Projekat "Mapiranje desnog ekstremizma"

Projekat "Mapiranje desnog ekstremizma" ima za cilj da afirmiše pripadnike mlađe generacije u borbi protiv nacionalizma, ksenofobije i unifikacije mišljenja. Aktivnost projekta direktno naglašava problem netolerancije u okviru zajednice, stvarajući neophodne uslove za otvoreni dijalog i međusobnu kulturnu i međuetničku komunikaciju. Projekat je, između ostalog, usmeren ka mlađoj populaciji koja je odrasla tokom devedesetih godina prošlog veka, u doba ratova i geneze netolerancije, mržnje i nasilja u zemlji. Veliki broj pripadnika studentske populacije studira bez osnovnih uslova za mobilnost, posetu internacionalnim univerzitetima i istraživačkim centrima, što bitno doprinosi formiranju okruženja zatvorenosti i ksenofobije. Takođe, humanističke katedre na univerzitetima u našoj zemlji su, u većini slučajeva, mesto formiranja retrogradnih i ekstremno desno orijentisanih studentskih i omladinskih organizacija. To su činjenice koje doprinose stvaranju distance prema postojanju drugih religioznih, etničkih i nacionalnih grupa. Navedeni problemi predstavljaju osnovne pokretače za pridobijanje pripadnika mlađe populacije ka društvenom angažmanu, pri sagledavanju i izražavanju sopstvenih problema i stavova. Ciljevi ovog projekta su: - omogućiti mlađoj populaciji slobodu izražavanja sopstvenih potreba, problema i mišljenja o društvenoj stvarnosti u Srbiji. - ustanoviti modele kojima se na uspešan način kritikuju problemi nacionalizma, konflikata, netolerancije i zatvorenosti društva, promovišući vrednosti kulturne različitosti, jednakosti i slobode izražavanja. - podsticanje diskusije i dijaloga između pripadnika različitih kulturnih i etničkih zajednica i stimulacija njihove međusobne komunikacije. - kreiranje otvorene platforme za društveno eksperimentisanje koje povećava slobodu uključenja aktera iz različitih sredina, obezbeđujući model neometane međusobne komunikacije. Srbija i Crna Gora je jedna od retkih evropskih zemalja koja nema izgrađenu politiku za mlade, kao ni zvanični Omladinski savet (Youth Council). U istraživanju "Where is (missing) Youth Policy in Serbia?" sprovedenom 2004. godine ispitane su potrebe mladih u Srbiji, među kojim se izdvajaju: neformalno, alternativno obrazovanje, veća participacija u društvenim procesima, usvajanje budžeta za omladinske projekte, mogućnost mobilnosti – putovanja i omladinskih razmena, itd. Kompleksna struktura projekta "Mapiranje desnog ekstremizma" se obraća većem delu navedenih potreba mladih ljudi u Srbiji. Kroz program razmene sa internacionalnim organizacijama, zatim neformalni letnji univerzitet i umetničku produkciju afirmiše se društvena aktivnost mladih u lokalnim sredinama. Prva u seriji radionica u okviru projekta "Mapiranje desnog ekstremizma" je održana u avgustu 2004. godine u Novom Sadu, u organizaciji kuda.org i D-A-S-H evropske mreže. Radionica i zajednička akcija „Demokratske omladine Brandenburga“ i mladih iz Novog Sada, pokazala je sa kojim problemima se suočavaju mladi iz bivše socijalističke Istočne Nemačke i bivše socijalističke Jugoslavije, razmatrajući probleme rastućeg nacionalizma u lokalnim sredinama. Pored trodnevne radionice, organizovana su prateća dešavanja: ulična akcija na Trgu Slobode u Novom Sadu, uz deljenje letaka i direktnu komunikaciju sa građanima; projekcija filmova i javna debata u Studentskom kulturnom centru Novi Sad. Cilj ovog susreta bilo je međusobno upoznavanje i povezivanje mladih, inicijativa i individualaca, koji su već aktivni u lokalnim sredinama.