radionica 02: Anty-anty Piracy kampanja sa Critical Art Ensemble

  • kuda.
  • kuda.

Članovi grupe Critical Art Ensemble, američkog kolektiva koji se bavi umetnošću, tehnologijom, radikalnom politikom i kritičkim teorijama, radili su sa mladim ljudima u Novom Sadu na vrlo specifičnoj temi novo-donešenog zakona protiv piraterije u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj zakon je izglasan 12. aprila, kao jedna od direktnih posledica vladine akcije nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Novi zakon o suzbijanju kriminala i terorizma je donešen, a piraterija je samim tim ušla u domen kriminalnih dela. Zakon protiv piraterije se aktivno sprovodi i veoma je surov: osoba može otići u zatvor na 5 do 8 godina za kopiranje, redistribuiranje i neautorizovano javno prikazivanje filma, muzičkog CD-a ili kopjuterskog softvera. Na hiljade CD prodavnica su ovim aktom zatvorene, ulični dileri piratskih CD-a ne mogu više da prodaju CD-e, dok su neki ljudi otišli u zatvor zbog ove ilegalne radnje. zabrana prodaje i redistribucije muzičkih, filmskih i kompjuterskih CD-a je u velikoj meri uskratila ljudima u Srbiji dolazak do različitih izvora informacija, samim tim, uskraćena je mogućnost dugoročnog kulturnog razvoja. Na neki način, kroz ne tako vidljive kanale, piratska industrija i dalje postoji na ovim prostorima. Bilo bi od izuzetnog značaja kada bi postojanje piraterije u Srbiji bilo direktna posledica kolektivne svesti društva o značaju kopilefta (copyleft) i ideje deljenja informacija. Na žalost, navika piraterije u Srbiji je jedino direktna posledica kolektivnog siromaštva. Negde između vladine potrebe za brzim, vidljivim političkim poenima i adaptacije standardima i regulativama zapadnih tržišta, srpski zakon protiv piraterije egzistira kao neadekvatan i preuranjen korak koji u velikoj meri šteti već siromašnoj distribuciji informacija.

Objekat radionice je bio jedan od blokbaster, holivudskih filmova u tom periodu, film "Uhvati me ako možeš" Stivena Spilberga. Zajedničkim radom, DIVX film je ponovo editovan i proglašen novom i poboljšanom verzijom filma. Njegovo poboljšanje se sastoji od dodavanja novih titlova svaki put kada se u filmu pojavi uobičajena kopirajt rečenica: ovaj DVD je namenjen prikazivanju i svako javno prezentovanje je kažnjivo. Novi titlovi se pojavljuju da bi pokrenuli brojna pitanja vezana za kopirajt kao formu kulturnog imperijalizma. Neki od njih glase:

Zakoni o copyrightu uvećavaju cene filmova i do 1800%. Sav profit ide u Hollywood!

Copyright je kulturni imperijalizam!

U film "Uhvati me ako možeš" je uloženo 50 miliona dolara i do sada je zaradio 160 miliona dolara. Milioni se očekuju kada se film pojavi na videu i kablovskoj TV. Godišnji budžet grada Novog Sada je 106 miliona dolara.

Vi ste pod ekonomskim i kulturnim napadom. Prisvajanje digitalnih informacija je forma kulturne samoodbrane.

DVIX je stvoren za javnu upotrebu a ne za privatni interes!

Proizvodnja i distribucija digitalnih informacija ne treba biti centralno kontrolisana.

Pristup informacijama je uslov za demokratiju u svetu.

Critical Art Ensemble: www.critical-art.net

kuda.produkcija