Residency u Novom Sadu - saradnja sa Akademie Schloss Solitude (2010-2014)

U periodu od 2010. do 2014. godine, saradnja kuda.org sa Akademie Schloss Solitude je funcionisala bilateralno. U Novom Sadu, u periodu od 3 meseca boravili su umetnici, arhitekte i filozofi, bivši rezidenti iz Solituda. Njihov boravak se realizovao u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine.

Bernhard Herbordt & Melanie Mohren, Nemačka
Bernhard Herbordt (*1978, Vurcberg) Melanie Mohren (*1979, Bon) diplomirali na Institutu primenjenih teatarskih studija pri Justus Liebig univerzitetu u Giessen-u 2005. Od tada zajedno rade na interdisciplinarnim teatarskim projektima, radijskim komadima, instalacijama i izložbama. Njihov rad je podržan i prikazan između ostalog i na sledećim institucijama i festivalima: Akademie Schloss Solitude Stuttgart, Berliner Zimmer -Context* 1 Hebbel am Ufer Berlin, cutting edge Festival Frankfurt, DeutschlandRadio Kultur, die Wuste lebt Festival Hamburg, Feuer&Flamme Festival Hamburg, Freischwimmer Festival, Forum Freies Theater Dusseldorf, Theaterhaus Gessnerallee Zurich, Hessischer Rundfunk, ITs Festival Amsterdam, Kampnagel Hamburg, Kunstlerhaus Mousonturm Frankfurt, PACT Zollverein Essen, Theater Bonn, Sophiensaele Berlin, Schauspiel Stuttgart, Westdeutscher Rundfunk, ZKM Karlsruhe.

U periodu od oktobra 2010. do januara 2011. godine, umetnici su boravili u Novom Sadu i realizovali su projekat: http://www.kuda.org/izlo-baarhiva-op-ti-vodi-kroz-bilo-ta-bilo-ko-posedu...

 

Lusiano Basauri i Dafne Berc su suosnivači organizacije za urbana istraživanja Analog, trenutno u Novom Sadu na tromesečnom stručnom boravku reazmene u okviru programa 'Artists-in-residency' u produkciji Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada. Počev od 2008. godine, Centar_kuda.org učestvuje u bilateralnom programu razmene umetnika/ca i istraživača, u trajanju od tri meseca u saradnji sa Akademie Schloss Solitude, Štutgart, http://www.akademie-solitude.de/. Program se realizuje u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine.

U okviru boravka u Novom Sadu, realizovali su projekat pod nayivom "Latentnost u gradu: Praznine u Novom Sadu" - Projekat istražuje prirodu i mogućnosti razvoja područja u tranziciji, polunapuštenom stanju i konsolidovanih područja neiskorišćenog potencijala te kako ona mogu pomoći definiciji i jačanju urbanih identiteta grada. Rezultat je istraživanja Luciana Basauri, Dafne Berc i Aleksandra Bede, razgovora s lokalnim stručnjacima i ljudima neposredno povezanim sa nekim od lokacija. Centar za nove medije_kuda.org odigrao je ključnu ulogu pri formulaciji teoretskog okvira. Hipoteza da se razvoj urbanosti Novog Sada krije u čuvanju ovih prostora od izgradnje pomera fokus ka zahvatima koji se tiču dostupnosti odabranih lokacija, povećanja njihovih urbanih kvaliteta i ustanovljavanja različitih praksi aktivnog korišćenja od strane što raznovrsnijih grupa građana, uz nužnu produktivnost gradske teritorije kao resursa.

 

Iva Marčetić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 2009. godine. Radila je u arhitektonskim biroima 3LHD (Zagreb) i de Architekten Cie (Amsterdam). Od 2008. članica je grupe arhitekata Pulska grupa sa kojom je 2009. organizovala kongres "Grad postkapitalizma" u Puli. Sa Pulskom grupom bila je deo tima koje je predstavljao Hrvatsku na Venecijanskom Bijenalu Arhitekture 2012. godine, sa temom „Neposredna demokracija zahtijeva neposredni prostor“.

Boravila je u kuda.org tokom 2013. godine i tom prilikom je održala predavanje-prezentaciju pod nazivom "Urbane geografije tranzicije": http://www.kuda.org/urbane-geografije-tranzicije-prezentacija-arhitektic...