Prezentacija festivala "transmediale 03", Andreas Broeckmann (2002)

Biography: 

Andreas Broeckmann je umetnički direktor transmediale festivala - međunarodnog festivala medijske umetnosti u Berlinu. Broeckmann je studirao istoriju umetnosti, sociologiju; radio je kao urednik programa u V2_organizaciji u Roterdamu, Institutu za nestabilne medije (Institute for Unstable Media); od 1995. do 2000. Član je asocijacije Mikro iz Berlina, kao i mreže European Cultural Backbone, mreže medijskih centara. http://www.v2.nl/abroeck

Andreas Broeckmann, Berlin
Summary: 

Andreas Broeckmann je tokom predavanja prikazao radove koji su bili predstavljeni na dosadašnjim festivalima transmediale i neke koji će biti u selekciji transmediale.03 koji se održava od 01. - 05. februara u Berlinu. Transmediale festival se tokom proteklih godina (festival postoji od 1986) uspostavio kao festival koji je u istom rangu sa mainstream festivalima kao što su Ars Electronica ili DEAF (Dutch Electronic Art Festival) otvarajući se više ka marginalnijim pojavama u svetu elektronske umetnosti i novih medija. Festival ima tri kategorije radova: interakcija, slika i softver, a pored takmičarskog dela, ima i različite prateće programe (media lounge, koncerti). Broeckmann je posebno istakao poziciju softvera kao kulturnog artefakta informatičkog doba, tj činjenicu da umetnici koriste softvere, razvijaju nove, sami ili u saradnji sa programerima. Od konkretnih umetničkih radova, Andreas Broeckmann je pored ostalih prikazao radove Margarethe Jahrman, Laurenta Vicentea, zatim projekat koji će biti na transmediale .03, 'They rule' Josha Ona (www.theyrule.net), flash animaciju koja je bila prikazana i na ovogodišnjem festivalu Ars Electronica 2002, i koja na intuitivan način otkriva funkcionisanje najvećih američkih korporacija na osnovu ličnih veza (ko sedi u kojim upravnim odborima i u koliko u isto vreme). http://www.transmediale.de