Prezentacija "Interspace Media Art Centar", Galina Dimitrova (2001)

Biography: 

Galina Dimitrova je diplomirala i magistrirala teoriju i istoriju umetnosti na Akademiji umetnosti u Sofiji, Bugarska. Od septembra 1999. radi kao kurator i koordinator za projekte u Interspace media art centru. Takođe je i urednik cult.bg - servera za umetnost i kulturu.

Galina Dimitrova, Sofija
Summary: 

Galina Dimitrova, kurator i organizator u Interspace centru je predstavila primere savremene bugarske umetnosti. Prikazani su radovi mladih bugarskih autora (Krassimir Terziev, Petko Dourmana, Nikolay Chakarov, Maria Berova i dr.) koji uključuju digitalni video, multimedijalne instalacije i net.art. Radovi su nastali u produkciji Interspace media arts centra iz Sofije. Interspace centar za nove medije, osnovan je 1998. kao neprofitna organizacija s ciljem da promoviše i razvija umetničku produkciju koja je bazirana na spoju umetnosti i tehnologije (video arta, multimedijalnih instalacija, net arta i elektronskog zvuka). Osnovni cilj Interspace media arts centra je da razvije mrežu medijskih umetnika u Bugarskoj i omogući njihovu saradnju na međunarodnom nivou. http://www.i-space.org/