Promocija publikacija "Kroz tranziciju: Prilozi teoriji privatizacije" i ''Deindustrijalizacija i radnički otpor''

  • kuda.
  • kuda.

Ponedeljak, 30. Maj 2011 - 19:00 - 23:00
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
Ulaz: Slobodan

Na promociji će govoriti:
Željko Popović, Alternativna kulturna organizacija,
Željko Klarić, Alternativna kulturna organizacija, i
Ivan Zlatić, Pokret za slobodu
Milenko Srećković, Pokret za slobodu

"Kroz tranziciju: Prilozi teoriji privatizacije", AKO, 2011.

Tranzicija u bivšim socijalističkim zemljama predstavlja jednu od često pretresanih tema, kako u akademskim krugovima, tako i u javnom i medijskom diskursu. Za razliku od tranzicije, privatizacija kao značajna društveno-ekonomska pojava još uvek nije dobila vidno mesto u naučnim istraživanjima.

Takvo nesređeno i žalosno stanje u informisanju i proučavanju privatizacije predstavljalo je jedan od osnovnih motiva za pokretanje i afirmisanje jednog drugačijeg i radikalnijeg pristupa procesima privatizacije koji bi bili kritički razmatrani sa marksističkih pozicija. Takvim pristupom problematici privatizacije i liberalizmu u "tranzicionim društvima" odlikuju se svi tekstovi u ovom zborniku, koji se mogu podeliti na dve relativno samostalne celine. Prvu celinu čine tekstovi koji se bave teorijskom kritikom neoliberalne ideologije koja dominira u postsocijalističkim društvima. Druga celina se odnosi na tekstove koji u fokusu istraživanja imaju procese privatizacije i njene devastirajuće efekte.

Radovi u ovom zborniku predstavljaju i podstrek i rukovodstvo za političku akciju, čineći svojevrsni poziv na otpor privatizaciji i društvenim snagama koje čine nosioce i apologete kapitalističkog sistema klasnog izrabljivanja.

Publikaciju možete preuzeti preko linka:
http://csi-platforma.org/node/24

''Deindustrijalizacija i radnički otpor''

U knjizi ''Deindustrijalizacija i radnički otpor'', izabrani su članci, saopštenja, dokumenta i intervjui koji predstavljaju iskustvo Pokreta za slobodu sa radničkim otporom deindustrijalizaciji Srbije.
Radi se o iskustvu solidarne saradnje i podrške onima koji su se odlučili na otpor, manje o našem tragu u štrajkovima i protestima, više o njihovom mestu u nama.

Pokret za slobodu se početkom 2007. godine uključio u radničke proteste i inicijative sa idejom da će ih najcelishodnije podržati pokretanjem nezavisnog medija. Tako je od 2007. do 2009. godine izdavano balkansko izdanje Z magazina, koje je izlazilo na kioscima, da bi se tokom 2008. godine pokrenuo i bilten Glas radnika, koji je besplatno deljen među radnicima, nastojeći da uspostavi i unapredi interno informisanje u uslovima potpune medijske blokade prema dramama koje su se svakodnevno odvijale sa one strane fabričkih kapija širom Srbije. Čitav ovaj period je pre svega obeležila saradnja sa radničkim grupama zrenjaninskih preduzeća Jugoremedija, Šinvoz i BEK, okupljenih od decembra 2007. godine oko lokalne političke organizacije Ravnopravnost.

Više o knjizi:

http://pokret.net/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articl...

kuda.produkcija