Promocija novog proširenog izdanja ”Mixed Media” Bore Ćosića

  • kuda.

Promocija novog proširenog izdanja ”Mixed Media” Bore Ćosića

Četvrtak, 16. decembar 2010. u 19 časova

Sala na I spratu Doma omladine Beograda

 

Na promociji učestvuju:

Zoran Pantelić (KUDA.ORG)

Dragan Protić (ŠKART)

Vladimir Arsenijević (VBZ)

Nenad Daković (DOB)

i autor Bora Ćosić, putem video linka

 

40 godina od prvog izdanja knjige Bore Ćosića MIXED MEDIA, koju je dizajnirao Branko Vučićević, ova knjiga je postala svojevrsni dokument jednog perioda istorije umetnosti i danas doživljava svoje novo, prošireno izdanje.

Novo izdanje Mixed Media je inicirano i producirano od strane Centra kuda.org i objavljeno je 2010. godine u saradnji sa VBZ-a iz Beograda. Sa preko četiristotine stranica teksta uz dizajn grupe Škart koji stupa u direktnu vezu sa Vučićevićevim grafičkim rešenjima iz prve verzije Mixed Media iz 1970, ova knjiga se može smatrati i eksperimentom u dekonstrukciji tradicionalne strukture knjige i uvreženih kanona u uređivanju štampanih materijala - u vizuelnom i tekstualnom smislu.

Knjiga je kreirana po principu mixed-medie, kao vanredan primer kolažirane strukture vizuelnog i pisanog materijala: eseja, reprodukcija, citata, isečaka iz novina, fotokopija, itd. koje na višeslojan način povezuju istoriju umetnosti XX veka, konceptualnu umetnost, filmsku teoriju, filozofiju, društvenu kritiku i sociološka istraživanja, kreirajući specifičan index/enciklopediju pojmova.

 

Iz uvodnog teksta proširenog izdanja:

...MIXED MEDIA se, između ostalog, osvrće na umetničke prakse u tom trenutku, na internacionalni neo-avangardni pokret 1960-ih godina (i kasnije), o pokretima i praksama kao što su Fluxus, neo-dada, neo-konstruktivizam, vizuelna poezija, kasnije konceptualna umetnost, itd. koji kao glavno svojstvo imaju princip “mixed-medie”... ... Mada neupućenima može izgledati kao zagonetan izuzetak, prva Mixed Media je samo detalj u slici perioda uoči i posle zloglasne 1968. godine (filmovi, pozorišne predstave, izložbe, štampane stvari...). I uklapa se u tradiciju što ide od dadaističkih časopisa Dragana Aleksića (uostalom preštampanih u Roku), preko Marka Ristića-designera...Bojana Stupice-designera (vidi Đilas: Legenda o Njegošu, Kultura, Beograd 1952), Gorgone i grupe Oho, itd... (neimenovani izvor, Bora Ćosić, kuda.org; mix. V. Arsenijević)

Autor knjige MIXED MEDIA, Bora Ćosić je istaknuti esejista i teoretičar. Rođen je u Zagrebu, 1932. godine. Apsolvirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i sarađivao je u brojnim listovima i književnim časopisima. Danas živi i radi u Berlinu. Na književnoj sceni je prisutan od početka 1960-ih godina kada izlaze njegove prve knjige eseja i romani. Ćosić je naslednik srednjoevropske prozne tradicije intelektualnog esejizma, kao i jedan od intelektualaca koji se bavi pitanjima jugoslavenstva, s mešavinom elegičnosti i mučnoga propitivanja nakon njenog raspada.

Novo izdanje Mixed Media je objavljeno kao doprinos dugoročnom programu kuda.org “Trajni čas umetnosti” koji daje kontekstualni uvid u istorijske progresivne i angažovane umetničke prakse u Novom Sadu i ukazuje na kompleksno društveno i političko okruženje koje je značajno određivalo ove prakse, gde se pre svega misli na glavne ekonomske i političke preokrete u tadašnjoj Jugoslaviji.

Mixed Media - pogovor Vladimira Arsenijevića možete preuzeti na ovom linku.

 

Knjiga će biti dostupna na Sajmu knjiga u Beogradu u areni Hale 1, na štandu VBZ-a.

Podaci o knjizi:

Biblioteka POSEBNA IZDANJA Bora Ćosić MIXED MEDIA

Izdavač: VBZ d.o.o., BEOGRAD Antifašističke borbe 35/5, Beograd tel/fax: +381 11 3119 857 e-mail: [email protected]

Suizdavači:

Zavod za kulturu Vojvodine Vojvode Putnika 2, Novi Sad tel/fax: +381 21 4754-128, 4754-14 e-mail: [email protected]

Centar za nove medije_kuda.org Braće Mogin 2, Novi Sad tel/fax: +381 21 512 227 e-mail: [email protected]

Za izdavača: Mile Tomić, Boško Zatezalo

Urednik: Vladimir Arsenijević

Lektura i korektura: Gordana Stojšin

Dizajn: ŠKART

Štampa: Štamparija Stojkov, Novi Sad

 

copyright za štampano izdanje © 2010. Bora Ćosić All rights reserved.

copyright © 2010. za srpsko, hrvatsko i bosansko izdanje VBZ d.o.o., BEOGRAD

Ovo delo je licencirano pod uslovima: Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licence. Tekst licence (sadržaja ugovora u celini) nalazi se na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/rs/