Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded (2015-2017)

Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded

Organizacije u projektu:
Multimedijalni institut mi2 (Hrvatska) - aplikant
Centar za nove medije_kuda.org (Srbija)
Berliner Gazette (Nemačka)
Kontrapunkt (Makedonija)
Kulturtreger/Booksa (Hrvatska)

Projekat „Proširena estetska edukacija“ predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje između pet organizacija: Centar za nove medije_kuda.org (Srbija), Multimedijalni institut (Hrvatska),Berliner Gazette (Nemačka), Kontrapunkt (Makedonija) i Kulturtreger/Booksa (Hrvatska), uz pridruženog člana – organizaciju MayDay Rooms (Velika Britanija). Projekat je iniciran 2012. godine, a njegovo pokretanje je bilo podržano programom Cultura 2007-2013 Evropske komisije, za period 2012-2014. godina.

Tekući projekat Proširena estetska edukacija / Aesthetic Education Expanded podržan je programom Kreativna Evropa Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije.

Projekat se zasniva na saradnji i bogatom iskustvu organizacija-projektnih partnera kada su u pitanju oblasti umetničke produkcije, kritičke teorije, digitalne kulture i kreativne edukacije i situira se na granici između estetike i edukacije. Njegov inovativni karakter leži u povezivanju različitih kulturnih i umetničkih konteksta i različitih praksi, rezultirajući intenzivnim istraživanjem modela za kritičku edukaciju u umetnosti i kulturi. Projekat je usmeren na angažovanje i pokretanje neposrednog organizaciono-institucionalnog okruženja svake partnerske organizacije, i na odvajanje naših praksi od procesa komunikacije i puke razmene informacija, da bi se produbio već kreiran ambijent saradnje i razmene znanja i veština u pravcu uspostavljanja novih oblika saradnje i produkcije, te u pravcu izumevanja jezika i institucija (saradnje), u cilju razvoja budućih institucionalnih i organizacionih partnerstava.

Polazeći od prosvetiteljskog koncepta estetske edukacije, projekat istražuje oblike inicijacije u iskustvo i praksu umetnosti koja zadržava sopstvenu autonomiju, kao i njene emancipacijske dimenzije bez upadanja u dihotomije komercijalizacije umetnosti ili pak njenog svođenja na socijalnu uslugu. Upravo je estetska edukacija ta koja razume umetnost i kulturu koje se istovremeno nalaze na distanci od i u dijalogu sa ostalim sferama društva. Projekat upravo za cilj ima uspostavljanje takvog odnosa prema umetnosti i kulturi, kroz proizvodnju umetničkih dela, kroz kulturne događaje i edukativne programe u Novom Sadu, Zagrebu, Skoplju, Berlinu i Londonu, kroz četiri tematske celine:

* Drugačija estetska edukacija: istraživanje novih oblika umetničke edukacije;
* Politike prošlosti, politike budućnosti: istraživanje emancipacijskih praksi u savremenoj kulturi;
* Poetika: refleksije o autonomiji umetnosti, proizvodnji i predstavljanju umetničkih radova;
* Proširivanje iskustava: testiranje formata razvoja publike i participacije.

Tematske celine su razvijeni tako da odgovaraju potrebama i interesima ciljnih grupa:
1) mladi, studenti i edukatori
2) aktivisti, novinari, hakeri, kreativci
3) umetnici i teoretičari
4) lokalne zajednice i online zajednice

Da bi se ovakav poduhvat realizovao, projekat kombinuje različite kulturne formate – javne događaje i produkciju, potencirajući njihovu kritičku i inovativnu dimenziju: konferencije, radionice, eksperimentalne edukativno-estetske programe, residency-je za umetnike i teoretičare umetnosti, javne diskusije, eksperimentalne festivale, publikacije, muzičke eksperimente (kao participativna umetnička dela), književna dela, zajednički web site projekta i eksperimentalne arhive – i sadržinske ko-produkcije, u neprestanom insistiranju na angažovanju aktera iz lokalnog organizaciono-institucionalnih okruženja (organizacija sa nezavisne scene, javnih institucija, medija), kao saradnika, učesnika, publike i kanala diseminacije rezultata preduzetih aktivnosti.

Aktivnosti i rezultati celokupnog projekta obuhvataju:
3 konferencije; 18 edukativnih radionica; 5 diskusija/predavanja za srednjoškolce; 23 javna razgovora; 4 residency programa; 11 knjiga; 92 teksta (48 književna teksta + 44 teorijska teksta); 12 intervjua; 32 radio & TV emitovanja; 1 festival; 4 javna čitanja; 2 koncerta; 3 partnerska sastanka; online foto, audio i video arhiva.

Kuda.org aktivno učestvuje u osmišljavanju i razvijanju projekta, posebno u segmentima umetničke produkcije i njenog odnosa sa publikom. Takođe je zadužen za sprovođenje lokalnih aktivnosti u Srbiji :
* Countering Education Program (Alternativni edukativni program)
* Archive as an Organisation Program (Arhiva kao umetnička organizacija)
* Festival 'Art and Politics of Imporovisation' (Festival „Umetnost i politika improvizacije“)
* De-localization of Audience (De-lokalizacija umetničke publike)

Projekat podržavaju: