravi. Stanovi nisu puki izvor zarade.

Država u stambenom raskoraku (str. 4-5)

Novi Zakon o stanovanju je u delu stambene podrške prilično detaljan, ali zakon bez političke i finasijske podrške nema efekta. Sa državne strane ne postoji nikakav fond koji će finanisrati izgradnju novih stanova, a ceo sistem je građen na toj ideji.

Epidemija deložacija (str. 7)

Osećaj kada izvršitelj odlazi podvijenog repa zbog toga što na svoj konto nije utefterio još koju hiljadu evra, ili kada policija odbija poslušnost ne želeći da izbaci porodicu na ulicu – nešto je neprocenjivo.

Temelji za drugačiju stambenu budućnost (str. 14)

Vlasništvo nad privatnim stanom plasirano nam je kao san kojem treba da težimo. U situaciji u kojoj mnogi ne mogu ni da se kvalifikuju za bankarski kredit, očigledno je da postoji potreba za iznalaženjem rešenja van tog zadatog okvira.


 

Za „Stambeno pitanje” pišu i govore: Marko Aksentijević, Ana Džokić, Ljubinka Pejčić, Sanja Kljajić, Đorđe Mojović, Živorad Stanković, Mario Kvržić, Branislava Žarković, Jovan Ristić, Radomir Klasnić, Saša Perić, Ana Toader, Branka Havatmi, Julijana Terek, Združena akcija Krov nad glavom, Mladen Bogićević, Ivan Zlatić, Marc Neelen, Vuk Vuković, Saša Kostić, Aleksandar Macura, Iva Marković, Milovan Pavlović, Nebojša Milikić, Zorana Pavlović.

Uredništvo: Ko gradi grad

Dizajn: Katarina Popović

Lektura: Darko Čačić

 

Ove novine izašle su uz podršku Balkanskog fonda za umetnost i kulturu BAC, u okviru projekta „Which Common Ground for the Balkans”. BAC je podržan od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Evropske kulturne fondacije (ECF). Sadržaj i zaključci publikacije ne odražavaju nužno stavove Vlade Švajcarske i Evropske kulturne fondacije.

Specijalni dodatak uz dnevni list Danas „Stambeno pitanje”, možete preuzeti u PDF formatu ovde ili preko attachmenta koji se nalazi na ovoj stanici.

 

KO GRADI GRAD o KO GRADI GRAD:

Platformu KO GRADI GRAD pokrenuli smo 2010. godine, vođeni uverenjem da dijalog o željenom razvoju grada mora da uključi sve one koji čine taj grad. Utisak je bio, a takav je ostao do danas, da se urbanističke odluke, kako na nivou nekog lokalnog parka tako i po pitanjima važnim za sve građane, donose u sprezi (krupnog) kapitala i vlasti. Grad se razvija u skladu sa privatnim interesima malog broja pojedinaca, po netransparentnim procedurama, praćenim različitim kontravezama i, najvažnije, rutinskim ignorisanjem potreba i želja samih građana. Kulminacija ovog principa je projekat Beograd na vodi.

KO GRADI GRAD je krenuo kroz realizaciju Otvorenih razgovora 2010. i Susreta gradskih entuzijasta i majstora 2011, kada smo se upoznali sa aktivnostima brojnih grupa i pojedinaca iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije i regiona, angažovanih na artikulisanju pozicije i akcije građana ka (ne)željenom urbanom razvoju. Bilo direktnim akcijama na terenu ili kroz načelno suprotstavljanje volji i odlukama nadležnih organa, ove grupe su proizvele šansu i potrebu za detaljnijim upoznavanjem javnosti i aktivista sa pojedinim slučajevima ili fenomenima ovakvih praksi, koje se na primer zalažu za otvorenije i inkluzivnije urbanističke procedure ili javniji tretman javnih prostora. Na osnovu iskustava i prikupljenih informacija nastao je koncept radnih stolova koji su tokom 2012. godine dovodili aktere i publiku u nove situacije promišljanja i analize, planiranja i evaluacije. Radne stolove osmislili smo kao priliku za bolje razumevanje mehanizama i procedura koji oblikuju razvoj grada, ali i za ko-generisanje i raspodelu znanja, metoda i planova među samim inicijativama.

Krajem 2012. godine KO GRADI GRAD pokreće inicijativu PAMETNIJA ZGRADA, pionirski poduhvat iznalaženja načina pristupačne stanogradnje u Beogradu, koja bi bila dostupna velikom broju građana koji nemaju stan, niti ga mogu steći pri sadašnjim nametnutim tržišnim uslovima. Otpočeli smo pitanjem da li je moguće kroz zajednička ulaganja, ne samo novca, već i znanja i veština, izgraditi stanove koji bi koštali barem upola manje od onoga što nam nudi tržište. Zatim smo, kroz obnovu modela stambene zadruge, došli do pristupa zasnovanog na principima ekonomske solidarnosti i uradimo-zajedno metodama, materijalizovog u projektu Nova moba za ovo doba.

Organizovanjem skupa Tzv. STAMBENO PITANJE u oktobru 2015. ovu važnu temu želeli smo da zajednički vratimo u središte društvenog interesovanja i dogovora. Tokom 2016. KO GRADI GRAD se fokusirao na iznalaženje načina kolektivnog finansiranja stambene zajednice PAMETNIJA ZGRADA i nastavlja mobilisanje kolektivnog nezadovoljstva oko problema u stanovanju i potrebnih promena stambenih politika. Bavili smo se komentarima i predlozima izmena Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, i u decembru mesecu organizovali kamapanju Dobrodošli u stambeni pakao, koja ukazuje kako je preko 70% domaćinstava u Srbiji je veoma opterećeno troškovima stanovanja i postavlja pitanje: kako nam je postalo normalno da se pitanje da se pitanje krova nad glavom tretira kao pitanje privilegije i luksuza?

Trenutno radimo na pripremama za realizaciju pilot projekta PAMETNIJE ZGRADE.

KO GRADI GRAD pokrenuli su 2010. Marko Aksentijević, STEALTH.unlimited i Kulturni centar REX, uz podršku Fondacije Hajnrih Bel (Heinrich Böll) Srbija. Posle više od pet godina rada kao neformalna platforma, u januaru 2016. godine KO GRADI GRAD je registrovan kao udruženje građana. KGG su podržale i Holandska fondacije za kreativne industrije (2015/ 2016) i Evropska kulturna fondacija (ECF)(2016/2017).

Kontakt: [email protected]