Povodom Вас Ист АРКзин izložbe - tekst kuda.org

kuda.org

Volim rat i rado ga se sećam Zašto rat? Ne samo iz sentimentalnih i nostalgijskih razloga. Ne zato što smo u ratu bili mladi i kreativni, iako je mladost takođe velika i važna tema, čak i kada je prošla u tapkanju u zaustavljenoj ili odloženoj tranziciji. Uzgred, naše je iskustvo da tranzicija nikuda nije vodila i da je demokratsko društvo nešto u čemu se odvijaju sve tranzicijske iluzije, jer ove su, pokazalo se, ništa drugo do kruženja i oscilacije kapitala koje onda upravljaju ne samo centralizacijama i koncentracijama, veći raznorodnim i mnogobrojnim teritorijalizacijama i reteritorijalizacijama. Nije dakle jedini razlog našem veselju večna radost koja se živi sećanjem na našu i vašu mladost. Njeno piće sasvim sigurno više nije Cockta, već krv. Krv, jer brata smo zvali dušmaninom kletim i kliktali kad se u mraku napred hrli. Zašto danas o Arkzinu, sad magazinu il’ fanzinu, minule nam antiratne akcije? Ne samo zato što je jedna stvar pitati se to danas, trinaest godina posle rata (koji se za Srbiju odužio), a druga, postaviti to pitanje nekada. Niti isključivo zato što je jedna stvar stati na crtu u Hrvatskoj, a sasvim druga ustati protiv rata u Srbiji. Jasno nam je da nije bilo isto biti antiratni aktivista u državi koja kaže da se brani i biti to u onoj koja kaže da ne napada. Arkzin prizivamo zbog toga što znamo da za rat nisu potrebna prava i da je njegova pravna regulacija politika države, i zbog toga tvrdimo da smo u ratu i danas – u ratu, koji možemo i ne moramo priznati, ali će od toga zavisiti hoćemo li shvatiti da su borba i rat političke kategorije koje država nastoji monopolisati i usmeriti protiv nas. [... Nastavak teksta se nalazi u prilogu ovoj stranici ...]