NaslovSlobodan Šijan, Tomislav Gotovac - life as a film experiment
Publication TypeBook
Year of Publication2019
AuthorsŠijan, S
PublisherMultimedijalni institut mi2, Institut Tomislav Gotovac, Hrvatski filmski savez
CityZagreb
ISBN Number978-953-7372-33-0
ISBN978-953-59987-0-9
Abstract

Slobodan Šijan stvorio je knjigu o umetniku od umetnika, izdašno koristeći i mešajući lična sećanja, naraciju, svedočanstva i arhivski materijal. Izobilje vizuelnog materijala, kao i iznimno grafičko oblikovanje čine da se knjiga, rađena montažno-kolažnom logikom, čita kao film. Takav pristup rekonstrukcija je interakcije Toma Gotovca sa stvarnošću, filmom i umetnošću, umetnika koji je bio istovremno i lakmus i palimpsest jednog ubrzano menjajućeg vremena. Knjiga, stoga, funkcionira i kao lična kontekstualizacija burnog umetničkog razdoblja u Jugoslaviji, uključujući „crni talas“ i Nove tendencije u kojima je Gotovac bio aktivni sudionik.

URLhttps://www.mi2.hr/2018/10/english-tomislav-gotovac-life-as-a-film-experiment-new-york/
Original PublicationKino Tom – Antonio G. Lauer ili Tomislav Gotovac između Zagreba i Beograda