Prva redovna Skupština NKSS u Zaječaru

kuda.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) održaće 2. i 3. jula u Zaječaru prvu redovnu Skupštinu, kojom nastavlja okupljanje udruženja građana, neformalnih grupa, inicijativa i pojedinaca/ki, koji deluju na vaniinstitucionalnoj sceni u kulturi Srbije, a razmotriće i buduće aktivnosti, uključujući projekte programske razmene.

Skupštinu će svečano otvoriti 2. jula u 12 sati u Omladinskom centru Zaječar predsednica Upravnog odbora Asocijacije NKSS Darka Radosavljević, državna sekretarka Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo Srbije Snežana Stojanović-Plavšić i predstavnik opštine Zaječar.

NKSS je, nakon osnivačke Skupštine u u maju Beogradu, nedavno i formalno registrovana kao nevladino i neprofitno udruženje koje okuplja udruženja građana, neformalne grupe, inicijative i pojedince/ke, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti umetnosti, kulture i kulturne politike.

Očekuje se da će NKSS, nakon Skupštine u Zaječaru, imati oko 20 članova više, odnosno ukupno oko 50 članova. Od toga je dvadesetak iz Beograda, oko 15 je iz gradova u Vojvodini, a ostali su iz drugih mesta širom Srbije.

NKSS i dalje ostaje otvorena za primanje novih članova radi ostvarivanja svojih ciljeva, koji podrazumevaju razvoj inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije, uticaj na formulisanje i sprovođenje kulturne politike u Srbiji na svim nivoima, kao i na formulisanje i sprovođenje drugih javnih politika koje su s njom u vezi.

Među ciljevima NKSS je i razvoj međunarodne kulturne saradnje, a posebno kulturne saradnje u regionu jugoistočne Evrope, te razvoj međusektorske saradnje u oblasti kulture u Srbiji, posebno razvoj novih modela organizacije i partnerstva civilnog i javnog sektora.

NKSS će raditi i na unapređenju decentralizacija kulture u Srbiji, razvoju interkulturnog dijaloga i negovanju kulturne raznolikosti, jačanju kapaciteta aktera nezavisne kulturne scene, širenju i unapređivanju edukacije u oblasti kulture, unapređenju stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, prepoznavanju kulture jednakosti i različitosti i stvaranju poštovanja prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu, kao i na strateškom promišljanju i stalnoj aktuelizaciji osnovnih načela nezavisnog organizovanja i delovanja na kulturnoj sceni u odnosu na prethodni sadašnji i budući društveno-politički kontekst.

S obzirom da je među ključnim aktivnostima NKSS programsko povezivanje i saradnja nezavisnih i neprofitnih inicijativa, već tokom leta biće održane tri manifestacije zasnovane na programskoj razmeni - Letnji festival u Kruševcu, u organizaciji Centra mladih/Asocijacije mladih, festival Zalet u Zaječaru, u organizaciji Pokreta alternativne kulture Zalet, te festival Bez izlaza u Zrenjaninu, u organizaciji Klupčeta.

Na javne konkurse NKSS za učešće na tim festivalima, koje je podržao Fond za otvoreno društvo, mogli su da se prijave do 27. juna svi zainteresovani.

Takođe, u Beogradu će na jesen biti održana Nedelja nezavisne kulture, festival koji će na više lokacija širom grada organizovati Remont - Nezavisna umetnička asocijacija, Zemunski mali umetnički centar - ZMUC, Liceulice, SEEcult.org i Dah teatar, uz podršku Agencije za evropske intergracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda.

Formiranje NKSS započeto je nacionalnom konferencijom u Zrenjaninu početkom ove godine, nakon koje je potpisan i Protokol o saradnji sa Ministarstvom kulture, a tehnički je okončano osnivačkom Skupštinom 22. maja u Beogradu i registracijom pri Agenciji za registre.

Osnivači NKSS su: Centar za empirijske studije kulture (Niš), Remont - Nezavisna umetnička asocijacija (Beograd), Teatar Mimart (Beograd), Stanica - Servis za savremeni ples (Beograd), Bazaart (Beograd), Centar za razvoj civilnih resursa (Niš), Umetnicka grupa Hop.La! (Beograd), Udruženje građana Osveženje (Pirot), Liceulice (Beograd), Udruženje građana MillenniuM (Kragujevac), Kolektiv - nezavisna umetnička asocijacija (Šabac), UG Novi optimizam (Zrenjanin), Kulturni front (Beograd), SEEcult.org (Beograd), Pokret alternativne kulture Zalet (Zaječar), Asocijacija mladih (Kruševac), Kalos centar (Beograd), ZMUC (Beograd), Dobrica Veselinović (Beograd), Danijela Jelisavac (Zrenjanin), Vladimir Burković (Kragujevac), UA - Umetnička asocijacija Zrenjanin (Zrenjanin), Marina Lauš (Novi Sad), Mina Sablić (Beograd), Dah teatar (Beograd), Udruženje građana Kiosk (Beograd), Generator (Vranje) i Kulturni centar Reks/Fond B92 (Beograd).

kuda.produkcija