Razgovor i zbornik tekstova: Na ruševinama kreativnog grada

  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org

Pozivamo vas na razgovor:
Na ruševinama kreativnog grada
Urbane regeneracije, umetnost, džentrifikacija, preuzimanje grada

U četvrtak, 7. juna 2012. godine, od 16-19h
Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Učesnici/e razgovora su:
Anthony Iles, ko-urednik časopisa Mute, London
Vida Knežević, članica Kontekst kolektiva, Beograd
Marko Miletić, član Kontekst kolektiva, Beograd
Lidija Radojević, magistrica antropologije, senatorka Delavsko-punkerske univerze, niža činovnica u javnom sektoru, Ljubljana
Marina Vishmidt, teoretičarka, London
Ana Vilenica, uz)bu))na))), Beograd – Pančevo
članovi/ce Centra_kuda.org, Novi Sad
i publika

Tema razgovora je savremeni grad kao paradigmatično mesto delovanja neoliberalnih kapitalističkih strategija, ali i mesto različitih praksi otpora, pokušaja preuzimanja grada i stvaranja društvenih alternativa. U situaciji aktuelnih borbi i kulturnih događaja vezanih za pitanje „javnog prostora“, kroz razgovor će se predstaviti povezanost generalnih trendova urbanog razvoja sa izvesnim setom lokalnih primera, van zadatih akademskim i aktivističkih okvira koji ograničavaju borbu na parametre održivosti i na „realne“ društvene procese, čime zapravo omogućuju njihovu reprodukciju.

Kada je savremeni grad u pitanju, procesi urbanih regeneracija predstavljaju glavni model sprovođenja agresivnih procesa neoliberalizma kao aktuelnog stadijuma kapitalističkog razvoja. Urbana regeneracija se predstavlja kao vizija reinvencije grada za budućnost, kojom se obećava dobrobit za sve, dok se konstantno potvrđuje njen neuspeh. Optimizam urbanih vizija koji se razvija u bliskoj vezi sa simboličkim kapitalom koji proizvode umetnost i kultura, materijalizovane u mašineriji kreativnih industrija, direktno je povezan sa nasiljem i revanšizmom prema svim onim stanovnicima grada koji ne odgovaraju merilima novog projekta savršenog sveta za savršene stanovnike. Fikcija kreativnog grada želi da prikrije vlastite ruševine, ruševine koje konstantno proizvodi u svojoj kreativnoj destrukciji.

Postavlja se pitanje da li je „kreativnost“ prihvatljiva samo kao roba, da ne bi postala kanal otpora, polaganja prava na grad i „preuzimanja grada“? Ono što se nazire kao potencijalni put jeste insistiranje na klasnoj kritici urbanizma, manje kroz iznošenje alternativnih planova, zahteva i agendi održivosti, a više kroz potenciranje povezanosti teorijske proizvodnje i političke militantnosti u budućem bavljenju gradom.

Razgovor je organizovan povodom objavljivanja zbornika tekstova pod nazivom „Na ruševinama kreativnog grada“, urednici: Ana Vilenica i kuda.org, dizajn: Demian Bern, izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, jun 2012. godine, ISBN 978-86-88567-03-9

Više podataka o zborniku i autorima tekstova, kao i pdf fajl knjige za slobodno preuzimanje možete pronaći na: http://www.kuda.org/na-ru-evinama-kreativnog-grada-zbornik-0

Zbornik tekstova sadrži eseje sledećih autora i autorki: Neil Smith, Alberto Toscano, David Harvey, Matteo Pasquinelly, Stevphen Shukaitis, Josephine Berry Slater & Anthony Iles, Lidija Radojević, Vida Knežević & Marko Miletić, Marina Vishmidt, uz uvodni tekst Ane Vilenice i kuda.org.

Razgovor će biti vođen na srpsko-hrvatskom jeziku, uz obezbeđen prevod sa i na engleski jezik.

Dodatni linkovi:
Informacije o zborniku i njegovo preuzimanje u .pdf formatu nalazi se na stranici:

Mute časopis, London: http://www.metamute.org/
Kontekst kolektiv, Beograd: http://kontekstprostor.wordpress.com/
uz)bu))na))), Beograd – Pančevo: http://www.uzbuna.org/yu
Lidija Radojević: http://www.uzbuna.org/yu/bio/lidija-radojevi%C4%87 i Delavsko-punkerska univerza: http://dpu.mirovni-institut.si/
Marina Vishmidt: http://www.enoughroomforspace.org/partner_pages/view/51 itd.

kuda.produkcija