Predavanje i projekcija:“Između snova”, o globalizaciji i društvenim pokretima, Marcelo Expósito

kuda.

Tokom prezentacije, Marcelo Expósito će raspravljati i prikazati delove dva video rada iz serije “Entre sueños” (Između snova), serije video radova posvećene istraživanju novih društvenih pokreta u gradovima od 1990-ih godina, prikazanih na pozadini današnjih urbanih transformacija i uspona globalnog pokreta.

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21, Beograd
subota, 17.06.2006. u 19:00h

Muzej savremene umetnosti Novi Sad
Kino sala, Dunavska 37
ponedeljak, 19.06.2006. u 19:00h

Galerija NOVA
Teslina 7, Zagreb
utorak, 20.06.2006. u 18:00h

MOLEKULA (Drugo more)
Ivana Zajca 20/2, Rijeka
petak, 23.06.2006. u 20:00h

Prvi deo, “Prvi maj (gradska tvornica)” (60 min, 2004.) istražuje istorijske odnose između grada i industrijskog kapitalizma, kao i uticaj, na primeru Fiata-Torino, trenutnih promena u radu i proizvodnji na grad i njegove oblike života. Italijanska grupa “Chainservers” služi kao protiv-model za proizvodnju alata za organizaciju rada i modela gradskog življenja koji se suprotstavljaju dinamici privatizacije, potrošnje, eksploatacije i loših uslova rada.
Drugi video iz serije, “Radikalna imaginacija (Karneval otpora)” (60 min, 2004.), predlaže povratak izvorima novije karnevalizacije oblika protesta, na primeru protesta “Global Action Day Against Capital J-18”, kada je karneval hiljade ljudi, koji je orkestrirao “Reclaim the Streets”, 18. jula 1999. doveo do okupacije i paralize City-ja, londonskog financijskog središta.

Marcelo Expósito (r. 1966.) umetnik je i ko-urednik časopisa Brumaria (www.brumaria.net) i transversal (www.transform.eipcp/transversal). Uglavnom živi i radi u Barseloni. Posljednjih petnaest godina objavio je veći broj tekstova i radio kao urednik knjiga s temama na preseku umetnosti, politike i aktivizma. Među njegovim (kolektivnim) publikacijama ističe se “Plusvalías de la imagen” (1994.), primer rane intervencije institucionalne kritike na španskoj nezavisnoj video sceni; “Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta” (2000.) još uvek je jedina španska monografija tog klasičnog francuskog reditelja; “Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella” (2001.) bavi se odnosima političke i filmske avangarde u španskim previranjima 1970-ih godina; “Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa” (2001.) pokušaj je povezivanja tradicije javne i kritičke umetnosti s tada aktualnim trendovima komunikacijske gerile, direktne akcije i artivizma. Noviji tekstovi, poput “Desobediencia: la hipótesis imaginativa” (2003.)
(http://usuarios.lycos.es/pete_baumann/marceloexpo.htm), i videoradovi kao “Prvi maj (gradska tvornica)” i “Radikalna imaginacija (Karneval otpora)” (2004.), nastoje objasniti određene “kreativne aspekte” poslednje decenije (globalnih) protesta. U posljednje vrijeme koordinira istraživačku grupu umetnika, povesničara i aktivista, koji pod naslovom “1969-... Algunas hipótesis de ruptura para una historia política del arte en el Estado español” učestvuje u širem projektu “Desacuerdos. O umetnosti, politici i javnoj sferi” koji organizuju tri vodeće španjolske institucije. Njegova “umetnička aktivnost” može se shvatiti kao protok u kojem je format “umetničkog rada” tek jedna od praktičnih mogućnosti bavljenja umetničkom praksom shvaćenom kao trajna i fluidna kombinacija kreativnosti, kritike, političke prakse i umrežavanja.

Organizacija događaja:
Što, kako i za koga / WHW, Zagreb
Drugo more, Rijeka
PRELOM kolektiv, Beograd
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
Muzej savremene umetnosti Novi Sad

kuda.produkcija