Promocija umetnosti i NVO sektora na Internetu, Dragan Varagić (2002)

Biography: 

Dragan Varagić je konsultant iz oblasti primene Interneta za unapređenje prodaje i celokupnog poslovanja firmi. Autor je i vlasnik najstarijeg domaćeg email časopisa "Pretraga i prezentovanje" i pratećeg sajta na adresi www.pretraga.co.yu. Od 1997. aktivno se bavi Internet edukacijom putem sajta i email časopisa, kao i putem predavanja, seminara, obuka u referentnim institucijama u zemlji. Vlasnik je Internet marketing agencije "p2 internet". Autor je knjige "Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga".

Dragan Varagić, Novi Sad
Summary: 

Dragan Varagić je preko različitih primera predstavio svoj koncept promovisanja i prezentiranja tzv. neprofitnog ili malo profitnog sadržaja, pod kojima Varagić podrazumeva 'alternativnu umetnost' i alternativne' nevladine organizacije. Varagić naglašava da je Internet prvenstveno komunikacioni medij i da u tom komunikativnom aspektu mora biti prisutna sistematičnost i poznavanje potencijalnih korisnika. Kao nekom ko je uže specijalizovan za Internet marketing, Varagić ukazuje na nekoliko ključnih elemenata koji su bitni za promociju: definisan budžet, pronalaženje ciljne grupe i jasna poruka. http://www.pretraga.co.yu/